Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Gârla Mare | Judeţ: Mehedinţi | Punct: La Dune | Anul: 2010

Anul   2010
Epoca
Preistorie;
Epoca bronzului;
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Preistorie;
Epoca bronzului târziu
Categorie
Agricultură şI subzistenţă;
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Locuire civilă;
Aşezare deschisă;
Necropolă;
Necropolă plană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Mehedinţi
Localitate   Gârla Mare
Comuna   Gârla Mare
Punct
La Dune
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Crăciunescu Gabriel responsabil Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
Marcu Ersilia Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
Neagoe Oana Minodora Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
Stîngă Mihai Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
Văcuţă Gavril Eugen Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
Cod RAN    111792.03
Raport Situl de epoca bronzului cercetat în vara anului 2010 se află situat în satul Gârla Mare, jud. Mehedinţi, în punctul „La Dune”. Au fost cercetate atât necropola cât şi aşezarea aparţinând culturii Gârla Mare.
Necropola de incineraţie se află situată pe prima din cele trei dune, situată în partea de V şi perpendicular pe Dunăre.
Date despre existenţa acestei necropole avem din 2004, când, în zonă, fuseseră găsite fragmente ceramice aparţinând culturii Gârla Mare. În anii următori, au fost descoperite alte trei morminte. Ca poziţionare mai exactă, necropola se află la cca. 300 m de Dunăre, la km fluvial 836. Pe malul Dunării se mai păstrează foarte puţin din aşezarea aceleiaşi perioade. Necropola a fost distrusă în proporţie de o treime iar aşezarea este complet distrusă. Datele care pot fi obţinute la sfârşitul cercetării, coroborate cu alte descoperiri similare de pe linia Dunării mehedinţene, ar putea să reprezinte repere pentru o cronologie internă a acestei culturi.
Obiectivul cercetării a fost acela de a salva cât mai mult, atât din necropolă cât şi din aşezare.
Pe parcursul acestei campanii au fost descoperite cinci morminte, dintre care unul era triplu. M1 a fost descoperit în SI şi avea resturile cinerare depuse în groapă iar ca inventar avea patru vase.
M2 a fost descoperit în SIII cu resturile cinerare depuse în urnă.
M3 a fost descoperit tot în SIII şi era un mormânt triplu cu resturi de cremaţie depuse în trei urne şi cu numeroase vase în jurul lor. În urna nr. 1 au fost găsite numeroase fragmente de podoabe lucrate din bronz. O parte a acestora fuseseră depuse la fundul urnei şi învelite, probabil, în material textil. M4 a fost descoperit în SIII şi avea resturile de cremaţie depuse în groapă iar ca inventar avea patru vase de mici dimensiuni, puternic degradate. Ultimul mormânt, M5, a fost descoperit tot în SIII şi avea resturile cremaţiei depuse în urnă.
Aşezarea situată pe malul Dunării a fost complet distrusă de utilaje mecanice cu care s-a decopertat terenul şi a fost excavat pietrişul. În zonă se mai află şi acum betoane care provin de la staţia de sortare a pietrişului. Grămezile de pământ strânse de buldozere ne-au ghidat în alegerea suprafeţei pe care am trasat o singură secţiune. Cercetarea a evidenţiat faptul că ne aflam în exteriorul unei locuinţe, din care am găsit câteva bucăţi de chirpic şi puţine fragmente ceramice.
Tot materialul arheologic se află la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta Turnu Severin unde urmează să intre în laboratorul de conservare-restaurare.
În timpul cercetărilor, s-a lucrat manual, iar resturile cinerare din cinci urne au fost predate Institutului de Antropologie spre cercetare.
Pe viitor ne propunem cercetarea integrală a necropolei şi identificarea unor „insule” din aşezare, care să ofere informaţii despre această locuire.
Materialele rezultate, la sfârşitul cercetării, vor fi valorificate expoziţional şi ştiinţific, prin publicarea lor în reviste de specialitate. [Gabriel Crăciunescu]


Résumé:
Les fouilles archéologiques de Gârla Mare, dép. de Mehedinţi, ont mené dans l’été de 2010 à la découverte de cinq tombes d’une nécropole appartenant à la culture Gârla Mare. La tombe 3 était triple, les tombes 1 et 4 conservaient les restes cinéraires deposés directement dans la fosse. L’urne no. 1 de la tombe 3 contenait des fragments de parures travaillées en bronze. De sectionner le reste du terrain, on a constaté qu le site se conserve en mesure réduite. Les recherches vont continuer dans le site de Gârla Mare.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu