.
Chilieni | Comuna: mun. Sf. Gheorghe | Judeţ: Covasna | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Covasna
Localitate:
Chilieni
Comuna:
mun. Sf. Gheorghe
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bartók Botond responsabil Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural Naţional Covasna
Cod RAN:
Raport:

Resturile de cultură materială, considerate aparţinând culturii Boian sunt cunoscute, încă de la începutul sec. XX, din mai multe descoperiri de pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe. Au apărut cu ocazia exploatării nisipului din terasa malului stâng al Oltului şi cu prilejul unor amenajări executate pe teritoriul oraşului. Parţial, materialul descoperit a fost publicat de Schroller în 1933, iar restul de ...Székely Zoltán în 1970.
În anul 1997, la Chilieni (cartier al municipiului Sfântu Gheorghe), tot pe terasa malului stâng al Oltului, au apărut, cu ocazia desfăşurării unor cercetări de salvare pe terenul unei unităţi de prelucrare a lemnului, vestigii ale culturii Boian.
A fost cercetat malul terasei Oltului, dinspre latura nord-vestică a unităţii industriale. S-a trasat un şanţ de control S1 de 14 x 1 m. În S1, la -0,60 m, s-au descoperit resturile unei instalaţii de foc (cuptor), cu vatra prevăzută cu un singur strat de lutuială, pe o bază de pietre de râu. Instalaţia de foc se prelungeşte în malul sudic al şanţului de control, având dimensiunile de 0,70 x 0,70 m. Pe latura ei sud-estică s-au surprins porţiuni din bolta cuptorului (I=0,10 m). În zonele de sud-est şi est ale cuptorului au apărut fragmente de vase de tip Boian. În funcţie de pastă, formă şi decor fragmentele se încadrează în următoarele categorii:
I. Vase şi fragmente ceramice cu decor canelat şi incizat:
a) Pahar (P1.1;1) lucrat din pastă fină, acoperit cu un strat subţire de lut fin, fără amestec de pleavă, ars brun-cenuşiu, cu urme de arsură secundară. Partea de sus este cilindrică, cu pereţii subţiri, prevăzut cu decor din pliseuri şi din benzi înguste, formate din câte două linii incizate, umplute cu mici liniuţe incizate vertical;
b) Fragmente de vase (P1.1;2:3;1,2,3,4:5;3), lucrate din pastă fină, cu şi fără pleavă, arse brun-cenuşiu, prevăzute cu decor canelat.
II. Fragmente de vase ceramice cu decor excizat:
a) Fragmente ceramice din vase (P1.3;5:5;1,2), lucrate din pastă fină amestecată cu pleavă, cu suprafaţa acoperită, la exterior, cu un strat subţire de emulsie de lut, de culoare brun-gălbuie, cu decor excizat pe suprafaţa netedă;
b) Fragmente ceramice din vase (P1.2;1:4;1,2:5;4), lucrate din pastă fină amestecată cu pleavă, de culoare neagră, cu decor excizat pe suprafaţa lustruită.
III. Fragmente din vase ceramice de uz comun:
a) Fragmente ceramice din vase borcan (P1.2;2,3), lucrate din pastă amestecată cu pleavă, cu corpul bombat şi partea superioară tronconică, fără decor, cu suprafaţa lustruită şi acoperită, cu o emulsie de lut, de culoare brun-gălbuie.
Stadiul actual al cercetărilor nu ne permite să ne pronunţăm asupra extinderii şi caracterului aşezării culturii Boian de la Chilieni.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO