Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Luncaviţa | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetăţuia | Anul: 2011

Anul   2011
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Eneolitic;
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului;
Hallstatt
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Tell
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Luncaviţa
Comuna   Luncaviţa
Punct
Cetăţuia
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bălăşescu Adrian Muzeul Naţional de Istorie a României
Burens Albane Université Maison de la Recherche 5602 Geographie de l’Environnement, Toulouse, France
Carozza Laurent Université Maison de la Recherche 5602 Geographie de l’Environnement, Toulouse, France
Florea Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Haită Constantin Muzeul Naţional de Istorie a României
Maillé Michel UMR 5608 TRACES-CRPPM, France
Micu Cristian Leonard Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mihail Florian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Radu Valentin Muzeul Naţional de Istorie a României
Vasile Sandu Gabriel Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN    160699.02
Raport Campania 2011 a fost organizată în două etape:
- Prima dintre acestea, desfăşurată în lunile iulie-august, a avut drept obiectiv prelucrarea unei părţi a materialului arheologic descoperit în campaniile precedente;
- Cea de-a doua etapă s-a desfăşurat în perioada 2-29 septembrie şi a avut drept obiectiv continuarea cercetărilor din aşezarea-tell aflată în punctul Cetăţuia şi din zona aflată în imediata sa apropiere.
În cadrul primei etape din acest an s-a finalizat analiza întregului material ceramic din locuinţa L1, a continuat studiul materialului IMDA şi a celui din silex. Eşantionul studiat a fost desenat în întregime. Toate datele rezultate în urma analizei materialului arheologic au completat arhiva siturilor cercetate în microzona Luncaviţa aflată în ICEM Tulcea. În paralel, a fost completată diagrama stratigrafică a aşezării-tell din punctul Cetăţuia şi a fost amenajat spaţiul de depozitare din baza arheologică a ICEM Tulcea.
Pentru campania din acest an membrii echipei de cercetare au stabilit două obiective majore: continuarea cercetărilor pe suprafaţa SI din aşezarea-tell, în sectoarele 4, 5, 10 şi 11.
În sectorul 4 a fost finalizată cercetarea US 1871 - silt eterogen, puţin compact, cenuşiu, asociat cu granule de chirpici arşi şi nearşi, mici fragmente de chirpici nearşi, oase de mamifere şi peşti, fragmente ceramice de mici dimensiuni (unele rulate), produse de debitare din silex, fragmente de lemn ars.
În sectorul 5: a continuat cercetarea US 2060 - silt argilos, structură granulară, aspect omogen, brun-cenuşiu mediu, asociat cu fragmente ceramice de mici dimensiuni, puţine oase de mamifere şi de peşti, granule de chirpici arşi, fragmente unelte de piatră, un nucleu de silex. A fost interpretată ca o acumulare formată după distrugerea locuinţei L8; a fost finalizată cercetarea US 2061 şi US 2062 care reprezintă, în fapt, acelaşi tip de acumulare - silt argilos, eterogen, compact, alb-gălbui, ce acoperă distrugerea locuinţei L8; a continuat cercetarea US 2063 - silt eterogen, compact, cărămiziu, asociat cu fragmente ceramice, pietre şi o greutate de lut. În stadiul actual al cercetărilor este interpretată ca parte a distrugerii locuinţei L8; a continuat cercetarea US 2064 - silt eterogen, puţin compact, brun mediu, asociat cu fragmente de chirpici arşi, numeroase fragmente ceramice cu dimensiuni foarte mici, mici şi medii, numeroase oase de mamifere, oase de peşti, fragmente piese de silex. În stadiul actual al cercetărilor este interpretată ca o nivelare realizată în vederea amenajării L9; a început cercetarea US 2065 - silt argilos, neomogen, puţin compact, brun mediu, asociat cu numeroase fragmente ceramice de mici dimensiuni, fragmente mici şi medii de chirpici arşi, pietre, produse de debitare din silex. A fost interpretată ca o locuire plasată lângă limita de est a locuinţei L8.
În sectorul 10: a fost finalizată US 2155 - silt eterogen, puţin compact, brun mediu, asociat cu numeroase resturi menajere; a fost finalizată cercetarea US 2168 - silt, eterogen, compact, cenuşiu, asociat cu puţine fragmente ceramice, oase de mamifere şi pietre.
În sectorul 11: a continuat cercetarea US 2254 - silt eterogen, compact, brun mediu, asociat cu puţin material arheologic. În stadiul actual al cercetărilor este interpretat ca o locuire posterioară distrugerii locuinţei L8; a fost finalizată cercetarea US 2256 - silt eterogen, puţin compact, brun mediu, asociat cu numeroase fragmente ceramice de dimensiuni mici şi medii, oase de mamifere şi peşti, mici fragmente de chirpici, fragmente unelte piatră şlefuită şi silex, o piesă din cupru. A fost interpretată ca o acumulare specifică zonelor menajere, formată după distrugerea locuinţei L8, în imediata apropiere a vetrei C43; a început cercetarea US 2257 - fragmente de chirpici incendiaţi (dimensiuni medii), aflate în imediata apropiere a locuinţei L8. În stadiul actual al cercetărilor este interpretată ca o distrugere contemporană cu distrugerea locuinţei L8.
În timpul cercetării sectoarelor mai sus menţionate fost completată şi baza de date a descoperirilor din acest an, prezentă, în format electronic, în anexa acestui raport.
Realizarea unor sondaje, cu ajutorul unei carotiere, în zona mlăştinoasă din imediata apropiere a aşezării-tell.
Cercetarea din acest an a avut ca obiectiv prelevarea unor eşantioane destinate unor studii de paleomediu. A fost utilizată o carotieră ce poate colecta eşantioane de sol până la o adâncime de 10 m. Pentru o mai bună organizare a activităţii noastre, am preferat prelevarea unor eşantioane succesive, pe fiecare metru forat. Primele observaţii realizate în teren indică prezenţa materialului arheologic la o adâncime de aproximativ 5 m. În final trebuie amintit că cercetările de acest tip vor fi extinse la nivelul întregii văi formate de pârâul Luncaviţa şi în lunca Dunării, pe segmental corespunzător comunei Luncaviţa, pentru o mai bună cunoaştere a condiţiilor de mediu în care au evoluat comunităţile neo-eneolitice.
Rezumat
English Abstract The 2011 campaign was organized in two stages:

The first, between July and August, had as objective the study of the archaeological material discovered during the previous excavations. The second stage, developed between 2 and 29 September, had as objective to continue the investigation of the tell-settlement situated in the point Cetăţuia and the nearby area.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu