.
Cristian | Judeţ: Sibiu | Punct: Cristian III | Anul: 2011
Anul:
2011
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului
Perioade:
Neolitic timpuriu;
Epoca bronzului târziu
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare fortificată
Localizare pe hartă:
Județ:
Sibiu
Localitate:
Cristian
Comuna:
Cristian
Punct:
Cristian III
Sector:
Autostrada Orăştie-Sibiu, lot 4, km. 74+150 - 74+600
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Georgescu Adrian responsabil Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Luca Sabin Adrian Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Marţiş Florentina Muzeul Banatului, Timişoara
Munteanu Claudiu-Iuliu Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Suciu Cosmin Ioan Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Cod RAN:
Raport:

În perioada octombrie - decembrie 2011 a avut loc cercetarea arheologică preventivă în situl Cristian III din localitatea Cristian, judeţul Sibiu, cu descoperiri aparţinând a două perioade de locuire. Pentru cercetarea integrală a sitului Starčevo-Criş (un număr de 12 gropi), cercetarea arheologică a fost extinsă până în februarie 2012.
Stratigrafia orizontului Criş este reprezentată printr-o aşezare încon...jurată cu palisade, porţi, turnuri în care locuinţele sunt adâncite şi semiadâncite. Acest orizont aparţine fazei III a culturii Starčevo-Criş.
A doua locuire datează din epoca târzie a bronzului, în cultura Noua. Este vorba despre o aşezare formată din locuinţe de suprafaţă având un sistem de gropi folosite ca pivniţe sau depozite de alimente şi o fortificaţie având un val cu miez de piatră, care prezintă locuire de suprafaţă Noua si în interior, şi în exterior.
Materialele, planurile şi banca de date se află la Muzeul Naţional Brukenthal.

English Abstract:

During October-December 2011 the preventive archaeological excavation in the archaeological site Cristian III, from Cristian, Sibiu county with traces belonging to two periods of habitation took place. For an exhaustive investigation of the Starčevo-Criş layer, the archaeological excavation was extended until February 2012.

The first archaeological level is represented by a settlement belonging to the Starčevo-Criş culture, with a fortification system with palisades, towers and entrances, and sunken-flooreddeepened dwellings. This horizon belongs to the Starčevo-Criş culture, phase III.

The second archaeological level is represented by a Late Bronze Age settlement, belonging to the Noua culture. The settlement is composed of surface dwellings with a complex system of pits used as cellars or storehouses and a fortification with stone core ditches. The dwellings were found inside and outside the fortified structure.

All archaeological materials, plans and databases are to be found at the Brukenthal National Museum.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO