.
Carei | Judeţ: Satu Mare | Punct: Bobald | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Epoca bronzului;Latene;Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Tell
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Carei
Comuna:
mun. Carei
Punct:
Bobald
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Németi János Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Roman Petre responsabil Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

În anul 1997 au fost continuate cercetările în cadrul sitului de tip "tell" de la Carei-Bobald I. Am continuat secţiunea magistrală orientată E-V - până la marginea "tell"-ului (S. X cu dimensiunile de 20 x 2 mp). Şantierul arheologic Carei-Bobald I este condus de domnul dr. Petre Roman de la Institutul Român de Tracologie. Lucrările au fost finanţate de Institut şi efectuate de Németi J.
În S. X - stratul... de cultură se subţiază treptat spre marginea "tell"-ului - apoi urmează şanţul de apărare, care din motive obiective (terenul cultivat) nu a fost secţionat (va urma în 1998). În stratul superior apar materiale feudale, puţine fragmente ceramice Latene şi mai mult fragmente din epoca mijlocie a bronzului . Spre marginea "tell"-ului dispare stratul din epoca bronzului timpuriu (grupul Sanislău). La marginea "tell"-ului, considerăm, că deja în vechiul şanţ de apărare, apare o groapă mare menajeră din epoca Latene - parţial cercetată (se va continua în 1998).
În partea opusă (sudică) a "tell"-ului - unde am observat deranjamente serioase (gropi moderne) - am trasat S. XI, pentru a verifica această zonă. Cimitirul feudal al fostului sat Bobald se întinde şi asupra acestei zone. Mormintele sunt săpate în două nivele, cu inventar vestimentar şi monede puse în pumnul defunctului. Pe baza inventarului funerar de la cele 30 de morminte observate, această parte a cimitirului poate data din sec. XVII-lea.
În S. XI, săpată în lutul roşcat virgin al terasei, s-a găsit un mormânt de incineraţia în urnă, acoperit cu două fragmente ceramice din două oale mai mari. Mormântul (pe baza urnei) se încadrează în epoca bronzului timpuriu - probabil în grupul Sanislău (bronz timpuriu - faza III-a) şi este contemporan cu primul nivel al aşezării. În S. XI - mult deranjat de gropile moderne şi mormintele feudale - am găsit (fără complexe închise) materiale ceramice specifice pentru faza evoluată a culturii Otomani. La capătul S. XI - spre sud - s-a deschis o casetă pentru a dezveli un complex închis, surprins la baza stratului de cultură, uşor deranjat de mai multe morminte feudale. Situl apare sub forma unei îngrămădiri de bolovani de râu, de dimensiuni nu prea mari, care acoperă o suprafaţă de 2,50 - 3 mp. Sub această depunere de bolovani de râu apare o groapă ovală, tipic menajeră: fragmente ceramice, chirpici, multe oase de animale (os mare de bovideu, melci, cochilii, solzi şi oase de peşte) bucăţi de râşniţe, resturi menajere diferite. Groapa nu are nici un caracter cultic. Îngrămădirea de bolovani de râu cu care groapa a fost "închisă", adusă probabil din Sălaj (de pe Crasna sau de pe Valea Zalăului) nu se explică.
Groapa conţine un material ceramic bogat, un complex închis din faza finală a "tell"-ului, care îşi încheie evoluţia sa la finele epocii bronzului clasic - la orizontul Koszider.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO