.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2011
Anul:
2011
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină;
Epoca medievală timpurie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Cetate;
Fortificaţii;
Necropolă plană
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Fetei
Sector:
Sectorul Curtina G - Turnul 8
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Aaniţei George Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Adumitroaiei Marius Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Aparaschivei Dan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Apostol Virgil Muzeul Naţional de Istorie a României
Bilavschi George Aurelian Institutul de Arheologie, Iaşi
Boţan Sever-Petru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Chiriac Costel Institutul de Arheologie, Iaşi
Coadă Roxana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Coropceanu Ion Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Costea Iuliana Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Efimov Jeni Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Honcu Ştefan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Midvichi Natalia Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mocanu Marian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Munteanu Lucian Institutul de Arheologie, Iaşi
Nadă Vlad Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Neagu Alina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nedu Decebal Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi
Nuţu George Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Opaiţ Andrei Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Piftor Valentin Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Plăcintă Tiberiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Răileanu Maria-Violeta Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Rubel Alexander Institutul de Arheologie, Iaşi
Soficaru Andrei ICAFR Bucureşti
Stanc Simina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași - Facultatea de Biologie
Turică Ciprian Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice s-au desfăşurat în perioada iunie - septembrie şi au fost finanţate de Gianni Alexandrescu (Iaşi), UDJ Galaţi, ICEM Tulcea, MCPN, Hristu Caraman (Tulcea). La acestea au participat 50 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la Iaşi şi Galaţi.
Cercetările s-au desfăşurat pe mai multe sectoare:
- Curtina G - Turnul 8;
- Turnul 10 (zona intra muros de la sud de acesta);
...- Curtina X;
- Necropolă.
În paralel, s-au efectuat mai multe periegheze în zona Slavelor, precum şi o cercetare de salvare în aşezarea de perioadă elenistică din punctul Donca.
Întregul material arheologic a fost spălat, restaurat şi depozitat pe şantier; ceramica a fost prelucrată (împărţită pe categorii funcţionale, forme, tipuri etc.); o parte a acesteia a fost desenată. Materialul osteologic animal şi cel uman recoltat în această campanie este în curs de prelucrare.
La sfârşitul lunii august, cu prilejul Zilelor cetăţii (L)Ibida, a fost organizată o expoziţie la baza arheologică.

Sectorul Curtina G - Turnul 8
Dorel Paraschiv, Costel Chiriac, Marian Mocanu, Sever Boţan, Ştefan Honcu, Ion Coropceanu, studenţi UAIC Iaşi şi UDJ Galaţi

În această campanie s-a demontat martorul dintre S II şi S IV, până la nivelul corespunzător construirii cetăţii (şi al turnului „mare"), datat la începutul sec. IV. În stratul de umplutură dintre nivelul constructiv şi cel de reconstrucţie (sec. VI) au apărut materiale arheologice (în special fragmente ceramice) amestecate: romano-bizantine, romane timpurii şi din prima epocă a fierului.
Ulterior, s-a început demontarea martorului dintre S II şi S III, fiind îndepărtat stratul de dărâmătură din pietre, cărămizi şi mortar, corespunzător ultimului nivel, pe o lungime de 12 m; acesta are o grosime medie de 1,70 m (pe porţiunea îndepărtată). Din stratul amintit au fost recuperate cca. 100 de cărămizi întregi (pe lângă mult mai multe fragmentare), provenite de la prăbuşirea turnului „mic". Cărămizile respective se încadrează în mai multe dimensiuni (34 x 28 x 4 cm, 33 x 30 x 5 cm, 32 x 32 x 4 cm). Unele cărămizi prezintă mărci. Aceste se înscriu în cele cunoscute din campaniile anterioare.
În S II şi în profilul dintre această secţiune şi S IV, ne-am adâncit cca. 25 cm sub nivelul constructiv al cetăţii. Acesta coboară de la N spre S (spre turn). La 6 m N de „frontul" T 8 am surprins „talpa" fundaţiei unui zid, cu grosimea de cca. 60 cm. Porţiunea de fundaţie, din care se păstrează doar un rând de pietre de mici dimensiuni legate cu un mortar alb, a fost dezvelită pe o lungime de 6,2 m şi are aceeaşi orientare ca frontul turnului; aceasta se explică prin configuraţia terenului în antichitate. În privinţa datării zidului, putem afirma doar că acesta este ulterior sfârşitului sec. I p. Chr. (talpa fundaţiei acestuia nu perforează nivelul datat cu numeroase monede încadrate până la Vespasianus, cercetat în campaniile anterioare în S I, S III şi S IV) şi că el a fost demantelat, cel mai târziu, în momentul construcţiei cetăţii.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO