.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2011
Anul:
2011
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină;
Epoca medievală timpurie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Cetate;
Fortificaţii;
Necropolă plană
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Fetei
Sector:
Sector T10
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Rubel Alexander Institutul de Arheologie, Iaşi
Cod RAN:
Raport:

Campania din 2011 s-a concentrat pe demontarea martorului dintre secţiunile S4 şi S7, deschise în anii precedenţi, secţiuni în care apăruseră colţul unei clădiri şi bordura unei străzi (în S4), şi nivelul altei străzi mai timpurii (în S7). Pe nivelul străzii mai târzii (databilă în secolul al VI-lea, prin materiale şi monede), apare un şir de pietre supraînălţate (la distanţa de 1 m de clădire). Aceste pietre f...asonate ar fi putut constitui baze de coloane şi nu este imposibil, în măsura în care viitoarele cercetări o pot confirma, să avem de-a face cu un portic. Este posibil ca, la un moment dat strada (alcătuită din dale de dimensiuni foarte mari) să fi fost delimitată de acel portic, iar aleea îngustă care s-a creat între locuinţă şi stradă să fi fost utilizată ca un spaţiu privat. Restul străzii (de la portic până la zidul de incintă) pare să funcţioneze mai departe în secolul VI, dar dalajul este mai slab conservat. Dalajul de secol IV (datat astfel cu monedă chiar pe una din dale) atestă funcţionarea străzii şi în secolul al IV-lea.
Cronologic, situaţia se poate rezuma deocamdată astfel: strada care făcea legătura dintre locuinţele situate în proximitatea zidului de incintă şi zidul de incintă (latura nord) a funcţionat şi în secolul al IV-lea. Ea a cunoscut o refacere în secolul al VI-lea, când s-a produs şi închiderea prin portic. O parte din stradă pare a fi distrusă şi de amenajările medievale ulterioare (s-au găsit în anii precedenţi locuinţe din chirpici şi materiale de secolele XII-XIII.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO