.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2012
Anul:
2012
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic;Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană timpurie;
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare urbană;
Cetate;
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Fetei
Sector:
Sectorul X
Toponim:
(L)ibida
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Aaniţei George Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Aparaschivei Dan Institutul de Arheologie, Iaşi
Boţan Sever-Petru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Chiriac Costel Institutul de Arheologie, Iaşi
Coadă Roxana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Coropceanu Ion Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Costea Iuliana Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Costea Sorin Universitatea Dunării de Jos, Galaţi
Dobrescu Violeta Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Efimov Jeni Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Honcu Ştefan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Man Silvian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Marcu Liliana Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mateevici Natalia Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău
Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mocanu Marian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Munteanu Lucian Institutul de Arheologie, Iaşi
Nadă Vlad Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Neagu Alina
Nica Cristina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Nuţu George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Odochiciuc Ana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Opaiţ Andrei Institutul de Arheologie, Iaşi
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Patriche Valentina Universitatea Dunării de Jos, Galaţi
Prisecaru Dănuţ Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Radu Claudia Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Rubel Alexander Institutul de Arheologie, Iaşi
Rusu Vera Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Soficaru Andrei Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Stan Diana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Stanc Simina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tudorache Bogdan Facultatea de Istorie, Universitatea București
Turică Ciprian Universitatea Dunării de Jos, Galaţi
Voicu Bogdan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cod RAN:
Raport:

În scurta campanie pe care am desfăşurat-o în anul 2012 în sectorul X am urmărit, pe de-o parte, conservarea edificiilor şi a complexelor identificate până acum, dar şi profilarea unor elemente specifice din reţeaua urbanistică a cetăţii.
Astfel, pentru primul obiectiv am verificat şi am îmbunătăţit protecţia zidurilor edificiilor din secţiunile X şi X1, cu o atenţie aparte asupra acelor complexe ce urmeaz...ă a fi restaurate.
În ceea ce priveşte intervenţia arheologică propriu-zisă, s-a insistat asupra secţiunii X1, caroul 1 intramuros, spre nord faţă de edificiul cu zid adosat săpat parţial în anul precedent (E2). Din acest zid, situat în caroul 2, am reuşit să scoatem până la 0,77 m din elevaţie. Ni s-a confirmat astfel ipoteza că a fost adăugat ulterior, iar tehnica de construcţie era una absolut rudimentară, fiind ridicat în grabă. Rolul său, aşa cum reiese din dispunerea edificiului de care se leagă (E2), dar şi a celui care intră în profilul de est al secţiunii X1 (E3), era acela de a închide o cale de acces dintre cele două complexe. După intervenţiile din acest an, la zidul de N al E2, care este prăbuşit, ne-am adâncit până către 0,85 m la capătul de N şi 1,25 m în colţul zidului, pe profilul de V.
Spre vest de acest zid am continuat să ne adâncim într-un strat consistent de dărâmătură, cu piatră mică şi medie scursă de pe versant, o cantitate destul de mare de ceramică, un fragment de aplică de bronz cu un orificiu de prindere, precum şi oase de animale.
Pentru campania următoare ne propunem să încheiem săpătura din secţiunile X şi X1 pentru a avea o situaţie coerentă a întregii zone din sectorul de la curtina X.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO