Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Zăvoi | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cimitirul Ortodox | Anul: 2011

Anul   2011
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Alimentare cu apă şi drenaj;
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic
Tipuri de sit
Locuire civilă;
Amenajare/construcţie
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Caraş-Severin
Localitate   Zăvoi
Comuna   Zăvoi
Punct
Cimitirul Ortodox
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Angeleski Sote Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Ardeţ Adrian Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Ardeţ Lucia-Carmen Liceul Teoretic "Traian Doda" Caransebeş
Hancox Hope Bradford University, UK
Negrei Dimitrie Pavel Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Shaw Francis Birmingham University, UK
Wasenczuk Keighley Cardiff University, UK
Wood Daniel Aberdeen University, UK
Cod RAN    54626.02
Raport În anul 1976 la cca. 300-400 m est de incinta fortificată, a fost semnalată, în cimitirul satului, apariţia unor cărămizi romane dintre care una avea ştampila COH I S, acestă cărămidă ridicând o serie de probleme rămase de-a lungul anilor doar la stadiul de ipoteze.
În primăvara anului 2009 am fost anunţat că în cimitirul satului au apărut ziduri groase din piatră legate cu mortar. În primăvara aceluiaşi an am început cercetarea arheologică preventivă conform autorizaţiei nr. 64/2009.
În urma efectuări lucrărilor arheologice am constatat existenţa unui complex de construcţii romane (clădire publică de tip Domus). În această campanie a fost cercetată o suprafaţă de cca. 15 x 15 m. Zidurile au lăţimea pe toată suprafaţa cercetată de 0,65 m şi sunt realizate din piatră fasonată de carieră foarte bine lucrată şi legată cu mortar de foarte bună calitate.
Acest complex este format din: bazinul de apă caldă (caldarium), bazinul de apă rece (frigidarium), complexul de săli încălzite prin podea (hypocaustum), sala 1 cu dimensiunile de 5 x 8 m din care se mai păstreză doar câteva pile şi o bucată din podea, sala 2, cu dimensiunile de 10 x 8 m care în centru are şi o absidă, sala3, din care nu a fost cercetată decât intrarea, marea sală pavată cu bucăţi de cărămidă, ce are dimensiunile de 10 x 9 m, traversată dedesubt de canalul de scurgere a apei.
Întreg complexul este construit din piatră de carieră fasonată legată cu mortar. În interiorul încăperii încălzite prin podea, se mai păstrează câteva cărămizi ce au fost folosite ca pile pentru susţinerea podelei (suspensura)2.
Obiectivele cercetării sistematice din anul 2011 au fost:
- continuarea cercetărilor la Clădirea publică (Domus) săpată parţial în campania arheologică din 2009;
- extinderea cercetărilor pentru a surprinde şi posibilă existenţa a altor construcţii.
În anul 2011 au fost demarate cercetările arheologice sistematice, conform Autorizaţie de cercetare arheologică sistematică nr. 20/2011. În această campanie a fost deschisă o nouă suprafaţă, în continuarea suprafeţei cercetate în campania din 2009. Această suprafaţă este orientată N-S şi are dimensiunile de 6 x 6 m. De asemenea în partea de vest a clădirii a fost deschisă o secţiune orientată E-V, cu dimensiunile de 4 x 2 m.
Lucrările au fost demarate pe data de 01.09.2011 în zona de sud a clădirii unde cercetările din anul 2009 au fost oprite.
După aproape o lună de cercetări arheologice am reuşit să surprindem în partea de sud-est a clădirii, prefurniul, construit din piatră fasonată legată cu mortar. Acesta are dimensiunile de 3,40 x 2,40 m. Zidul dinspre marea sală pavată cu cărămidă are grosimea de 1,50 m; acest zid a fost construit aşa de gros pentru a proteja încăperea, numerotată de noi F, de un eventual incendiu.
Pătrunderea aerului cald din prefurniu în prima încăpere încălzită prin podea (hypocaustum) se făcea printr-un canal, construit din piatră fasonată, cu dimensiunile de 1,70 X 0,70 m. Zidurile canalului aveau grosimea de 0,40 m.
În secţiunea efectuată, orientată E-V, a fost surprinsă o parte din curtea de incintă, aceasta fiind pavată cu plăci de calcar. Pe alocuri acest pavaj este distrus.
Materialul arheologic este destul de sărăcăcios şi este reprezentat doar prin câteva fragmente ceramice, sticlă, cuie şi cărămizi.
La cercetările arheologice efectuate anul acesta au fost folosite mijloacele clasice de cercetare arheologică, combinate cu tehnica fişelor de context arheologic ce se dovedeşte deosebit de fructuoasă în cercetare şi documentare.
În urma cercetărilor efectuate în acest an putem spune că avem de-a face cu o construcţie de tip DOMUS, asemănătoare cu cea de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Diferenţa dintre cele două rezidă atât din calitatea lucrării cât şi a materialului folosit.
Acest complex poate fi datat la începutul secolului al II-lea p.Chr.
În vederea elucidării numeroaselor întrebări privind acest obiectiv arheologic se pune problema continuării cercetărilor arheologice şi punerii în valoare a întregii zone cercetate până în prezent printr-o acţiune conjugată la care să participe şi autorităţile locale prin sprijinirea unui program de conservare şi punere în valoare a acestei importante zone arheologice din România.
De asemenea este necesară continuarea cercetărilor arheologice în zona de sud şi cea de vest a clădirii. În zona de nord cercetările arheologice sunt mai greu de efectuat datorită faptului că sunt morminte actuale, iar în est se află o grădină proprietate privată. [Adrian Ardeţ]
Rezumat
English Abstract In 1976, at approx. 300-400 m East of the fortified interior court, the appearance of some Roman bricks in the village cemetery was reported, one of them with the COH I S inscription. In the spring of 2009 we started the preventive archaeological excavation, a Roman building complex (public building of Domus type) was discovered. An area of approx. 15x15 m was investigated. The walls were 0.65 m wide and were made out of quarry shaped stones, very well worked, and mortar of high quality.

In 2011 a systematic archaeological excavation was started and a new trench was opened, further away from the area investigated in 2009. This new trench is oriented North-South and measured 6 x 6 m. In the West part of the building, a section was opened, orientated East-West with the dimensions of 4x2 m. In the south part of the building a prefurnium was discovered, built out of shaped stone bound with mortar. This measures 3.40x2.40 m. In the section oriented East-West we discovered part of the interior court, paved with limestone slabs. After the excavation from this year we can assume that we are dealing with a construction of Domus type, similar to the one in Sarmizegetusa. The difference between these two lies in the quality of work and materials used. The complex can be dated to the beginning of the 2nd century AD.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu