.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2010
Anul:
2010
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic;Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană;
Cetate;
Fortificaţii
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Fetei
Sector:
Mormintele romano-bizantine descoperite în sectorul Curtina G
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mocanu Marian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

M1 - La 6,75 m N de incintă şi la 5,00 m V de profilul de E al S III la adâncimea corespunzătoare nivelului roman timpuriu, au fost descoperite numeroase oase umane mari (patru cranii, femure, tibii, peronee, coxali), deci avem de-a face cu o reînhumare. Oasele se găseau pe o suprafaţă de 95 cm (pe direcţia V – E) x 55 cm (pe direcţia N – S).
M2 - La 5,50 m N de incintă şi la 3,40 m V de profilul de E al S... III, la aceeaşi adâncime ca în cazul M 1 (3,30 m) a apărut un alt mormânt – aglomerare de oase reînhumate (patru cranii şi numeroase alte oase aparţinând întregului schelet, deci scheletele din vechile morminte fuseseră recuperate probabil în totalitate) într-o zonă cu dimensiunile de 92 cm (V – E) x 55 cm (N – S).
M3 - În S III, la 4,60 m N de zidul de incintă şi la 3,55 m E de profilul de V, la adâncimea de 3,00 m, într-un nivel de dărâmătură al edificiului roman timpuriu, a apărut un craniu de adult; acesta are privirea spre E.
M4 - Tot în S III, la 4,60 m N de zidul de incintă şi la 5,80 m E de profilul de V, la adâncimea de 3,30 m faţă de nivelul la care se păstrează incinta, a apărut un alt mormânt, marcat de tegule pe toate laturile. Dimensiunile tegulelor sunt de 60 x 36 – 41 cm; acestea marchează o groapă de 1,62 x 0,55 m, orientată V – E. Fundul gropii se găseşte la adâncimea de 3,85 – 3,90 m. Mormântul este un cenotaf. În groapa acestuia au fost descoperite câteva fragmente ceramice romane timpurii şi hallstattiene.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO