Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Turdaş | Judeţ: Hunedoara | Punct: Luncă | Anul: 2011

Anul   2011
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Latene;
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Neolitic;
Eneolitic;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului;
La Tène
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Aşezare deschisă;
Aşezare fortificată;
Structură de cult/religioasă;
Descoperire funerară
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Hunedoara
Localitate   Turdaş
Comuna   Turdaş
Punct
Luncă
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Beldiman Corneliu Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Căstăian Mihai Cristian Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Dumitrescu-Chioar Florian Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Luca Sabin Adrian responsabil Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Natea Gheorghe Vasile Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Niţu Florina Maria Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Palaghie Vasile Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Sava Victor Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Suciu Cosmin Ioan Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Teodorescu Raluca Maria Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Tincu Sorin Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Tudorie Anamaria Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Cod RAN    91697.01
Raport Varianta de ocolire Deva-Orăştie
Cercetarea arheologică preventivă de la Turdaş Luncă s-a desfăşurat în perioada 2 mai-15 noiembrie 2011, în cadrul proiectului de investiţie Varianta de ocolire Deva-Orăştie la standard de autostradă. Beneficiarii proiectului sunt Asocierea Strabag AG - SC Strabag SRL - SC Straco Grup SRL şi CNADNR.
Proiectul a vizat cercetarea pe întreaga lăţime a viitoarei autostrăzi între km 11.000 şi 12.450. Urmele siturilor arheologice au început de la km 11.200 şi s-au terminat la km 12.180. De asemenea, s-au cercetat şi două bretele de acces la drumul judeţean, cu o distanţă de aproximativ 400 de m, cu o lăţime medie de 30 m. Din punctul de vedere al cronologiei sitului, s-au sesizat urmele următoarelor culturi arheologice în succesiune orizontală sau verticală: cultura Starčevo-Criş, cultura Turdaş, cultura Petreşti, cultura Coţofeni, perioada dacică cu două faze de locuire, perioada romană, perioada medievală cu două faze de locuire.
Arhitectura sitului cuprinde următoarele tipuri de sit şi de locuire:
- pentru perioada Starčevo-Criş, locuinţe adâncite;
- pentru perioada culturii Turdaş, un sistem de fortificaţie având în zona de est 200 de m în profunzime şi în zona de vest 150 de m în profunzime, sistem ce a fost surprins şi pe ductul autostrăzii în zona centrală, fiind format din şanţuri, palisade, garduri (palisade mici) succesive, turnuri şi intrări. Fortificaţia are diametrul de 1 km. În interior s-au sesizat resturile a 3-4 orizonturi de locuire, primul compus din locuinţe adâncite şi ultimul din locuinţe de suprafaţă de foarte mari dimensiuni, cu pivniţe şi alte elemente specifice de arhitectură;
- pentru perioada Petreşti, s-au descoperit locuinţe de suprafaţă;
- pentru perioada Coţofeni s-au descoperit locuinţe adâncite şi colibe;
- pentru epoca dacică au fost identificate două câmpuri cu gropi rituale;
- pentru perioada romană a fost identificată o fântână refolosită în epoca medievală;
- pentru perioada medievală au fost descoperite gropi şi fântâni.
Materialele, planurile şi banca de date se află la Muzeul Naţional Brukenthal.
Rezumat
English Abstract The preventive archaeological research from Turdaş Luncă took place from the 2nd of May to the 15th of November 2011, in the framework of the investment project round raod Deva-Orăştie. The beneficiaries of the project were the Association Strabag AG - SC Strabag SRL - SC Straco Grup SRL and CNADNR. The purpose of the project was the survey of the entire width of the future highway, from km 11.000 to km 12.450. Also, there were included two access strips from the highway to the county road, at an approximate distance of 400 m, with an average width of 30 m. The traces of the archaeological site started at km 11.200 and ended to km 12.180.

From the chronological point of view, we noticed the existence of the following archaeological cultures in vertical or horizontal succession: Starčevo-Criş, Turdaş, Petreşti, Coţofeni, Dacian period with two phases of inhabiting, Roman period, and Medieval period with two phases of occupation.

The architecture of the site comprises the following types of site and habitation: for Starčevo-Criş Culture, sunken-floored buildings; For Turdaş culture, a complex fortification system, 200 m wide in the eastern part and 150 m in the western part. This system was identified also on the trajectory of the highway in the central area, comprising ditches, palisades, successive fences (small palisades), towers and entrances. The fortification has a diameter of approximately 1 km. Inside, we identified 3-4 phases of occupation, the first one composed of sunken-floored buildings and the last one, with very large surface dwellings, with cellars and other specific architectural elements; for the Petreşti culture we identified surface dwellings; for the Coţofeni culture, we identified sunken-floored buildings and huts; for the Dacian period we identified two horizons of ritual pits; for the Roman period was identified a fountain, reused in the medieval period; for the Medieval period we discovered pits and fountains.
All archaeological materials, plans and databases are to be found at the Brukenthal National Museum.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu