Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Teliţa | Comuna: Frecăţei | Judeţ: Tulcea | Punct: Celic Dere | Anul: 2011

Anul   2011
Epoca
Hallstatt
Perioade
Hallstatt târziu
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă;
Necropolă tumulară
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Teliţa
Comuna   Frecăţei
Punct
Celic Dere
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Asăndoae Elena Roxana Universitatea "Aristotel" Thessaloniki, Greece
Bochnak Tomasz Instytut Archeologii - Uniwersytet Rzeszow - Polonia
Constantin Monica SC Digital Domain SRL Bucureşti
Jugănaru Gabriel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Sîrbu Valeriu Muzeul Brăilei
Ştefan Călin Dan SC Digital Domain SRL Bucureşti
Ştefan Cristian SC Digital Domain SRL Bucureşti
Ştefan Maria Magdalena SC Digital Domain SRL Bucureşti
Cod RAN    160421.08
Raport Din motive financiare şi de resurse umane cercetările arheologice din necropola tumulară şi plană de la Celic Dere au fost foarte restrânse în această campanie1
Din aceste considerente ne-am propus doar continuarea cercetării tumulului T47, identificat prin metode geofizice în campania anterioară. Este vorba de o movilă de formă ovală, uşor alunecată pe pantă (spre est) cu diametrele de 5,5 m (E-V) x 4,5 m (N-S) şi o înălţime de doar 0,55 m. Ea face parte dintr-un ansamblu distinct de trei movile, una mai mică, alta de dimensiuni similare cu T47, celelalte două fiind săpate de G. Simion în campaniile mai vechi.
Conform metodologiei adoptate pentru cercetarea tumulilor, suprafaţa a movilei a fost împărţită în patru sectoare (A,B,C,D), cu martori pe axele N-S şi E-V. S-a continuat dezvelirea mantalei, observându-se faptul că era constituită din rocă spartă, cu fragmnte de mărime mică sau mijlocie; ringul, format din bucăţi mari de stâncă spartă, era de formă ovală (4,30 x 3,70 m), mai mare pe direcţia est-vest.
După desenarea mantalei, atât cu mijloace clasice, cât şi cu staţia totală, s-a început demontarea acesteia, pe nivele, în carourile A şi C, pentru a putea urmări, în etape, structura movilei. Între pietrele mantalei, dar şi sub ea, s-au găsit, în câteva locuri, fragmente ceramice de la vase modelate cu mâna, arse oxidant, tipice olăriei getice din sec. V-IV a.Chr. În caroul B, între pietrele mantalei, la adâncimea de 0,07 m, deci aproape de suprafaţa acesteia, s-a aflat o cute din gresie, cu partea superioară aplatizată, prevăzută cu orificiu pentru atârnare (partea inferioară era spartă). În caroul D mantaua de pietre se extinde pe circa 4 m, mult faţă de ringul de pietre, probabil şi fiindcă aici terenul este uşor în pantă.
Prezenţa acestor materiale arheologice, situaţie observată şi în cazul altor movile, indică efectuarea unor ritualuri după înmormântarea defunctului.
De asemenea, s-au efectuat intense măsurători topografice în zona necropolei, urmărindu-se atât relieful din zona necropolei, cât şi punerea în plan a vestigiilor săpăturilor vechi.
Toată suprafaţa tumulului a fost acoperită cu folie din plastic şi cu un strat gros de pământ.
Cercetarea tumulului va continua în campania din 2012.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie G. Simion, Le site de Celic Dere. Interpretations ethno-culturelles et implications dans la chronologie du Hallstatt final, p. 237-252, în Premier Age du Fer aux Bouches du Danube et dans les regiones autour de la Mer Noire, Tulcea 1997;
G. Simion, Tombes tumulaires dans la nécropole de Celic Dere, p. 69-82, în Tombes tumulaires de l’âge du Fer dans le Sud-Est de l’Europe, Tulcea, 2000;
V. Sîrbu, D. Ştefan, M. Duţescu, Teliţa - Celic Dere, Tulcea County. Landscape Studies, p. 201-214, în Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c. BC - 3rd c. AD)" (Eds. V. Sîrbu, R. Ştefănescu), Proceedings of The 10th International Colloquium of Funerary Archaeology,Tulcea, 10-12 October 2008;
CCA 2007, p. 379-380; CCA 2008, p. 322; CCA 2009, p. 220-221; CCA 2010, p. 193-195.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu