.
Uroi | Comuna: or. Simeria | Judeţ: Hunedoara | Punct: Sigheti | Anul: 2011
Anul:
2011
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt;Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca contemporană;
Epoca medievală timpurie;
Epoca bronzului;
Hallstatt
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare deschisă;
Descoperire funerară
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Uroi
Comuna:
or. Simeria
Punct:
Sigheti
Sector:
km 20+280 - 20+512
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barbu Ioana Lucia Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Barbu Marius Gheorghe Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Bodó Cristina responsabil Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Codrea Ionuţ-Cosmin Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Ion Mihaela Maria Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Marc Antoniu Tudor Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Ţuţuianu Costin Daniel Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Cod RAN:
Raport:

Situl arheologic de la Uroi - „Sigheti" se află amplasat pe Valea Mureşului, la aproximativ 100 m de râul Mureş, în zona de luncă a acestuia.
Au fost cercetate 230 de complexe, aparţinând următoarelor epoci: epoca bronzului (cultura Wietenberg), prima epocă a fierului, evul mediu timpuriu şi epoca contemporană.
Complexele de epoca bronzului constau din locuinţe, gropi cu diferite destinaţii, două mo...rminte. Aşezarea de epoca bronzului se afla aproximativ între km 20+290 - 20+450 şi continua la sud de traseul viitoarei "Variante de ocolire Deva - Orăştie la standard de autostradă". Ca piese de inventar s-au descoperit: vase întregi şi întregibile, numeroase fragmente ceramice, variate obiecte din lut, unelte din piatră cioplită şi şlefuită, piese din os şi corn, pandantive din scoici, mici fragmente de obiecte din bronz, oase de animale şi scoici.
Complexele din prima epocă a fierului constau din locuinţe, gropi cu diferite destinaţii şi vase depuse. În parte, suprafaţa ocupată de complexele din prima epocă a fierului coincide cu cea a aşezării din epoca bronzului, dar se întinde şi spre vest (până la Km 20+500). De asemenea şi locuirea din prima epocă a fierului continua spre terenul de la sud de zona cercetată. Ca piese de inventar s-au descoperit: vase întregi şi întregibile, numeroase fragmente ceramice, variate obiecte din lut, piese din os şi corn, obiecte din metal, oase de animale şi scoici.
Complexele medival-timpurii constau din locuinţe, gropi cu diverse destinaţii, cuptoare din piatră. Ele se grupează în partea de vest a suprafeţei cercetate. Ca piese de inventar s-au descoperit: fragmente ceramice, piese din os şi corn, obiecte din metal, cute din cărămidă romană, oase de animale.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO