Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Sultana | Comuna: Mănăstirea | Judeţ: Călăraşi | Punct: Malu Roşu | Anul: 2011

Anul   2011
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului
Perioade
Eneolitic;
Epoca bronzului
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă plană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Călăraşi
Localitate   Sultana
Comuna   Mănăstirea
Punct
Malu Roşu
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Andreescu Radian-Romus Muzeul Naţional de Istorie a României
Chiţonu Mădălin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mehedinţi
Florea Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Ignat Theodor Aurelian Muzeul Municipiului Bucureşti
Lazăr Alexandru Cătălin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Opriş Vasile Muzeul Naţional de Istorie a României
Parnic Valentin Aurel Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi
Vasile Sandu Gabriel Muzeul Naţional de Istorie a României
Voicu Mădălina Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN    104216.03
Raport Cercetările de la Sultana - Malu Roşu, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi se desfăşoară în cadrul proiectului Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos, coordonat de Muzeul Naţional de Istorie a României.
Datorită resurselor financiare limitate, obiectivele cercetării din campania 2011 s-au rezumat doar la continuarea săpăturilor arheologice din cadrul sectorului terasă, în perimetrul în care se află amplasată necropola preistorică.
În acest sens a fost redeschis parţial Son1/2010 pentru continuarea cercetării mormintelor M36 şi M37, identificate la finalul campaniei 2010. De asemenea au mai fost deschise două noi secţiuni, Son1/2011 şi Son2/2011, ambele de 20 x 2.5 m. Secţiunea Son1/2011 a fost amplasată la 0.20 m E de secţiunea Son1/2010, în vederea verificării zonei dinspre aşezarea de tip tell. Secţiunea Son2/2011 a fost amplasată la 0.20 m V de secţiunea Son1/2008.
Cercetările arheologice au condus la descoperirea a 6 morminte în Son1/2011 (M41, M43, M44, M45, M48, şi M50) şi alte 7 morminte în Son2/2011 (M38, M39, M40, M42, M46, M47 şi M49).
Toate mormintele cercetate în campania 2011 sunt morminte de inhumaţie. Gropile au formă ovală, din punct de vedere altimetric fiind identificate la adâncimi cuprinse între 0.59 şi 1.37 m.
Din punct de vedere cultural, majoritatea mormintelor aparţineau perioadei eneolitice, culturile Boian şi Gumelniţa, pe baza datelor radiocarbon obţinute şi a pieselor de inventar funerar. Doar mormântul M 41 aparţine epocii bronzului, atribuire realizată pe baza inventarului funerar.
La fel ca şi în campaniile anterioare, din punct de vedere stratigrafic gropile mormintelor eneolitice au fost identificate în unitatea stratigrafică T1003, adâncindu-se în unele cazuri în unitatea stratigrafică T1004.
Majoritatea mormintelor conţineau indivizi depuşi în poziţie chircită, pe partea stângă, orientaţi pe direcţii apropiate de est. Excepţie de la această regulă face M37, acesta fiind o reînhumare. Cele mai multe complexe funerare erau lipsite de inventar funerar. Doar în câteva cazuri (M43, M45, M46, M48), au fost identificate lame de silex şi mărgele realizate din cochilii Dentalium, Spondylus, os şi marmură.
Foarte interesant este cazul mormântului M49, ce conţinea un individ chircit pe partea stângă, orientat E-V, fără craniu. În schimb a fost posibilă identificarea gropii de intervenţie pentru extragerea craniului (C6/2011).
Din perspectivă antropologică, majoritatea scheletelor cercetate în campania 2011 aparţineau unor indivizi adulţi. Doar scheletele din complexele funerare M38, M43 şi M44 aparţineau categoriei Infans.
Din punct de vedere metodologic, sedimentul din complexele cercetate din morminte a fost recoltat şi tamisat. Din toate mormintele cercetate au fost recoltate probe pentru datării absolute (C14), parazitologie, stronţiu şi A.D.N.
Din punct de vedere al lucrărilor topografice în campania 2011 nu au fost lucrări speciale. Astfel, au fost trasate cele două secţiuni în care s-a desfăşurat activitatea arheologică, au fost măsurate toate complexele arheologice descoperite în cadrul celor două secţiuni şi de asemenea, au fost remăsurate bornele de sprijin aparţinând punctului necropolă. Totodată a fost realizat un suport de gestiune GIS/SIG de tip Open Sourse (licenţă liberă) pentru încărcarea şi analiza primară a datelor obţinute în această campanie. Toate măsurătorile au fost efectuate cu o staţie totală Leica NA 724, la care s-a adăugat un GPS Garmin eTrex Legend CX.
În funcţie de bugetul disponibil, cercetările viitoare vor viza continuarea săpăturilor din aşezarea de tip tell, precum şi pe terasă, în cadrul necropolei preistorice.
Rezumat
English Abstract The settlement lies about 400 m North-East of the village of Sultana, in a place called Malu Roşu, on the high terrace of the Iezerul Mostiştea Lake.

In the 2011 campaign we excavated only in the necropolis. Here we have investigated 15 Eneolithic and Bronze Age (Grave 41) graves with skeletons which in general are in a fetal position, on the left side, but also on the right side (Grave 41), mainly E-W oriented, but also N-S oriented (Grave 41 and 43). In most of the cases the grave goods are absent or very poor.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu