Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Sibiu | Punct: Biserica Azilului, Biserica Evanghelică, str. Avram Iancu şi Blănarilor | Anul: 1996

Anul   1996
Epoca
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Fortificaţii;
Biserică
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sibiu
Localitate   Sibiu
Comuna   mun. Sibiu
Punct
Biserica Azilului, Biserica Evanghelică, str. Avram Iancu şi Blănarilor
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    143469.05 143469.03 143469.07 143469.06
Raport Cercetările arheologice au continuat în oraşul Sibiu, la Biserica Azilului şi Biserica Evanghelică. Alte două sondaje au
fost practicate în locurile aflate pe străzile Avram Iancu şi Blănarilor.
Restaurarea sacristiei Bisericii Evanghelice a prilejuit efectuarea unei cercetări arheologice în acest sector. Cu toate
limitele investigaţiei impuse de dimensiunile spaţiului şi de cerinţele sponsorilor, cercetarea arheologică a permis observaţii
interesante privind evoluţia cimitirului şi a încăperii de cult.
1. Cel mai vechi nivel de înmormântare în gropi practicate în lutul galben a fost suprapus de cripte din cărămizi. Al treilea
nivel de înmormântare a fost marcat de conturul coşciugelor, contur înregistrat în profilul malului.
2. Fundaţia sacristiei vechi a suprapus cel mai vechi nivel de înmormântare. Dovada existenţei unei construcţii anterioare
bisericii gotice este dată de un strat de mortar aflat la nivelul criptelor din cărămizi.
3. Moneda bătută în anul 1571 marchează o etapă de refacere a sacristiei, mărite deja în anul 1471.
4. Cercetarea arheologică în exteriorul sacristiei a dovedit adosarea fundaţiei corului mărit la fundaţia noi sacristii, după
anul 1471. Moneda descoperită într-un mormânt din caseta exterioară sacristiei, bătută în timpul domniei lui Matei Corvin,
reprezintă un {terminus antequem} pentru întregul cimitir. În {interiorul Bisericii Azilului}, cu fonduri primite de la două firme
de arhitectură locale a fost practicată o casetă în colţul de nord-vest. S-au obţinut informaţii stratigrafice privind raporturile
între etapele de construcţie din faza gotică şi cea barocă, între biserica gotică şi o construcţie anterioară ei. Această
construcţie, suprapusă de morminte aparţinând etapei gotice, a fost marcată de urmele unui pavaj din cărămizi şi a unor
fundaţii din pietre. Sondajul arheologic efectuat într-o încăpere a imobilului din {strada Avram Iancu nr. 11} a permis
obţinerea unor informaţii stratigrafice şi materiale arheologice privind evoluţia oraşului medieval Sibiu între sec. XIII-XVII.
S-au identificat {două construcţii din lemn şi material mixt} (lemn, cărămizi, pietre) aparţinând {sec. al XIII-lea}. Nivelul de
incendiu din cea de a doua clădire a fost datat pe baza unei monede cu efigia lui Carol Rober de Anjou (?) Dintr-o groapă
cu fundul rotunjit, practicată de la nivelul locuinţei datată la sfârşitul sec. al XIII-lea a fost recoltat un bogat material
arheologic. Menţionăm: un opaiţ şi cahla cu text intregibil descoperită în nivelele de locuire târzii (vezi planşa alăturată).
Sondajul arheologic practicat pe locul amplasamentului {clădirii viitoarei Bănci Române de Dezvoltare} a permis cercetarea
unei porţiuni din {canalul} ce intră în sistemul de protecţie a zidurilor de apărare medievale. Materialul arheologic
descoperit probează că în sec. al XVIII-lea canalul a fost umplut, sistemul medieval de apărare fiind înlocuit de unul modern.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu