Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Cristian | Judeţ: Sibiu | Punct: Cristian III | Anul: 2011

Anul   2011
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului
Perioade
Neolitic timpuriu;
Epoca bronzului târziu
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Aşezare fortificată
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sibiu
Localitate   Cristian
Comuna   Cristian
Punct
Cristian III
Sector   Autostrada Orăştie-Sibiu, lot 4, km. 74+150 - 74+600
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Georgescu Adrian responsabil Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Luca Sabin Adrian Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Marţiş Florentina Muzeul Banatului, Timişoara
Munteanu Claudiu-Iuliu Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Suciu Cosmin Ioan Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Cod RAN    143496.07
Raport În perioada octombrie - decembrie 2011 a avut loc cercetarea arheologică preventivă în situl Cristian III din localitatea Cristian, judeţul Sibiu, cu descoperiri aparţinând a două perioade de locuire. Pentru cercetarea integrală a sitului Starčevo-Criş (un număr de 12 gropi), cercetarea arheologică a fost extinsă până în februarie 2012.
Stratigrafia orizontului Criş este reprezentată printr-o aşezare înconjurată cu palisade, porţi, turnuri în care locuinţele sunt adâncite şi semiadâncite. Acest orizont aparţine fazei III a culturii Starčevo-Criş.
A doua locuire datează din epoca târzie a bronzului, în cultura Noua. Este vorba despre o aşezare formată din locuinţe de suprafaţă având un sistem de gropi folosite ca pivniţe sau depozite de alimente şi o fortificaţie având un val cu miez de piatră, care prezintă locuire de suprafaţă Noua si în interior, şi în exterior.
Materialele, planurile şi banca de date se află la Muzeul Naţional Brukenthal.
Rezumat
English Abstract During October-December 2011 the preventive archaeological excavation in the archaeological site Cristian III, from Cristian, Sibiu county with traces belonging to two periods of habitation took place. For an exhaustive investigation of the Starčevo-Criş layer, the archaeological excavation was extended until February 2012.

The first archaeological level is represented by a settlement belonging to the Starčevo-Criş culture, with a fortification system with palisades, towers and entrances, and sunken-flooreddeepened dwellings. This horizon belongs to the Starčevo-Criş culture, phase III.

The second archaeological level is represented by a Late Bronze Age settlement, belonging to the Noua culture. The settlement is composed of surface dwellings with a complex system of pits used as cellars or storehouses and a fortification with stone core ditches. The dwellings were found inside and outside the fortified structure.

All archaeological materials, plans and databases are to be found at the Brukenthal National Museum.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu