.
Sânnicolau Mare | Judeţ: Timiş | Punct: Selişte | Anul: 1996
Anul:
1996
Epoca:
Dacii liberi;Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Timiş
Localitate:
Sânnicolau Mare
Comuna:
or. Sânnicolau Mare
Punct:
Selişte
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bejan Adrian Universitatea de Vest, Timişoara
Grec Marius şcoala Generală Nr. 2 Sânnicolau Mare
Iambor Petre Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Matei Ștefan Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

În anul 1995 au fost surprinse {locuiri} datând din {a doua jumătate a mileniului I până în feudalismul dezvoltat}.
În anul 1996, în urma practicării secţiunilor S3, S4 şi S5 şi a casetelor adiacente C1-C5/1996 au rezultat:
S4: 1) Groapă de formă ovală, cu axele 1,20 x 1,10 m, adâncă de 0,90 m conţinând fragmentele unei vetre deschise exterioară locuinţelor. S-au recuperat fragment ceramice aparţi...nând sec. XI-XII (G1/96);
2) Mormânt de înhumaţie deranjat, recuperându-se doar partea inferioară (oasele bazinului şi membrele inferioare). Între labele picioarelor, un fragment ceramic sec. III-IV.
3) Locuinţă (bordei) (B1/96) dreptunghiulară, cu laturile de 3,20 x 2,30 m, orientată N-S. Nivelul de călcare al locuinţei constă dintr-o podea îngroşată prin luturiri succesive. S-au depistat trei zone cu urme distruse ale unor vetre, iar spre mijlocul laturii vestice, conturul unei a patra vetre. În colţul nord-vestic a apărut o fusaiolă bitronconică din pastă cenuşie şi două greutăţi trapezoidale perforate în partea superioară (de la război de ţesut?). Prin ceramică locuinţele se datează în sec. VI-VII. ( S3-S5: 4) Groapa unui mic bordei, dreptunghiulară, cu colţuri rotunjite, axele 2 x 1,5 m. Inventar ceramic sec. XI-XII
(B2/96).
5) Locuinţă dreptunghiulară (uşor trapezoidală) cu dimensiunile 3,30 x 1,90 m (B3/96). La colţuri şi de-a lungul pereţilor - urme de paie. Vatra a fost distrusă. Se datează prin fragmente ceramice în sec. XI-XII.
6-7) Două gropi de provizii extrem de bogate în oase de animale, groapa G2/96 în colţul sud-estic. Are formă de şanţ trapezoidal, lungime 3,40 m orientat NV-SE. Aşezare haotică, întâmplătoare a oaselor de animal într-un strat gros de 0,40 m. Ambele gropi aparţin nivelului de cultură de sec. XI-XII.
8) Locuinţă (S 4/96) cu trei faze de existenţă:
a) faza I - groapă ovală cu axele 1,30 x 0,90 m, adâncime 2,05 m. De jur împrejurul gropii - o încăpere de acces dreptunghiulară, aproape ovală prin rotunjirea puternică a colţurilor, dimensiuni 2 x 1 m, adâncime 1,80 m. Cantitate mare de cenuşă şi arsură - ipoteză cuptor cu cameră de acces distrus de locuirea ulterioară.
b) faza II - locuinţă cu vatră; orientată NE-SV, dreptunghiulară, dimensiuni 2,80 x 3 m. Vatra - în colţul nord-estic. Locuinţa este rezultată în urma nivelării complexului anterior.
c) faza III - locuinţă obţinută prin refacerea locuinţei anterioare; orientată NS, cu dimensiunile 3,40 x 2,60/2,70 m. Vatra se suprapune parţial peste cea anterioară, despărţită de un strat gros de pământ şi arsură de 0,45 m. Vatră ovală, făţuită. De sub făţuială s-au recuperat fragmente ceramice de sec. VIII-IX. Pe latura nordică, la aprox. 0,40 m de vatră şi scobită parţial sub peretele locuinţei se află o groapă de provizii cu acces din interiorul bordeiului.
[Concluzii}
Reamintim că în anul 1995 s-au degajat: două vetre aparţinând unor cuptoare menajere, datate în a doua jumătate a mil. I (sec. VI-VII); două locuinţe şi o groapă de provizii de sec. XI-XII; o locuinţă feudală de sec. XV-XVI, la care se adaugă descoperirile din 1996. Se poate constata că platoul "Selişte" a fost locuit continuu, pe tot parcursul celei de-a doua jumătăţi a mil.I (din sec. III-IV) şi în prima jumătate a mil. II. Cercetările ulterioare vor avea menirea să se extindă şi spre interiorul platoului, urmărind stabilirea coerentă a relaţiei existente între diferitele locuiri ale acestui punct arheologic.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO