.
Târgşoru Vechi | Judeţ: Prahova | Punct: La Mănăstire | Anul: 2011
Anul:
2011
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Hallstatt;Latene;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
La Tène târziu;
Epoca migraţiilor;
Epoca medievală timpurie;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare deschisă;
Aşezare urbană
Județ:
Prahova
Localitate:
Târgşoru Vechi
Comuna:
Târgşoru Vechi
Punct:
La Mănăstire
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Anton Alin Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Ciupercă Bogdan Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Măgureanu Andrei Mircea Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Niculescu Gheorghe Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Sârbu Dorin Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Rezervaţia arheologică de la Târgşoru Vechi este situată la 9 km NV de municipiul Ploieşti, în apropierea satului Târgşoru Vechi, la dreapta drumului judeţean Ploieşti-Strejnic-Târgşoru Vechi, întinzându-se pe ambele maluri ale pârâului Leaota, astăzi colmatat. Pe o suprafaţă de aproximativ 17 ha au fost identificate mai multe obiective arheologice cuprinzând nivele de locuire din neolitic, epoca bronzului, H...allstatt, castru roman cu terme, aşezări din sec. II - III, V - VII şi VIII - X p.Chr., necropolă din secolele III-IV p. Chr., de tip Cerneahov, curte domnească şi târg medieval. Cercetările arheologice de la Târgşoru Vechi au debutat în anul 1956, sub conducerea arheologului Gheorghe Diaconu, continuând până în prezent. Campania de cercetări arheologice pe şantierul Târgşoru Vechi a fost demarată la data de 15 august 2011. Cercetările din această campanie s-au desfaşurat în sectoarele B şi D ale rezervaţiei, pe o suprafaţă totală de 500 mp. Obiectivele campaniei din 2011 de la Târgşoru Vechi au fost cercetarea celor trei aşezări suprapuse, aparţinând mileniului I, identificate şi cercetate parţial în sectorul D (sec. II-III, sec. V-VII, sec. VIII-X) şi a târgului medieval (sec. XVII-XVIII). De asemenea, s-a avut în vedere completarea observaţiilor arheologice referitoare la clădirea adosată la zidul primei incinte a Curţii Domneşti, construcţie a cărei cercetare, începută de N. Constantinescu în anii ’60, nu fusese finalizată. În sectorul B, cercetările s-au limitat în această campanie la dezvelirea în suprafaţă a vechii săpături, păstrându-se martori dispuşi perpendicular pe axul clădirii, pentru a se încerca o legătură stratigrafică situaţiile arheologice cercetate anterior în perimetrul Curţii Domneşti. Preliminar, s-a putut întregii imaginea clădirii prin completarea planului, fiind identificate un număr total de 7 compartimentări1, dintre care 4 camere şi 3 holuri. În toate aceste compartimentări a fost întâlnit un paviment din cărămidă, databil în secolul al XIX-lea. În campania din anul 2012, ne propunem să continuăm cercetarea în această zonă, dincolo de nivelul de secol XIX, care reprezintă doar ultima fază de locuire a construcţiei aflată la sud de turnul de intrare. Pentru efectuarea unei cercetări arheologice cât mai complete, în sectorul D a fost practicată o săpătură în suprafaţă, care este mai adecvată cercetării unei aşezări deschise, cu complexe adâncite în pământ, caracteristice atât târgului medieval Târgşor, cât şi aşezărilor aparţinând mileniului I p.Chr. (sec. II-III, sec. V-VII, sec. VIII-X). Au fost continuate cercetările în suprafeţele deschise în campaniile anterioare în sectorul D al rezervaţiei arheologice Târgşoru Vechi (Cas. I, Cas II, Cas III, Cas IV, Cas V, Cas VI, CasVII, Cas VIII, Cas IX) fiecare având dimensiunile de 6 x 5 m. În cursul acestei campanii au fost cercetate un număr de 42 complexe, unele identificate în campaniile anterioare, fiind vorba de complexe de locuire şi diferite amenajări aparţinând mai ales perioadei medievale. Este vorba în special de gropi, rotunde în plan, interpretabile fie drept gropi pentru scoaterea lutului galben, care nu conţineau decât sporadic mici fragmente ceramice atipice, fie drept gropi menajere, acestea conţinând un material ceramic destul de bogat cantitativ, dar şi resturi faunistice. Din strat au fost recoltate fragmente ceramice atribuibile, fie preistoriei (epoca Bronzului şi Hallstatt), fie epocii migraţiilor (sec. II - III şi VIII - X p. Chr.), materiale care anunţă complexe afectate de intervenţiile medievale. Urmează ca în campania din anul 2012 să se finalizeze cercetarea în aceste suprafeţe.

English Abstract:

The archaeological reservation of Târgşoru Vechi is situated 9 km NW from Ploieşti, in the proximity of the village with the same name. Placed on the right side of the road from Ploieşti-Strejnic to Târgşoru Vechi, the archaeological site is crossed by the Leaota River, nowadays clogged up.

The main purpose of this year was the investigation of the settlements dated to the 1st millennium AD and of the mediaeval period. In this respect, in B sector, we reopened the investigation of the building placed near the entrance-tower of the first enclosure, investigation that allowed us to complete the information from the 1960’s, when N. Constantinescu stopped his excavations.

In D sector, we continued the excavation in 9 areas opened in the former years. Several archaeological structures were identified, most of them being different kind of pits that can be dated to the Late Middle Ages.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO