.
Iepureşti | Judeţ: Giurgiu | Punct: La Izlaz | Anul: 2010
Anul:
2010
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului
Perioade:
Eneolitic mijlociu;
Epoca bronzului timpuriu
Categorie:
Civil;
Domestic
Tipuri de sit:
Tell
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Iepureşti
Comuna:
Iepureşti
Punct:
La Izlaz
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Coca Ovidiu Şcoala Generală Iepureşti
Dumitraşcu Valentin Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Gangemi Rosalia Universitatea La Sapienza Roma, Italia
Kogălniceanu Raluca Muzeul Judeţean de Istorie "Teohari Antonescu", Giurgiu
Mărgărit Monica Universitatea "Valahia", Târgovişte
Markussen Christine EnviroSystems Inc., Flagstaff, Arizona, SUA
Morintz Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Niţă-Bălăşescu Loredana-Cristina Universitatea "Valahia", Târgovişte
Schuster Cristian responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Vornicu Diana Măriuca Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cod RAN:
Raport:

Zona în care se află situl este delimitată la N de Neajlov, la S de DJ 411, la V de satul Stâlpu şi la E de satul Iepureşti, ambele aparţinând din punct de vedere administrativ de comuna Iepureşti. Este vorba de un areal inundabil din lunca Neajlovului, supus unor eroziuni puternice, folosit în prezenţă ca izlaz comunal.
Obiectivele cercetării au constat în săparea zonelor afectate de intervenţii antropice... şi alunecări de teren. În campania din 2010 au fost continuate săpăturile din anii precedenţi. Cercetările de anul acesta au avut două obiective:
- realizarea de măsurători magnetometrice la V de sit;
- continuarea săpăturilor în secţiunile deschise în campaniile anterioare şi deschiderea unor noi suprafeţe. Astfel, s-a deschis suprafaţa S4, la N de S3, de 16 m2 (4 x 4 m). De asemenea, a fost demontat martorul care separa S3 de S4, cu scopul de a cerceta pe o suprafaţă cât mai mare locuinţa Gumelniţa (L3). Suprafaţa astfel rezultată prin unirea celor două secţiuni a fost extinsă spre direcţia N cu un şanţ de 1,5 x 8 m, cu scopul de a surprinde în profilul său alveolarea care înconjoară situl (şanţ numit S4 prelungire). Totodată, s-a continuat cercetarea în S2, pe porţiunea deschisă în campania precedentă.
S-a urmărit ajungerea pe aceeaşi adâncime în toate suprafeţele săpate pentru a putea corela descoperirile din anii anteriori cu cele din anul curent.
Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă neschimbată faţă de cele observate în campaniile anterioare, respectiv un strat aparţinând culturii Gumelniţa, suprapus fără cezură de către un strat din bronzul timpuriu (cultura Glina).
Dintre descoperirile făcute în campania din anul 2010 menţionăm o nouă locuinţă de suprafaţă (L4), identificată în jumătatea de E a S2. Locuinţa, aparţinând nivelului Gumelniţa, nu a fost demontată în întregime, deoarece intra în profilul de E al secţiunii. A fost demontat numai nivelul superior de chirpici, alcătuit din bucăţi nu mai mari de 10 cm în diametru. În porţiunea cercetată din această locuinţă au fost prelevate cel puţin opt vase, sparte in situ.
În campania de anul acesta s-a continuat cu înregistrarea în sistem de coordonate x, y şi z a tuturor pieselor deosebite.
Dintre piesele deosebite descoperite menţionăm o a treia lamă de silex de tipul super-blades, descoperită în aceeaşi zonă a atelierului unde au fost descoperite şi celelalte două piese similare în campania precedentă. Materialul arheologic descoperit este depus la MJTA Giurgiu.
Descoperirile făcute pe parcursul celor patru campanii, precum şi faptul că situl este afectat de intervenţii antropice şi alunecări de teren determină şi obiectivele cercetărilor viitoare, şi anume includerea cercetării sitului de la Iepureşti într-un proiect mai larg, care să vizeze cursul inferior al Neajlovului şi cursul Câlniştei. De asemenea, se vizează investigarea zonei sitului utilizând şi alte metode non-intruzive, precum măsurătorile cu GPR sau aero-fotografiile.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO