.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate | Anul: 2010
Anul:
2010
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Neprecizată
Perioade:
Epoca romano-bizantină;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Cetate;
Necropolă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
or. Isaccea
Punct:
Cetate
Sector:
Suprafaţa A
Toponim:
Noviodunum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Dinu Niculina Muzeul Brăilei
Stănică Aurel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

În campania din anul 2008 cercetările s-au oprit pe un nivel datat larg în sec. XIII-XIV. Tot în anul 2008 făceam precizarea că, nivelurile din acest sector sunt puternic afectate de intervenţiile antropice, fapt scos în evidenţă şi de faptul că materialele arheologice sunt amestecate şi din diferite perioade4. În c.C1 a fost degajată vatra descoperită în ultima campanie. Curăţarea contextului situat la N şi E..., reprezentat de un pământ granulos cu multă cenuşă şi câteva fragmente ceramice vitrifiate, a dus la identificarea unui strat gros de cenuşă. Vatra este distrusă în cea mai mare parte; se păstrează doar peretele vestic şi o parte din platformă. Peretele păstrat are o înălţime de 0,10-0,12 m, cu o mică alveolare în partea superioară. Vatra a fost surprinsă la -1,45 m; este confecţionată din lut care conţine paie şi pleavă, fiind ridicată pe o amenajare din pământ cenuşos-granulos. Am secţionat complexul, pe o lungime de 0,80 m, pe latura de E, unde a apărut un obiect din fier, probabil cosor. În apropiere vetrei, c. 2-3, a fost cercetată o amenajare cu chirpic (0,44 m lungime şi 0,14 lăţime), care reprezintă peretele unei locuinţe, din care nu au mai fost surprinse şi alte elemente. În c.A 3-4, la N de zidul de incintă, a apărut o amenajare cu pământ galben, din care au fost recoltate fragmente ceramice de epocă romană, dar şi fragmente de cărămizi cu ştampila CL.FL.M. Spre limita de V a acestei amenajări se conturează o groapă menajera, pe care o vom cerceta în campania viitoare. În c. E 1-3, a fost epuizat nivelul de dărâmătură şi delimitat amenajarea cu pământ galben de la sud de aceasta. În c.B, C, D 1-2, a fost cercetat un context, reprezentat de un strat gros de cenuşă, situat la N de vatra cercetată, care conţine fragmente ceramice din sec. al XIII-lea. Nivelul de incendiere, indică în opinia noastră momentul 1242, când tătarii au atacat şi cetatea Isaccea – Noviodunum. În acelaşi context, a fost descoperită o monedă de argint, un gros (matapan), emis de dogele Veneţiei Pietro Ziani (1205-1229). Prezenţa materialului de combustie lemn, stuf, indică un incendiu puternic, care a distrus complexele de locuire din această zonă. Prezenţa monedei veneţiene, a monedei tăiate (stamena devalorizată), asocierea cu materialul ceramic, ne fac să înclinăm spre această ipoteză privind momentul (anul 1242) în care s-au petrecut distrugerile. Curtina C2 Colectiv: Aurel Stănică În campania din acest an, a fost deschisă o nouă secţiune (8 x 3 m), prin extinderea ultimei secţiuni, la V de Turnul A – TA4. Astfel, în următorii ani abordăm segmentul de curtină cuprins între TA şi TM. Materialul arheologic descoperit în solul vegetal, dar şi sub acesta (până la -2 m), este reprezentat în cea mai mare parte de ceramică de epocă romană sau medio-bizantină (fragmente de vase borcan, fragmente de ceramică smălţuită), oase de animale sau peşte, amestecate cu materiale mai recente. Spre capătul secţiunii, în c.8, lângă zidul de incintă de epocă romano-bizantină, apare un strat consistent de pământ galben, afânat, din care au apărut diverse obiecte din fier, fragmente de sticlă pentru geam, fragmente de obuz, cartuşe, bucăţi de sârmă, dar şi fragmente de ţiglă cu inscripţia – F.P.C. SIMILEASCA_BUZEU, care sugerează o anumită intervenţie. În această zonă, a existat probabil o amenajare din perioada celor două războaie mondiale – fie tranşeu, fie construcţie ce servea drept adăpost şi care se afla în apropierea tranşeelor –5, despre care nu putem face prea multe precizări în stadiul actual al cercetărilor, ce a fost dezafectată şi a devenit un spaţiu în care au fost aruncate materialele sus menţionate.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO