.
Turulung | Judeţ: Satu Mare | Punct: Castelul Perényi - str. Principală nr. 13 | Anul: 2011
Anul:
2011
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie;
Epoca medievală târzie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Civil
Tipuri de sit:
Castel
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Turulung
Comuna:
Turulung
Punct:
Castelul Perényi - str. Principală nr. 13
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Iegar Gianina Diana Muzeul Judeţean Satu Mare
Kádas Zoltán Muzeul Judeţean Satu Mare
Szőcs Péter Levente responsabil Muzeul Judeţean Satu Mare
Cod RAN:
Raport:

Comanditarul şi finanţatorul supravegherii arheologice a fost SC EURAS SRL, în calitate de executantul lucărilor de "Reabilitarea şi modernizarea Şcolii de Arte şi Meserii comuna Turulung, corp E (castelul Perényi)", beneficiarul lucrării fiind Primăria comunei Turulung. În cadrul lucărilor s-a propus consolidarea construcţiei, eliminarea umidităţii din pereţi şi restaurarea faţadelor. În acest sens, a fost pre...văzut executarea de subzidiri la fundaţii în partea de SE al clădirii. Clădirea castelului este un edificiu relativ simplu, de formă rectangulară, având un portic de două nivele în partea de est, care iese din faţadă. Clădirea are trei nivele: subsol, parter şi etaj. Înfăţisarea de astăzi a clădirii se datează în ultimiile decenii ale secolului al XIX-lea, cu mici modificări ulterioare. Este probabil că părţi din clădire provin din faze anterioare, cele mai vechi datând probabil din secolul al XVIII-lea. Din lipsa cercetărilor de parament şi a cercetărilor arheologice preventive, fazele de construcţie nu pot fi distinse, nici nu poate să fie identificate sau datate porţiunile de clădiri care s-au păstrat din faze anterioare. În partea de SE a castelului, subsolul clădirii are două încăperi. Proiectul a prevăzut săparea manuală în tronsoane pe lângă fundaţii, pâna la cota talpei de fundare, respectiv nivelul solului steril (lut nisipos galben cu pietriş). Astfel, s-a impus supravegherea săpăturilor pentru subzidiri, executate manual în interiorul încăperilor de la subsol, recuperarea eventualelor vestigii şi documentarea fundaţiilor şi a descopeririilor. În exterior, unde s-a renunţat de executarea subzidirilor, a fost supravegheată săparea şanţurilor pentru sistemul de drenaj. În cursul supravegherii arheologice au fost identificate diferite faze ale fundaţiilor castelului. Au fost înregistrate caracterisiticile tehnice ale acestor zidării şi a fost determinată poziţia lor relativă prin stabilirea succesiunii fazelor de execuţie. A fost documentată, de asemenea, stratigrafia din interiorul subsolului, constând din depuneri recente, peste solul steril. În exterior, într-o măsură mai restrânsă, a fost documentat fundaţia descoperită, precum şi partea superioară a stratigrafiei.

English Abstract:

The Perényi castle dates to the 19th century, maintaining significant portions of earlier building-phases. During 2011, rehabilitation works were carried out, which proposed the consolidation of the foundations on the south-eastern part of the building. These works the revealed foundations were documented and parts of earlier building phases were identified.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO