.
Murighiol | Judeţ: Tulcea | Punct: La Cetate | Anul: 2011
Anul:
2011
Epoca:
Latene;Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină;
La Tène mijlociu;
Epoca elenistică
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Cetate;
Fortificaţii
Județ:
Tulcea
Localitate:
Murighiol
Comuna:
Murighiol
Punct:
La Cetate
Sector:
Sector Turnul 11
Toponim:
Halmyris
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bounegru George Valentin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Creţulescu Ioana Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Mureşan Lucian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nuţu George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Olariu Cristian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Topoleanu Florin George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Zahariade Mihail Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

În cursul campaniei din 2011 (15.07 - 21.08. 2011), cercetarea s-a concentrat pe identificarea zidului exterior al turnului nr. 11. Pentru realizarea acestui obiectiv, secţiunea S1, deschisă în 20091, a fost prelungită spre vest cu 14 metri. S-a convenit ca săpătura să fie realizată în trepte pentru a surprinde eventualele niveluri de locuire din interiorul turnului. Întreaga secţiune (inclusiv partea cercetată... anterior) a fost împărţită în carouri a câte 2 m, de la est la vest.
După efectuarea curăţeniei şi îndepărtarea stratului vegetal din noile carouri deschise, s-a trecut la curăţarea atentă a podelei din carourile 3-4 (ultimul nivel de călcare din interiorul turnului, descoperit în cursul campaniei din 20092). În caroul 4, la -54 cm, a fost descoperită o podea din lut cenuşiu bine tasat, care se leagă de zidul de incintă. La diferite adâncimi au fost descoperite mai multe obiecte mărunte: la - 0,27 m, un lacrimarium păstrat fragmentar, iar la -0,56 m un fragment de pahar. În caroul 5, spre vest, la -0,20 m, a fost descoperit un nivel format din lut galben bine bătătorit, gros de 0,20 m. Sub acesta a fost identificat un altul, care avea în compoziţie pământ ars de culoare roşiatică, fragmente de cărbune, pietricele şi bucăţele de cărămidă. Acest strat se întinde pe întreaga lăţime a secţiunii, fiind spart spre sud de vatra identificată în campania din 20093; în partea centrală, există un strat de pietre şi cărămizi prăbuşite spre sud (spre vatră). Considerăm că întreg acest complex din caroul 5 - nivelul de la -0,20 m, vatra şi pietrele plus cărămizile prăbuşite - reprezintă un sistem de încălzire al locuinţei aflate pe ultimul nivel de locuire din turn. Astfel, vatra (în care s-au descoperit numeroase fragmente ceramice provenind de la amfore romane târzii, tip LR2) era protejată spre nord de un sistem anti-vânt format din pietre şi cărămizi (de precizat că iarna, vântul dinspre nord este deosebit de violent şi rece), alături de care exista o laviţă, utilizată fie pentru gătit (aşezarea vaselor cu mâncare luate de pe foc), fie pentru a dormi la căldură în nopţile reci de iarnă. În acelaşi carou, la -0,20 m, a fost descoperit un disc de opaiţ păstrat fragmentar.
În caroul 6, imediat sub stratul vegetal, a apărut un nivel de dărâmătură format din fragmente de ţiglă şi piatră (în partea de nord a caroului). Spre sud, la -0,20 m, a fost identificat un nivel de călcare compus din pământ cenuşiu şi fragmente de cărbune. La acelaşi nivel, a fost identificată o podea din lut galben bine tasat, păstrată fragmentar şi foarte probabil distrusă de dărâmătura menţionată mai sus. În acelaşi carou (6), la diferite adâncimi au fost descoperite mai multe fragmente al unor obiecte din sticlă, majoritatea pahare. Astfel, chiar în stratul vegetal a fost descoperit un fragment de pahar, la -0,32 m un fragment de geam, iar la -0,50 m un fund de pahar. Tot aici, în stratul vegetal a fost descoperit un obiect de fier (cel mai probabil provenind de la o limbă de cataramă).
În caroul 7, după decopertare a apărut un nivel de dărâmătură format din pietre de dimensiuni mijlocii şi formă neregulată şi fragmente de ţiglă. La -0,32 m, imediat sub nivelul de dărâmătură menţionat mai sus, a fost descoperit un nivel de călcare format din pământ cenuşiu bine bătătorit, având în compoziţie urme de arsură. În acest nivel au fost identificate mai multe fragmente ale unor obiecte de sticlă. Astfel, imediat sub stratul vegetal (-0,20 m) a fost descoperit un fragment provenind de la un pahar de sticlă, topit de incendiu; în acelaşi nivel a apărut un alt fragment de pahar, ca şi un fragment de geam. La fel, la -0,35 m, a mai fost descoperit un alt fragment de pahar.
Mai jos, la -0,58 m, a fost identificat un nivel de călcare format din lut galben bine bătătorit, având în compoziţie fragmente de cărbune şi pietricele. În intervalul dintre nivelul de la -0,35 m şi cel de la -0,58 m au fost descoperite mai multe bucăţi de chirpic; de asemenea, la -0,44 m a mai fost descoperită o buza de pahar.
În caroul 8, imediat sub stratul vegetal a fost descoperit emplectonul zidului exterior al turnului. Emplectonul este format din blocuri de dimensiuni medii şi formă neregulată, legate între ele cu mortar alb cu urme de cărămidă pisată. În vederea identificării paramentului exterior, s-a continuat cercetarea până la o adâncime maximă de - 2 m. Până la această adâncime nu a fost descoperit paramentul. În schimb, emplectonul pare a fi fost parţial distrus cândva în perioada medievală timpurie, când au fost scoase din zid bucăţi din paramentul exterior şi din emplecton. În ambele profile (de nord şi de sud) este observabilă groapa de scoatere, care porneşte de sub stratul vegetal şi se adânceşte până la - 1,53 m, sub care se regăseşte nivelul de dărâmătură.
La adâncirea în caroul 8, la -1,50 m, a fost descoperită o parte din emplecton foarte bine păstrată. Aici, în patul de mortar, au rămas imprimate urmele cărămizilor din asiza de reglaj.
În caroul 9, sub groapa de scoatere menţionată mai sus, a fost identificat nivelul de dărâmătură prezent şi în caroul 8 la -1,53 m. În acelaşi nivel, la -1,60 m a fost descoperit un fragment ceramic medieval timpuriu, ceea ce confirmă ipoteza scoaterii paramentului şi a unei părţi din emplectonul din partea superioară a turnului în această perioadă.
Sub nivelul de dărâmătură menţionat mai sus, în dreptul ţăruşului care marchează începutul caroului 10, la -1,61 m a fost descoperit un nivel de călcare format din lut galben bine tasat, având în compoziţie urme de arsură. Pe acest nivel au fost descoperite mai multe fragmente ceramice aparţinând unor amfore romane târzii (tip LR2). Acest nivel probabil se continuă spre vest, sub dărâmătura identificabilă în caroul 10. Din păcate, timpul avut la dispoziţie nu ne-a permis adâncirea în caroul 10 (unde s-a ajuns până la -0,70 m, pe nivel de dărâmătură). În caroul 11, s-a reuşit doar decopertarea caroului, ajungându-se până la -0,40 m. Sperăm ca în campania viitoare să elucidăm situaţiile apărute.

English Abstract:

A floor was found in square 3-4 which overlays a burned reddish soil, pigmented with fragments of charcoal, pebbles and small pieces of bricks. The layer extends the full width of the section, including the hearth identified in the 2009 campaign. The complex could represent a home heating system located on the top habitation level of the tower, when this military structure was no longer in function. The hearth, which yielded many sherds from late Roman amphorae, (LR2 type) was protected to the north by an anti-wind system consisting of stones and re-used bricks; a bench seems to have been used for cooking. In square 8 a filling of stone blocks of medium size bound in white mortar with traces of pounded brick has been identified. The wall of the tower was dismantled from the outside, most probably during the Byzantine period. Traces of a pit-out have been also detected. Below thick debris, outside the tower, a trodden yellow clay floor, with slight traces of ash, has also been noticed; several fragments of late Roman amphora (type LR2) date this level.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO