Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Porţ | Comuna: Marca | Judeţ: Sălaj | Punct: Corău | Anul: 2011

Anul   2011
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Perioade
Neolitic;
Neolitic timpuriu;
Neolitic mijlociu;
Neolitic târziu;
Eneolitic;
Eneolitic timpuriu;
Eneolitic târziu;
Epoca romană;
Epoca migraţiilor;
Epoca bronzului;
Epoca bronzului târziu;
Hallstatt;
Hallstatt târziu;
La Tène
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare deschisă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sălaj
Localitate   Porţ
Comuna   Marca
Punct
Corău
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Băcueţ-Crişan Dan Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Băcueţ-Crişan Sanda responsabil Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Bejinariu Ioan Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Culic Vasile Daniel Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Pop Horea Dionisiu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Cod RAN    141982.01
Raport În campania anului 2011 au fost realizate un număr de 11 suprafeţe de cercetare amplasate în general în partea de N a sitului, zonă care va fi prima afectată de revărsarea de apă. Potrivit documentaţiei beneficiarului din cele 6 ha, cât însumează situl pe teritoriul judeţului Sălaj, vor fi afectate 2,14 ha, areal care necesită descărcare de sarcină arheologică. Din această suprafaţă o parte a fost afectată în anul 2004 prin excavarea unei gropi de scos pământ executată de beneficiar, astfel încât neafectată a rămas o suprafaţă de cca 1,7 ha.
Cele 11 suprafeţe au dus până în prezent la descărcarea de sarcină arheologică a unei zone de cca 5000 mp.
În cadrul cercetărilor au fost cercetate un număr de 265 complexe dintre care 238 complexe neolitice, 2 aparţinând culturii Coţofeni, 7 complexe au fost atribuite epocii bronzului, 8 Hallstatt (cultura Sentesvekerzug), 2 dacice, sec. I, epoca romană 6 complexe şi evul mediu timpuriu 1 complex (sec. VII-VIII).
Din cele 238 de complexe neolitice majoritatea au reprezentat gropi menajere sau gropi de scos lut. Au fost identificate 7 locuinţe (6 de suprafaţă şi o locuinţă adâncită de tip bordei), 2 instalaţii de foc şi 8 morminte dintre care 3 de inhumaţie şi 5 de incineraţie. Majoritatea complexeleor sunt atribuite comunităţii de tip Suplacu de Barcău, doar 8 dintre ele pot fi atribuite grupului Pişcolt.
Exemplificăm descoperirile neolitice de la Porţ „Corău" prin cele 8 morminte cercetate.
C45 (M1/2011) - complex de mari dimensiuni, locuinţă de tip bordei, S6 /2011. Pe marginea nordica a fost identificat la -0,85 un mormant de inhumatie foarte prost pastrat C45/1, câteva vase intregibile şi un maxilar fiind tot inventarul complexului. La îndepartarea resturilor în zona unde probabil a fost depus corpul, a apărut o amenajare de piatră.
C166 (M2/2011) - mormânt de inhumaţie? Complexul a fost cercetat în S13/2011, m. 6,8-7,8 /4-5. La nivelul de conturare a fost identificată o piesă zoomorfă, un cap de viţel. La -0,71-0,75 apare un număr de 4 vase întregibile, 2 cupe fără picior şi 2 cupe cu picior înalt. 3 vase par grupate şi unul separat. In zona vaselor grupate au fost identificate urme de dentiţie. La -0,95-1,00 m - apare o cupă cu picior scurt şi un fragment de la un vas pe care a fost identificată o daltă. Toate aceste din urmă au fost amplasate tot în zona capului, dacă avem in vedere identificarea dentiţie.
C180 (M3/2011) - mormânt de incineraţie, cercetat în S13/2011. La adâncimea de 1 m apare o groapă de formă patrulateră care se adânceşte foarte puţin până la 1,10. În colţul sudic al gropii au fost depuse resturile cinerare depuse direct în groapă, lângă fiind aşezate 2 vase de tip cupă fără picior. Resturile cinerare au fost acoperite cu o substanţă de culoare roşie
C230 (M8/2011) - mormânt de inhumaţie. Scheletul a fost depus pe fundul unuei gropi cu un profil oval cu latura mai îngustă spre nord. S-a conturat la -1m, prin umplutura foarte afânată faţă de solul mai lutos şi compact în care se adâncea. Scheletul depus aproximativ în jumătatea nordică a gropii, aşezat pe spate picioarele chircite pe partea dreaptă, cu genunchii la piept. Mâna dreaptă adusă spre umăr, mâna stângă fără conexiune anatomică. Fără inventar.
C256 (M4/2011) - mormânt de incineraţie. Cercetat în S15/2011, caroul 3-4/0-1. Resturile cinerare acoperite de o substanţă de culoare roşie au fost depuse într-o groapă de mici dimensiuni, redusă la locul de depunere a resturilor cinerare. La marginea vestică a gropii, conturate la -1,07 având fundul la -1,17, apare un fragment de la un vas cenuşiu.
C273 (M5/2011) - mormânt de incineraţie cercetat în S17/2011, m 9-10/4-5. Resturile cinerare au fost depuse într-o urnă aşezată într-o groapă de mici dimensiuni, 0,30 X 0,20, conturată la -0,70 fund la -0,90.
C276/1 - mormânt de incineraţie (M6/2011), cercetat în S17/2011, m. 33,6-34/4-5 la adâncime de -0,70 a fost în cea mai mare parte afectat de o groapă C276, astfel că resturile cinerare au fost împrăştiate. La demontarea oaselor a fost recoltat un vas intregibil care făcea parte din inventarul mormântului.
C277 (M7/2011) - mormânt de incineraţie- cercetat în S17/2011, caroul 27-28/4-5, la adâncimea de 0,70m. Nu a fost conturată o groapă a mormântului, resturile cinerare cu urme de substanţă roşie, au fost depuse într-o urnă acoperită cu o strachină.
În cazul mormintelor de incineraţie pot fi identificate trei modalităţi de depunere a resturilor cinerare: direct pe sol in gropi de formă rectangulară cu depunerea lângă resturi a inventarului (C180); depunerea resturilor în urnă (C277, C273), depunerea resturilor în gropi de mici dimensiuni (C256).
Mormintele cercetate în S17/2011, au fost depuse aproximativ pe aceiaşi linie.
Pe ansamblul sitului până în prezent au fost cercetate 23 morminte dintre care 15 de incineraţie şi 8 de inhumatie [Sanda Băcueţ-Crişan]
În campania anului 2011 săpăturile arheologice preventive au dus la descoperirea şi a altor complexe arheologice decât cele atribuite neoliticului. Ca şi în cazul anului trecut, acestea s-au grupat preponderent în sectorul nord-vestic al suprafeţei cercetate, în timp ce în restul zonei, materiale ceramice din alte perioade decât neoliticul, au apărut foarte sporadic.
Pentru prima dată în acest sector au fost surprinse descoperiri de tip Coţofeni, după ce în campania anului 2002 fusese evidenţiată o grupare de ceramică de acest tip la circa 100 m mai la sud.
O premieră pentru situl arheologic de la Porţ "Corău" o reprezintă apariţia unor complexe din perioada târzie a epocii bronzului.
Gruparea de complexe din perioada târzie a primei epoci a fierului, pusă în evidenţă în campania anului trecut s-a îmbogăţit numeric prin descoperirea altor gropi în care ceramica lucrată la roata olarului apare în proporţii variabile asociată cu ceramică lucrată cu mâna. În campania acestui an au apărut şi primele complexe (gropi) din perioada Laténe, dintre care una cu un inventar ceramic deosebit de bogat. Prezenţa lor poate fi pusă în legătură, ipotetic, cu fortificaţia dacică de pe "Dealul Cetăţii" din Marca, care ţinea sub control accesul prin trecătoarea Barcăului. Tot pentru prima dată au apărut vestigii ale prezenţei umane din perioada de început a Evului Mediu Timpuriu (sec. VII-VIII) materializate în descoperirea unui cuptor de tip pietrar, adăpostit, se pare, sub o construcţie anexă ale cărei urme au fost mai greu sesizate.
Majoritatea acestor complexe s-au conturat foarte sus, după decopertarea stratului de iarbă, în nivelul care până în urmă cu 10 ani fusese arat. Cu excepţia amenajării medievale timpurii este vorba doar despre gropi. [Ioan Bejinariu]
În cele 11 suprafeţe deschise în anul 2011, au fost identificate şi cercetate un număr de 265 de complexe, morminte, locuinţe, gropi. Majoritatea complexelor aparţin celor 4 niveluri neolitice sesizate diferit pe traseul suprafeţelor deschise (238 complexe neolitice). Distribuţia pe alte epoci: 2 aparţinând culturii Coţofeni, 7 complexe au fost atribuite epocii bronzului, 8 Hallstatt, 2 dacice, sec. I , epoca romană 6 complexe şi evul mediu timpuriu 1 complex (sec. VII-VIII ). Din complexe au fost recoltate numeroase vase întregi sau întregibile, vase miniaturale, statuete antropomorfe şi zoomorfe, linguri de lut, aproximativ 500 de dălţi din piatră, numeros material litic cioplit.
Rezumat
English Abstract In the archaeological excavations from 2011, 265 archaeological features were discovered, 7 Neolithic dwellings, 8 graves (3 inhumation graves and 5 cremation graves) and a high number of pits.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu