.
Cristian | Judeţ: Sibiu | Punct: Cristian II | Anul: 2011
Anul:
2011
Epoca:
Hallstatt;Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană;
Hallstatt
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare deschisă
Județ:
Sibiu
Localitate:
Cristian
Comuna:
Cristian
Punct:
Cristian II
Sector:
Autostrada Orăştie-Sibiu, lot 4
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Georgescu Adrian Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Luca Sabin Adrian Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Marţiş Florentina Muzeul Banatului, Timişoara
Munteanu Claudiu-Iuliu responsabil Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Niţoi Anca Sorina Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Suciu Cosmin Ioan Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Cod RAN:
Raport:

În perioada octombrie - decembrie 2011 a avut loc cercetarea arheologică preventivă în situl Cristian II din localitatea Cristian, judeţul Sibiu, cu descoperiri aparţinând a două orizonturi de locuire, unul preistoric şi celălalt de perioadă romană. Beneficiarii cercetării sunt Asocierea ASTALDI SpA -EUROCONSTRUCT 98 - ASTALROM şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. Primul niv...el cercetat a fost reprezentat de o aşezare aparţinând culturii Basarabi. Au fost identificate două locuinţe, baterii de cuptoare şi s-au descoperit ofrande de animale aruncate într-un pârâu din apropiere. Cel de-al doilea nivel cercetat este reprezentat de o amenajare piscicolă romană. S-a observat un sistem de comunicare între iazurile cercetate, au fost descoperite gropi cu materiale arheologice de perioadă romană. Materialele, planurile şi banca de date se află la Muzeul Naţional Brukenthal.

English Abstract:

During October-December 2011 preventive archaeological research took placein the archaeological site Cristian II, from Cristian, Sibiu county with traces belonging to Prehistory and the Roman Period.

The first archaeological level is represented by a settlement belonging to Basarabi culture. Two houses were identified, a series of ovens and animal offerings in a steam located nearby.

The second archaeological level is represented by a Roman fish-farming arrangement. The presence of a communication system between the ponds was noticed. The same level comprises pits with Roman artefacts.

All archaeological materials, plans and databases are to be found at the Brukenthal National Museum.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO