.
Niculiţel | Judeţ: Tulcea | Anul: 2010
Anul:
2010
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca romană;
Epoca medievală târzie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar;
Transport;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Niculiţel
Comuna:
Niculiţel
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Costea Georgică Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Marcu Liliana Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mocanu Marian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Nuţu George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel responsabil Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Rusu Vera Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Supravegherea arheologică a fost realizată în perioada iunie – august 2010, fiind prilejuită de unele lucrări edilitare (aducţiune apă, canalizare, realizarea unei staţii de epurare) pe întreaga suprafaţă a localităţii Niculiţel. Înregistrarea complexelor arheologice s-a făcut în funcţie de numărul străzii (după numerotarea dată de investitor), punctele arheologice fiind marcate cu ajutorul unui aparat GPS. În ...cazul în care am beneficiat de informaţii, s-a înregistrat şi numele proprietarului şi numărul proprietăţii în zona căreia a fost descoperit complexul arheologic. Lucrările realizate pe strada numărul 18 au dus la descoperirea izolată de material ceramic roman, iar în urma săpăturilor realizate pe drumul judeţean Niculiţel - Valea Teilor au fost semnalate mai multe gropi ce au în componenţă material contemporan şi izolat material ceramic roman şi medieval; alături de aceste gropi a fost semnalată şi o varniţă în zona morii actuale. Săpăturile realizate pe acest drum, până în zona primăriei, au dus la descoperirea de noi complexe arheologie (gropi, varniţe ce datează cel mai probabil din prima jumătate a sec. XX). Supravegherea realizată pe strada 33 (zona din apropierea Primăriei) unde adâncimea a variat între 1 - 1, 50 m a dus la descoperirea unei suprafeţe, de aproximativ 10 m, din care a fost recoltată ceramică din perioada medievală târzie, cu smalţ verde şi maroniu (sec. XVIII - XIX). Săpăturile realizate pentru instalarea canalizări pe strada 38, în zona proprietăţi Mutu, au dus la descoperirea unui număr de patru morminte de inhumaţie, unele din acestea fiind afectate de lucrările mecanice. Pentru cercetarea acestor morminte a fost deschisă o secţiune SI necropolă, cu dimensiunile de 3,50 x 1,70, ce a avut o adâncimea maximă de 1,50 m. Orientarea acesteia a fost N - S. În această secţiune au fost descoperite şi cercetate două morminte. Primul mormânt, M1 (inhumaţie) a fost descoperit în c1. Groapa are forma dreptunghiulară cu colţurile rotunjite şi a fost observată la adâncimea de 1,50 m. Scheletul are orientarea V - E, fiind aşezat în poziţia decubitus dorsal cu braţele pe lângă corp. Lungimea scheletului e de 1,17 m. Inventarul funerar a constat într-o mărgică din sticlă. Al doilea mormânt, M2 (inhumaţie) a fost descoperit în c2. Groapa, surprinsă parţial, are forma dreptunghiulară cu colţurile rotunjite şi a fost observată la adâncimea de 1,40 m. Scheletul are orientarea V - E, fiind aşezat, probabil, în poziţia decubitus dorsal, deoarece în cadrul secţiunii a fost cercetată doar zona inferioară a mormântului. Lungimea cercetată a scheletului (membrele inferioare) a fost de 0,47 m. Inventarul funerar este alcătuit din două obiecte din fier, în formă de potcoavă descoperite în zona călcâielor şi resturi ale unui obiect din cupru identificat în zona femurului stâng. Alte două complexe funerare au fost înregistrate: primul, M3, pe strada 34, în zona actualului cămin pentru decantarea apei ce aparţine cişmelei de lângă biserica Sf. Atanasie iar al doilea, M4, a fost semnalat pe drumul judeţean Niculiţel – Valea Teilor, la aproximativ 20 m de biserica Sf. Atanasie, în dreptul proprietăţii Caraignat. Informaţiile sumare au permis realizarea următoarelor observaţii: M3 este un mormânt de inhumaţie, ce a apărut la 0,70 m adâncime. A fost orientat V - E. Nu au fost semnalate obiecte de inventar. Coordonatele mormântului: N 45°10'800''; E 028°28'804''. M4 este un mormânt de inhumaţie ce a fost surprins în momentul lucrărilor realizate pentru aducţiune apă la adâncimea de 1,20 m. În şanţul realizat de investitor, cu o lăţime de 0,60 - 0,80 m, au fost surprinse, parţial, oasele bazinului şi femurele; mormântul a fost orientat V - E. Groapa surprinsă în profilele şanţului are lăţimea de 1 m. Nu au fost semnalate obiecte de inventar. Coordonatele mormântului: N 45°10'711''; E 028°28'840''. Mormintele prezentate aparţin foarte probabil cimitirului ce a funcţionat in jurul Bisericii Sf. Atanasie şi se pot încadra perioadei medievale târzii şi chiar epocii moderne. Inventarul funerar din jurul celor doua morminte cercetate, M1 şi M2, permite datarea acestora în secolul XIX. Supravegherea realizată pe strada 34 a dus la descoperirea unui cuptor (varniţă) de mari dimensiuni, în faţa porţii parohiale. În şanţul realizat de investitor, cu lăţimea de 0,60 – 0,80 m şi adâncimea de 1 m, a putut fi stabilit diametrul cuptorului de 3,40 m. Pereţii varniţei au fost realizaţii din piatră făţuită la interior şi lut la exterior. Grosimea lor era de 0,60 – 0,70 m. Această instalaţie datează cel mai probabil din prima jumătatea a sec. XX. Lucrările realizate pe strada 34 şi în spaţiul din apropierea actualei cişmele, de lângă biserica Sf. Atanasie, au dus la identificarea unor apeducte ce au fost cercetate prin deschiderea a patru casete. Cele patru casete au fost trasate într-o zona relativ apropiată, fapt ce indică posibila existenţă a unui traseu folosit cu predilecţie în antichitate, în zona fiind în uz şi azi două cişmele. Prima casetă, CI apeduct, a fost deschisă în zona Cişmelei de lângă biserica Sf. Atanasie. A avut dimensiunea de 4,20 x 1,70 m şi adâncimea de 0,90 - 1 m, fiind orientată aproximativ E - V. Au fost descoperite doua apeducte de tip tubuli, A1 şi A2 şi unul de tip specus; sub acestea au fost observate resturile unui cuptor cu diametrul de 2 m. Dimensiunile apeductelor ceramice au fost surprinse pe lungimea a şase sau şapte tubuli în cazul A1, înecat în mortar. Apeductul A2, a fost surprins pe lungimea a şapte tubuli ce au lungime cuprinsă între 0,31 şi 0,34 m şi diametrul de 13,5 cm. Apeductul de tip specus a avut următoarele dimensiuni: lăţimea 0,85 m, înălţimea 0,60 m, lăţimea canalului de scurgere 0,20 m, înălţimea canalului de scurgere 0,25 m. Interiorul canalului a fost căptuşit cu un mortar de culoare roşie (hidrofug), iar exteriorul cu un morar de culoare albă cu multe scoici pisate în compoziţie. Coordonatele casetei: N 45°10'785''; E 028°28'804''. Cea de-a doua casetă a fost realizată la 30 m V de prima, pe drumul ce urcă către zona vestică a satului, pornind din zona cişmelei Sf. Atanasie. CII apeduct, cu dimensiunile de 3,30 x 2,50 m a fost orientată aproximativ E - V. Au fost identificate două apeducte din tubuli suprapuse. Primul, foarte bine păstrat, orientat E - V, a fost surprins pe lungimea a nouă tubuli ce au lungimi variabile (între 0,44 m şi 0,47 m), iar cel de-al doilea, suprapus de primul apeduct, era puternic afectat, deşi era protejat de straturi de mortar şi cărămidă. Coordonatele casetei: N 45°10'777''; E 028°28'791''. Cea de-a treia casetă a fost realizată la aproximativ 10-15 m N de prima. CIII apeduct, cu dimensiunile de 4 x 2,20 m, a avut adâncimea de 0,90 - 1 m şi a fost orientată NV - SE. În cadrul acestei casete au fost verificate, foarte probabil, apeductele semnalate în prima secţiune. Au fost identificate un apeduct de tip specus şi unul de tip tubuli. Apeductul ceramic a fost surprins pe lungimea a zece tubuli (nouă întregi şi unul distrus) ce au lungimi variabile, cuprinse între 0,29 şi 0,33 m. Diametrul tuburilor este de 0,16 m. Apeductul de tip specus are o grosime de 0,50-0,55 m (0,16-0,17 m deschiderea canalului de scurgere) şi o înălţime de 0,24-0,25 m. Interiorul canalului a fost căptuşit cu un mortar de culoare roşie (mortar hidrofug), iar exteriorul cu un morar de culoare albă cu multe scoici pisate în compoziţie. Sub apeductul de tip specus a fost observat un apeduct ceramic, puternic afectat. Coordonatele casetei: N 45°10'775''; E 028°28'789''. A patra casetă a fost deschisă pe strada Dispensarului, în faţa porţii mici a proprietăţii Porneală Valentina, în această zonă semnalându-se apariţia unor noi tuburi ceramice, la adâncimea de 1,20 m. Noua casetă (CIV apeduct) a avut dimensiunile de 4,50 x 2 m şi a fost orientată N - S. În urma deschiderii acestei suprafeţe (puternic afectată de lucrări edilitare anterioare, pentru amplasarea unor conducte de apă) a fost surprins primul apeduct, orientat N - S ce a avut lungimea de 2,45 m, fiind descoperite şapte tuburi cu lungimea de 0,35 m. Apeductul era racordat la un cămin realizat din cărămidă, cu dimensiunile de 0,85 x 0,65 m şi o grosime de 0,23 m. Din latura estică a căminului pornea un alt apeduct, orientat către proprietatea Porneală. Apeductul a fost observat doar pe lungimea unui tub ceramic extrem de afectat. Coordonatele casetei: N 45°10'740''; E 028°28'846''. Săpăturile realizate pe str. Dispensarului în zona inferioară casetei prezentate mai sus, au arătat ca terenul a fost puternic afecta de lucrări edilitare realizate în zona prin depuneri semnificative de piatră, până în zona clădirilor Poştei şi a CEC-ului.

English Abstract:

The archaeological survey was conducted in June – August 2010, as it was occasioned by some town works (water supply, sewerage, water treatment station) over the entire area of the locality of Niculiţel. We discovered stray Roman and mediaeval pottery (street 18), modern occupation features (Niculiţel – Valea Teilor county road), inhumation graves belonging to the St. Atanasie Church cemetery, the 19th century (street 38), and an ancient ceramic aqueduct (street 34, Dispensarului street).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO