.
Tărtăria | Comuna: Săliştea | Judeţ: Alba | Punct: Gura Luncii | Anul: 2011
Anul:
2011
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade:
Neolitic;
Eneolitic
Categorie:
Civil;
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare deschisă
Județ:
Alba
Localitate:
Tărtăria
Comuna:
Săliştea
Punct:
Gura Luncii
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bălan Gabriel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Dumitrescu-Chioar Florian Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Fântâneanu Cristinel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Luca Sabin Adrian Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Natea Gheorghe Vasile Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Niţu Florina Maria Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Palaghie Vasile Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Rustoiu Gabriel Tiberiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Suciu Cosmin Ioan Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Teodorescu Raluca Maria Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Tudorie Anamaria Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Cod RAN:
Raport:

The investigated area is situated on the territory of Săliştea, Tărtăria village, the site of Gura Luncii. Topographic researches were made by using GPS Leica 900 system and the total station Leica TCR 7055, and were structured in two main phases: field investigations and office investigations. The total area investigated until this moment measures 12 hectares and the whole amount of data will be assumed. The... results of topographic measurements for this site are going to be presented in a future report.

English Abstract:

The investigated area is situated on the territory of Săliştea, Tărtăria village, point Gura Luncii. Topographic researches were made by using GPS Leica 900 system and the total station Leica TCR 7055, and were structured in two main phases: field investigations and office investigations.
Field investigations
First of all, there have been made GPS observations, using RTK method and two new points were found (1 and 2), by connecting them with the permanent GPS station from Alba Iulia.
On the field, angle and distances measurements were made by using Leica TCR 705 total station. Nine new points have been established from where measurements for determining the detail coordination by the radiation method were made.
During the topographic investigations 807 new detail points were established, representing quota points, breaking points of the units of research, detail points representing topographical artificial details like roads, ducts, electricity networks, constructions and railways belonging to CFR administration, embanking. The total area investigated until this moment measures 12 hectares and the whole amount of data will be assumed.
Office investigations
The processing of GPS data was made by using Leica Gee Office software and the download of the data from the total station was made by using the transfer software Leica Survey Office, the analytical data processing was made by using Topo 4.2 program, and the reporting of points and the control of the accuracy of the topographical data was made by using Arc GIS Dektop 9.3 software package.

Bibliografie:

K. Horedt, Săpături privitoare la epoca neo şi eneolitică, Apulum 3, 1949, pp. 44-69.


Gh. Lazarovici, M. Lazarovici, Arhitectura Neoliticului şi Epoca Cuprului din România, I, Iaşi, 2006.
Gh. Lazarovici, Z. Maxim Kalmar, Tărtăria, Cluj-Napoca, 1991.
S.A. Luca, New discoveries of the Neolithic and Aeneolithic fine arts at Tărtăria and Lumea Nouă, Alba County, and matters concerning their typology and chronology, în Acta Terrae Septemcastrensis 2, Sibiu, 2003, pp. 18-42.
I. Paul, Enigma tăbliţelor de la Tărtăria - Schiţă preliminară, Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa a Universităţii de Vest Timişoara, 23 mai 2007.
C. I. Suciu, Cultura Vinča în Transilvania, în Bibliotheca Brukenthal, XLIV, Sibiu, 2009.
N. Vlassa, Chronology of the Neolithic in Transylvania in the light of the Tărtăria Settlement’s Stratigraphy, Dacia NS 7, 1963, pp. 485-494.
N. Vlassa, Unele probleme ale Neoliticului Transilvaniei, ActaMN 6, 1967, pp. 403-424.
N. Vlassa, Neoliticul Transilvaniei - Studii, articole şi note, Cluj Napoca, 1976.
D.G. Zanotti, The position of the Tărtăria Tables within the Southeast European Copper Age, American Journal of Archeology 47, No. 2 (Apr. 1983), pp. 209-213.
***, Repertoriul arheologic al judeţului Alba, în Bibliotheca Musei Apulense, I, Alba Iulia, 1995.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO