Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Buzescu | Judeţ: Teleorman | Punct: Buzescu 1 | Anul: 2011

Anul   2011
Epoca
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca migraţiilor;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului;
Hallstatt
Categorie
Civil;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Teleorman
Localitate   Buzescu
Comuna   Buzescu
Punct
Buzescu 1
Sector   km 12+180 - km 12+340.
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bem Cătălin Muzeul Naţional de Istorie a României
Constantin Monica Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Doboş Adrian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Ghenghea Alexandra Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Midvichi Natalia Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Mirea Pavel Muzeul Judeţean Teleorman
Opriş Vasile Muzeul Naţional de Istorie a României
Sârbu Dorin Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Schuster Cristian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Torcică Ion Muzeul Judeţean Teleorman
Cod RAN    152341.01
Raport Situaţia în teren a impus efectuarea de cercetări arheologice preventive în mai multe puncte pe ceea ce urmează să fie "Centura ocolitoare a municipiului Alexandria". În unele dintre aceste areale cu urme arheologice investigaţia a fost finalizată, în altele urmează să se încheie în 2012. Prima categorie include următoarele situri:
Situl se află la cca. 1 km nord de comuna Buzescu, între km 12+180 şi km 12+340. Situl a fost identificat în vara anului 2011, în urma decapării mecanizate a traseului viitoarei centuri ocolitoare a municipiului Alexandria. Datorită întinderii suprafeţei conservate, situl a fost împărţit în două zone, Buzescu 1 vest şi Buzescu 1 est, despărţite de un pod de beton. Au fost deschise mecanizat 8 secţiuni. Cinci dintre ele au fost orientate E-V, şi se plasau astfel (de la nord la sud): S 1 (2 x 35 m), S 4 (2 x 30 m), S 3 (2 x 30 m), S 2 (2 x 40 m), S 5 (2 x 10 m, în prelungirea S 3). Trei secţiuni au fost trasate N-S şi se plasau după cum urmează (de la est la vest): S 6, S 7, S 8. De asemenea, a fost trasată Caseta 1 în partea de est a sitului, iniţial de 3 x 3 m, fiind apoi extinsă cu 3 x 3 m spre vest. În situaţia în care au fost surprinse gropi ce intrau în pereţii sondajelor, au fost deschise casete pentru a surprinde limitele acestora. A fost identificată o locuire plană pluristratificată din epoca metalelor şi medievală. În segmentul Buzescu 1 vest au fost identificate următoarele complexe: Cpl. 1-4: în partea de vest a zonei, patru vetre, din care s-a păstrat lutuiala arsă; Cpl. 5, 10, 11: Gropi în S 1; Cpl. 6: groapă de mari dimensiuni în limita de vest a Casetei 1; Cpl. 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 17A, 18: gropi surprinse în S 3; Cpl. 19, 21: cuptor care suprapunea o groapă, în Caseta 1; Cpl. 20: groapă descoperită în S 4; Cpl. 23: groapă descoperite la vest de Cpl. 1-4; Cpl. 24, 25, 26, 27, 28: gropi descoperite în S 5; Cpl. 29, 30: gropi descoperite în S 6; Cpl. 31: groapă descoperită în S 7; Cpl. 32: groapă descoperită în S 8. După cum reiese din enumerarea de mai sus, majoritatea complexelor descoperite sunt gropi. Umplutura acestora a constat în general din sediment cenuşiu, cu nisip şi pietriş, în care s-au găsit cantităţi variabile de fragmente ceramice, oase, silex, cărbune, aparţinând sfârşitului epocii bronzului, Hallstatt-ului, precum şi secolelor VI-VII.
În partea Buzescu 1 est au fost deschise trei secţiuni două de 2 x 20 m (S 1 şi S 2) şi una de 3 x 40 m (S 3). Au fost cercetate 4 complexe: Cpl. 1: cuptor cu vălătuci; Cpl. 2: cuptor în care au fost descoperite fragmente ceramice decorate cu bandă de incizii; Cpl. 3: cuptor/vatră? Au fost descoperite urme de arsură, dar identificarea tipului de complex este dificilă, integritatea sa fiind serios afectată în timpul decapării; Cpl. 4: cuptor în a cărui umplutură au fost descoperite cărămizi.
Din lotul recuperat din situl Buzescu 1 se remarcă vase de mici dimensiuni în patru colţuri, specifice sfârşitului epocii bronzului - începutului primei epoci a fierului. De asemenea, la restaurare, câteva vase au putut fi întregite sau sunt în curs de întregire, fapt important pentru determinarea formelor acestora; multe descoperiri de acest gen din alte situri constau din fragmente de vase care, nefiind lucrate la roată, şi deci nefiind simetrice, nu pot servi la reconstituirea repertoriului de forme.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu