.
Sântimbru | Judeţ: Harghita | Punct: str. Kuria (Conacul Henter) | Anul: 2010
Anul:
2010
Epoca:
Hallstatt;Latene;Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca migraţiilor
Categorie:
Civil;
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Harghita
Localitate:
Sântimbru
Comuna:
Sântimbru
Punct:
str. Kuria (Conacul Henter)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Botár István Muzeul Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc
Cod RAN:
Raport:

Situl cercetat se află pe teritoriul satului Sântimbru pe prima terasă a Oltului, pe malul stâng (estic), la limita sudică a intravilanului, la cca. 270 m la V de DN Sântimbru - Sântsimion, în strada Kuria (conacul Henter). Terasa Oltului a fost locuită în mai multe epoci, iar aşezările deschise aparţin mai multor culturi de la Hallstatt până în secolul al XVIII-lea. Scopul cercetării arheologice preventive a ...fost documentarea complexului de secol IV (un cuptor), care a fost deranjat cu ocazia lucrărilor de canalizare din anul 2007. Iniţial a fost deschisă o suprafaţă mică de 3 x 1,5 m, cu scopul cercetării părţii nederanjate a cuptorului. Odată cu atingerea nivelului, s-a observat că acesta aparţine unui complex mai mare. Ca urmare, suprafaţa de cercetare a fost extinsă (5 x 5 m) cu ajutorul excavatorului sub o atentă supraveghere. După îndepărtarea pământului, trasarea secţiunii, a profilelor, taluzarea şi adâncirea s-au făcut manual. S-a realizat ridicarea topografică în sistem Stereo70. În urma cercetării arheologice a fost descoperită o groapă de mari dimensiuni, neregulată, cu diametrul de 2,2-3,5 m, în pereţii căreia au fost săpate, spre exterior şapte cuptoare. Astfel diametrul total a complexului ajunge la 4-5,2 m. Groapa mare are nr. 3 (încă din numerotarea din 2007), iar cuptoarele au fost numerotate în ordinea de apariţie de la 1-7. Cuptoarele, în general, au forme ovale, dar dimensiunile, nivelul şi tehnice de execuţie diferă. Diametrul cuptoarelor variază între 2,50/2,00 – 1,90/1,60 m – 1,10/1,20 m. Toate au vetre arse, în care ocazional a fost amplasată ceramică (cuptoarele 1 şi 7) sau fragmente de râşniţă (cuptorul 4) pentru menţinerea căldurii. Din umplutura gropii de lucru au fost colectate fragmente ceramice şi oase de animale. Nu am descoperit elemente de cronologie absolută. Materialul arheologic colectat poate fi datat, pe baza analogiilor, în secolele III - IV şi aparţine orizontului cultural Sântana de Mureş - Cerneahov.

English Abstract:

The investigated site is on the territory of the village of Sântimbru on the first terrace of Olt river, on the left (east) bank, in the south end of the territory about 270 m west of DN Sântimbru – Sântsimion, in Kuria Street (Henter mansion). The Olt terrace was inhabited during several ages, and the open settlements belong to several Hallstatt until the 18th century. The goal of the rescue archaeological excavations was to document the 4th century feature (a kiln) that was disturbed when sewerage works were conducted in 2007. The archaeological material picked up can be dated, based on analogies, to the 3rd – 4th centuries and belongs to the Sântana de Mureş - Cerneahov cultural horizon.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO