.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: La Donca | Anul: 2010
Anul:
2010
Epoca:
Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană;
Cetate;
Fortificaţii
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
La Donca
Sector:
Proprietatea Serioja Harasimov; La Donca
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

În luna iulie 2010 a fost realizată o supraveghere arheologică pe proprietatea Serioja Harasimov, ca urmare a intenţiei acestuia de a-şi construi o locuinţă (autorizaţia de cercetare arheologică nr. 34 /2010).
Săpătura pentru fundaţiile edificiului s-a realizat manual până la sterilul galben. Fundaţiile (secţiunile) au lăţimea de 1,20 m. Stratigrafia arată astfel:
- 0 – 0,40 m – pământ negru, vegetal;...
- 0,40 – 0,90/1,00 m – pământ amestecat, brun-maromiu;
- la 0,90/1,00 m a apărut sterilul.
Până la adâncimea de 0,40-0,50 m, au apărut câteva fragmente ceramice timpurii, pe toată suprafaţa săpată. Fragmentele respective au fost antrenate de arătură.
În colţul de NE al săpăturilor a fost identificat singurul complex arheologic – o groapă menajeră care a fost cercetată în totalitate. Groapa, cu diametrul de 4,80 – 5 m, apare la adâncimea de 0,50-0,60 m, iar fundul acesteia se găseşte la 1,90 m.
În groapă au fost descoperite numeroase materiale arheologice de epocă romană timpurie (sec. II p.Chr.):
- amfore pontice de mare capacitate;
- ulcioare amforoidale;
- ulcioare cu corpul globular;
- ceşcuţe cu corpul globular;
- oale, cratiţe şi castroane locale;
- ceramică de masă moesică, nord-pontică şi locală;
- vase-borcan de factură getică, lucrate la mână;
- cărămizi, ţigle şi olane;
- vase din sticlă (o farfurie, un bol şi un unguentariu cu gâtul lung, corpul conic şi baza concavă;
- un ac din os;
- piroane din fier.
Tot în zona de NE a săpăturii, în stratul vegetal, au apărut trei fragmente ceramice lucrate la roata înceată (de la vase borcan) de epocă medievală timpurie.La Donca
În primăvara acestui an au fost efectuate lucrări de terasare în zona lutăriei de pe Dealul Donca, unde fusese identifiicată o aşezare getică de perioadă elenistică. Lucrările au afectat partea de S a aşezării. Din pământul deranjat au fost recuperate numeroase materiale arheologice greceşti (în special amfore de Thassos, Heracleea şi Cos) şi getice (ceramică lucrată la mână), la care se adaugă resturi de chirpic din dărâmătura unei locuinţe. În campania viitoare ne propunem realizarea unui sondaj în aşezare.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO