.
Borşeni | Comuna: Războieni | Judeţ: Neamţ | Punct: Bulgărie | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Dacii liberi;Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Neamţ
Localitate:
Borşeni
Comuna:
Războieni
Punct:
Bulgărie
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciubotaru Elena Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Dumitroaia Gheorghe Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Mitrea Ioan Colegiul Național ``Ferdinand I`` Bacău
Cod RAN:
Raport:

Au fost continuate cercetările de la Borşeni, jud. Neamţ, în punctul "Bulgărie", situat pe terasa de pe malul stâng al pârâului Valea Albă. A fost investigată o nouă suprafaţă, situată la est de SII/1994, prin săparea a două secţiuni, SVI şi SVII, de câte 100 m lungime şi 1,50 m lăţime, distanţa dintre cele două secţiuni fiind de 2,00 m. În suprafaţa investigată de cca. 500 mp au fost surprinse şi dezvelite noi... complexe de locuire şi anexe gospodăreşti, aparţinând aşezării carpice din sec. II - III şi respectiv aşezării din secolele VI - VII.
Locuinţa L11, surprinsă în SVII, este de tipul celor cu podeaua puţin adâncită în pământ, având laturile rectangulare, iar în colţul de N - E un cuptor din bolovani de râu. Inventarul format din fragmente ceramice provenind din vase lucrate cu mâna şi la roată, de factură carpică, precum şi o fibulă din bronz, de tip carpic, permite atribuirea acestei locuinţe aşezării din secolele II - III.
Aşezării din secolele VI - VII îi aparţin locuinţele L10 şi L12.
Locuinţa L10, surprinsă în SVI, are dimensiuni relativ mari, podeaua mult adâncită, este, în fapt, un bordei. În colţul de NN-E a avut un cuptor din bolovani. Pe latura de sud, spre colţul de sud-vest, s-au surprins urmele a două gropi de furci. Probabil între cele două furci a fost uşa de intrare în locuinţă. În umplutură s-au găsit fragmente de lipitură cu urme de pari şi bârne. Inventarul găsit în L10 este format din fragmente ceramice provenind din vase borcan şi tipsii, lucrate cu mâna. Unele borcane şi tipsii au fost ornamentate cu alveole pe buză. În zona cuptorului, s-au găsit şi bucăţi dintr-o "vatră portativă" (tavă mare), având marginea gardinei decorată cu două rânduri de alveole mari. Inventarul ceramic aflat în L10, prin caracteristicile sale, se încadrează în secolele VI - VII, poate mai restrâns în a doua jumătate a sec. VI şi sec. VII. Deci locuinţa L10 aparţine aşezării din sec. VI - VII.
Locuinţa L12, dezvelită tot în SVII, este un bordei de mici dimensiuni, având în colţul de NE un cuptor mic din bolovani. Inventarul aflat în locuinţă este format din ceramică lucrată cu mâna şi la roată. Cu mâna, dintr-o pastă grosieră s-au confecţionat vase borcan şi tipsii. Ceramica lucrată cu mâna, în general, nu este ornamentată. Ca excepţie, menţionăm că pe un fragment din gura unui vas borcan, sub buză, a fost imprimată o cruce, în pasta crudă. În L12 este prezentă şi ceramica lucrată la roată. Menţionăm câteva fragmente dintr-un vas mare de provizie, cărămiziu, de tradiţie Sântana de Mureş. Tot la roată au fost realizate şi vase borcan, ornamentate pe corp cu striuri în val. Inventarul din L12, aparţine unei etape cronologice ce cuprinde sfârşitul sec. V şi prima jumătate a sec. VI. Deci şi L12, aparţine aşezării din sec. V - VII, în fapt aşezării din sec. V / VI - VII.
Spre capătul de sud al secţiunii SVI, au fost descoperite trei gropi, tronconice, de mici dimensiuni pentru păstrat provizii. După cele câteva fragmente ceramice găsite se pare că G1 şi G2 aparţin aşezării din sec. II - III, iar G3, aşezării din sec. VI - VII.
Descoperirile din 1997 întregesc imaginea asupra aşezărilor din sec. II - III şi sec. VI - VII de la Borşeni, unde se profilează un important complex de aşezări care începe în sec. II - III şi se dezvoltă până în secolele VIII - IX, acoperind aproape tot mileniul I p. Chr.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO