Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Albeşti | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 1997

Anul   1997
Epoca
Epoca greacă şi elenistică
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Albeşti
Comuna   Albeşti
Punct
Cetate
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    60954.01
Raport Campania arheologică din 1997 a urmărit verificarea ipotezelor privind etapele amenajărilor spaţiului de nord şi nord-est al zonei fortificate.
Desfiinţarea unor martori a creat suprafeţe mai mari de lucru şi a permis raportarea noilor situaţii la obiectivele cercetate anterior.
Verificările au avut în vedere trei complexe de locuire:
1) locuinţa alcătuită din două încăperi, din sectorul B, carourile 27-37, presupusă a fi avut şi o funcţie de cult. Surprinderea laturilor de sud şi de vest a stabilit dimensiunile locuinţei la 11,50 x 5 mp. Destinaţia specială este sugerată de cantitatea mare de materiale arheologice recuperate şi mai ales de prezenţa grupată într-una din încăperi a mai multor reliefuri şi altare ceramice;
2) locuinţa L1 (după notaţia campaniei anterioare), are dimensiunile de 11,30 x 9 mp şi se dovedeşte a fi contemporană amenajării incintei din faza I;
3) locuinţa L2 are zidul de est paralel cu locuinţa L1 şi în sectorul C, c.64-65 suprapune un pavaj.
Desfiinţarea parţială a martorului din sector C, c.65-66 a surprins, pe rând, continuarea incintei I, a zidului de est al locuinţei L1 şi a pavajului. Zidul de est al locuinţei L2 continuă spre nord, până în caroul 66. Locuinţa L2 se dovedeşte a fi ulterioară primei locuinţe (L1).
Între materialele arheologice predomină recipientele şi ştampilele amforice, databile în prima jumătate a sec. III a. Chr. (Heraclea Pontică, grupa IV), dar mai ales spre mijlocul şi al treilea sfert al secolului (Thasos, Rhodos grupa a II-a, Sinope ultimele grupe). Celelalte categorii aparţin ceramicii greceşti de uz comun (lekythoi, cupe cu o toartă, opaiţe, mortarium), vaselor autohtone tradiţionale (căni, vase în formă de sac, castroane) sau imitate după forme gerceşti (bol lucrat la mână), statuetelor şi reliefurilor de cult.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu