Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Ostrov | Judeţ: Constanţa | Punct: Păcuiul lui Soare | Anul: 2010

Anul   2010
Epoca
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Neprecizată
Perioade
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire civilă;
Aşezare rurală;
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Ostrov
Comuna   Ostrov
Punct
Păcuiul lui Soare
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Damian Oana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Ene Daniel Lucian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cod RAN    62547.02
Raport Cercetarea arheologică din campaniile 2009-2010 s-a concentrat, ca majoritatea celor desfăşurate după anul 2000, asupra degajării unor elemente ale sistemului constructiv al fortificaţiei insulare1, în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind maniera de fundare a cetăţii, pentru realizarea unui studiu de arhitectură care să stea la baza unui proiect de conservare şi punere în valoare a monumentului bizantin.
Studiul viza, evident, şi instalaţia portuară, situată pe latura de SE a cetăţii şi cercetată parţial în anii 60 ai secolului trecut2. După degajarea vestigiilor arheologice, în campaniile 2004 şi 2006-2007, de aluviunile masive depuse de apele Dunării în anii 70, eforturile au fost orientate spre obţinerea de informaţii suplimentare privind maniera de fundare a curtinei şi a turnurilor care flanchează instalaţia portuară, completată cu finalizarea cercetării celui sudic, a relaţiei sale cu zidul de incintă, precum şi spre identificarea limitelor debarcaderului spre E şi spre S. În campaniile 2008-2010 cercetarea s-a concentrat asupra turnului de S al instalaţiei portuare, surprinderii limitei sudice a debarcaderului.
Cercetările au continuat în 2009-2010 în Sectorul Port, extinzându-se şi adâncindu-se suprafaţa deschisă în 2008 pentru identificarea limitei sudice a instalaţiei portuare, a relaţiei dintre curtina estică şi zidul turnului sudic al debarcaderului, a laturii sudice a acestui turn, ca şi pentru clarificarea formei sale. S-a practicat o casetă cu dimensiunile de 7 x 7 m, până la adâncimea de 3,30 m, înregistrându-se depuneri de nisip aluvionar. Zidul de incintă estic, mult mai demantelat în această zonă, apare la o cotă situată cu 0,90 m mai jos decât în restul instalaţiei portuare, fiind degajat în suprafaţa cercetată pe o lungime de 5,40 m şi pe o lăţime de 0,90 m în partea superioară şi de 2,30 m în partea inferioară. A fost identificată zona de racord a zidului turnului sudic al debarcaderului la zidul de incintă. Turnul sudic al debarcaderului ţesut la E de zidul de incintă are dimensiuni identificate de 5,40 m pe axa N-S, de 5,30 m pe axa NV-SE şi de 4,85 m pe axa NE-SV. Pare să aibă un front circular, chestiune care va trebui clarificată într-o campanie viitoare prin adâncirea în partea sud-estică a suprafeţei deschise. Situaţia poate fi asemănătoare fie celei înregistrate la E de poarta mare a cetăţii – un turn cu o latură semicirculară şi una dreaptă pentru a realiza cu zidul de incintă un unghi obtuz menit să constituie un obstacol în calea apelor şi mai ales a gheţurilor, asigurând glisarea lesnicioasă, fie celei înregistrate la V de poarta mare a cetăţii – un turn semicircular.
Nici în această campanie nu s-a putut continua cercetarea limitei estice a instalaţiei portuare, începută în 2006, din cauza nivelului ridicat al apelor Dunării.
Se impune continuarea cercetării pentru finalizarea înregistrării sistemului de fundare a instalaţiei portuare în zona limitelor sale sudică şi estică, pentru definitivarea înregistrării monumentului, precum şi pentru găsirea unor eventuale soluţii de conservare şi punere în valoare.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice 1. CCA 2001, p. 170-172; CCA 2003, p. 223-224; CCA 2004, p. 226-227; CCA 2005, p. 251-252; CCA 2007, p. 258-259; CCA 2008, CCA 2009, p. 160.
2. P. Diaconu, D. Vîlceanu, Păcuiul lui Soare, Cetatea bizantină, Bucureşti, 1972, p. 38-45.
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu