Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Sighişoara | Judeţ: Mureş | Punct: Dealu Viilor | Anul: 2010

Anul   2010
Epoca
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca migraţiilor;
Epoca medievală timpurie;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Locuire civilă;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Mureş
Localitate   Sighişoara
Comuna   mun. Sighişoara
Punct
Dealu Viilor
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Gáll Erwin Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Harhoiu Radu Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Ioniţă Adrian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Spânu Daniel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN    114523.05
Raport Cercetările arheologice din campania anului 2001 şi-au propus rezolvarea mai multor obiective.
Unul dintre acestea a fost continuarea prelucrării tipologice a materialului ceramic din necropola de la Dealu Viilor, ceea ce a însemnat analiza tipologică şi comparativă a inventarului ceramic al celor peste 100 de complexe aparţinând sec. III-VIII, respectiv XII. În acest sens au fost desfăşurate paletele cu inventarul ceramic al complexelor şi s-a trecut la analiza lor comparativă. În acelaşi timp au fost verificate la faţa locului desenele efectuate la laboratorul de desen al Institutului şi cele efectuate de domnul Daniel Spânu în baza arheologică de la Dealu Viilor. Rezultatul acestui demers colectiv, întreprins în special după-amiaza, a contribuit la definirea mai precisă a tipurilor şi a variantelor şi în limpezirea spectrului topologic al ceramicii din situl în discuţie.
Obiectivul principal al campaniei din anul 2010 a constat în realizarea cercetării arheologice din punctul „necropolă” a sitului de la Sighişoara Dealu Viilor. În acest scop s-a practicat sondajul Sd.01 în c.A21 (5 x 5 m).
Cercetările din acest an continuă un şir lung de campanii întreprinse în acest punct începând din anul 1989 şi care, din lipsă de fonduri au trebuit a fi întrerupte în anii 1997-1999, 2006-2008.
Rezultatele cercetărilor de până acum se concretizează în:
- o necropolă de 12 morminte de incineraţie; unul cu o urnă tip amforă din pastă cenuşie cu decor incizat (crenguţă de brad); datare: a doua jumătate a sec. III;
- o necropolă de 17 morminte de inhumaţie, unele orientate N - S; inventar: mărgele, fibule cu piciorul întors pe dedesubt sau cu piedică laterală, recipiente de lut (oale modelate cu mâna, căni modelate la roata cu turaţie rapidă, unele cu decor lustruit; datare: sec. IV;
- o necropolă de 27 morminte de inhumaţie orientate V - E; inventar: piepteni bilaterali de os, recipiente de lut modelate la roata cu turaţie rapidă (oale), catarame cu verigă ovală, piese de armament (pumnal fier), depunere de oase de cal (?); datare: a doua jumătate a sec. VI - prima jumătate a sec. VII;
- o necropolă cu peste 100 de morminte de inhumaţie, unele cu nişă în dreptul capului (2); inventar tezaur monetar din sec. XII, inele de tâmplă; datare: sec. XII.
Din cauza neînţelegerilor cu proprietarul terenului din punctul Necropolă a fost deschis un sondaj de verificare în zona aşezării (3 x 2 m).
Menţionez că aici au fost dezvelite în anii anteriori următoarele ansambluri arheologice:
- aşezare: 12 complexe: locuinţe, uneori cu instalaţii de foc, gropi menajere; inventar: ceramică modelată la roata cu turaţie rapidă, de culoare roşie, de factură romană dar şi cu mâna (căţui); datare: a doua jumătate a sec. III.
- aşezare: 18 complexe: locuinţe, unele cu instalaţii de foc, cuptoare de ars ceramică, gropi menajere; inventar: fibulă cu piciorul întors pe dedesubt, ceramică cenuşie modelată la roata cu turaţie rapidă; datare: sec. IV.
- aşezare: 18 complexe: locuinţe adâncite în pământ, unele cu instalaţii de încălzire, ceramică modelată la roata cu turaţie rapidă, de culoare cenuşie (căni cu cioc de scurgere), cu ornamente lustruite sau ştampilate, pieptene bilateral de os; datare: sec. VI.
- aşezare: 20 complexe: locuinţe adâncite în pământ prevăzute cu instalaţii de încălzire (vetre sau cuptoare din pietre); ceramică modelată cu mâna sau la roata cu turaţie înceată, împungătoare de os; datare: sec. VIII.
- aşezare: 10 complexe: locuinţe adâncite în pământ, unele cu instalaţii de încălzire, ceramică modelată la roata cu turaţie rapidă şi înceată, de culoare cărămizie (oale, cazane de lut), cu ornamente incizate; datare: sec. XII.
Necropolă
Cpl.405 - M193 (1/2010): mormânt de incineraţie în urnă. Probabil infans I/II. Urna este reprezentată de o oală din pastă cenuşie fină, modelată la roata cu turaţie rapidă. Fără alt inventar. Mormântul aparţine probabil celei de a doua jumătăţi a sec. III şi începutul celui următor.
Cpl.406 (2/2010) (urme de locuinţă): în zonele de N şi de V a casetei s-a conturat o parte dintr-o locuinţă. Orientare N - E. Pământul de umplutură a locuinţei, împreună cu materiale ceramice au fost depistate în jur de 0,30 m de la nivelul de călcare. Conturul locuinţei a putut fi precizată la 0,80 m. După 0,10 m nu a mai putut fi sesizată. Menţionăm însă că groapa locuinţei a fost deranjată în epoca modernă, deoarece la 0,45 m s-a găsit o monedă modernă.
Inventar: în mijlocul locuinţei, -0,53 m ceaşcă modelată la roata cu turaţie rapidă din pastă roşie portocalie. Totodată s-au recuperat mai multe fragmente de ceramică şi oase.
Cpl.407 (3/2010): s-a conturat la 0,80 m în partea sudică a casetei. În prima fază s-au conturat dimensiunile unei gropi mici, cu un diametru maxim în jur de 0,80 m, pe lângă aceasta pământul prezenta o culoare brună, cu urme multe de chirpici. O parte a gropii a fost tăiată de un complex cu un strat gros de chirpici şi cenuşă, denumit 3/B, iar groapa cu un pământ negru complexul 3/A. Sub nivelul de pământ brun şi chirpici, apare, ca şi în partea cealaltă a gropii, un strat de ceramică.
Inventar: cantitate impresionantă de fragmente ceramice modelate cu mâna; epoca preistorică (între -0,90-1,16 m).
Cpl.408 (4/2010): s-a conturat de la peretele N la cca. 0,35-0,40 m spre mijloc, dar se întinde spre N - E, intrând în peretele casetei. A fost observat la o adâncime de 0,80 m de la nivelul de călcare, putând fi documentat până la cca. 1,10 m. Reprezintă un strat gros de chirpici, de cca. 0,25-0,30 m.
Inventar: bucăţile mari de chirpici, oase de animale şi fragmente ceramice portocalii şi cu pereţi groşi, modelate cu mâna; rotulă de oaie.
Cpl.409 (5/2010): s-a conturat pe lângă partea estică a complexului 4, intrând în acesta. Este o groapă rotundă care intră în peretele casetei; adâncime între 0,89-1,59 m.
Inventar: un dinte, probabil de cal şi un fund de vas ceramic.
Cpl.410 (6/2010): cercetat doar cca. 25% din totalul suprafeţei sale; adâncimea între -1-1,60 m.
Inventar: câteva fragmente ceramice şi un os de animal.
Cpl.411 (7/2010, 211): identificat în penultima zi a săpăturii în peretele vestic al casetei la o adâncime de -1 m. Este un strat gros de chirpici, peste aceasta fiind depistat un strat negricios de pământ compact. Inventar: fără inventar.
Aşezare
Cpl.1/2010
În peretele nordic al casetei la -0,90 m s-a putut observa foarte clar o pată neagră care intră în perete. Adâncind cu 0,05 m a apărut conturul gropii; adâncimea: -0,85-0,95 m; lungime 6 m: complexul pare a fi perforat de o groapă modernă.
Inventar: fragmente ceramice, două maxilare de oaie, fragmente de chirpici şi o bucată de piatră. [Radu Harhoiu]
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu