Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Vezendiu | Comuna: Tiream | Judeţ: Satu Mare | Anul: 1996

Anul   1996
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Satu Mare
Localitate   Vezendiu
Comuna   Tiream
Punct
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    139134.02
Raport Situl se află pe prima terasă a Ieriului (malul drept), la intrare în localitate, de o parte şi de alta a drumului
Tiream-Vezendiu, şi a fost descoperit prin cercetări perieghetice de teren cu câţiva ani în urmă. În zona mai înaltă a
terasei, la 50 m în stânga şoselei au fost practicate două secţiuni: S.I de 10 x 1 m, orientată E-V spre baza terasei şi S.II
de 10 x 1 m, orientată N-S, perpendiculară pe prima, la 5 m de mijlocul acesteia. Stratigrafia verticală, în ambele secţiuni,
a pus în evidenţă existenţa unui singur strat de cultură, în grosime şi consistenţă variabilă de 30-50 cm, care se află
imediat sub stratul vegetal. În S.I s-au profilat două gropi de mici dimensiuni (în profilul sudic) iar în S.II, urmele unei
locuinţe semiadâncite, de mari dimensiuni (peste 6 m lungime) în ambele profile, care nu au fost dezvelite. A fost
descoperită o însemnată cantitate de ceramică, majoritatea fragmentară, puţine microlite din obsidiană şi silex şi oase de
animale. Forme: cupe şi fructiere cu picior, castroane, oale, pahare. Decorul este reprezentat de butoni-cioc, perforaţi,
butoni alungiţi pe buzele vaselor, impresiuni rotunde şi perforaţii în picioarele vaselor, mai rar barbotina. Pe un singur
fragment a fost găsită şi incrustaţia. Pe baza materialului descoperit şi a observaţiilor stratigrafice aşezarea se datează în
eneoliticul timpuriu şi aparţine culturii Tiszapolgár, faza evoluată, B.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu