.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2012
Anul:
2012
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană timpurie;
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare urbană;
Cetate;
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Fetei
Sector:
Sectorul Fântâna Seacă
Toponim:
(L)ibida
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Aaniţei George Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Aparaschivei Dan Institutul de Arheologie, Iaşi
Boţan Sever-Petru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Chiriac Costel Institutul de Arheologie, Iaşi
Coadă Roxana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Coropceanu Ion Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Costea Iuliana Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Costea Sorin Universitatea Dunării de Jos, Galaţi
Dobrescu Violeta Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Efimov Jeni Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Honcu Ştefan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Man Silvian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Marcu Liliana Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mateevici Natalia Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău
Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mocanu Marian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Munteanu Lucian Institutul de Arheologie, Iaşi
Nadă Vlad Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Neagu Alina
Nica Cristina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Nuţu George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Odochiciuc Ana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Opaiţ Andrei Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Patriche Valentina Universitatea Dunării de Jos, Galaţi
Prisecaru Dănuţ Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Radu Claudia Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Rubel Alexander Institutul de Arheologie, Iaşi
Rusu Vera Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Soficaru Andrei Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Stan Diana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Stanc Simina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tudorache Bogdan Facultatea de Istorie, Universitatea București
Turică Ciprian Universitatea Dunării de Jos, Galaţi
Voicu Bogdan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din acest punct situat în zona extramurană a oraşului (L)Ibida au avut drept scop lămurirea planimetriei edificiului I (notat E 1) a cărui cercetare a început în anul 2007 şi stabilirea limitei sale spre vest.
Astfel, în campania anului 2012 a fost prelungită secţiunea S V spre vest ajungând la dimensiunile 5x15 m. Nivelul arheologic a fost surpins la adâncimea de 0,40-0,60 m şi constă într-un ...strat consistent de dărâmătură compactă formată din blochete de dimensiuni mici şi medii, fasonate sumar. Sub acest nivel a fost descoperit un strat de tegulae şi imbrices sub care a apărut nivelul de călcare.
A fost descoperit un zid de compartimentare orientat SV-NE format din blochete de dimensiuni medii, sumar fasonate, legate cu pământ şi având lăţimea de 0,60 m. La S (cca. 2,5 m) de acesta a fost descoperit un tezaur format din 40 de monede de secol IV p.Chr. şi o fibulă de tip Zwiebelknopffibel Keller/Pröttel 3/4B încadrată în intervalul 330-400/415 p.Chr.1 Această variantă de ZkF este majoritară şi la (L)Ibida2, la fel ca la Halmyris3 şi în majoritatea siturilor din perioada romană târzie din Imperiu. La N de zid a fost descoperit nivelul de funcţionare al edificiului (–1-1,10 m) constând într-o podea din lut bine tasat. Spre profilul de E, parţial intrat în acesta, a fost descoperit un pavaj de formă eliptică alcătuit din cărămizi arse, dispuse orizontal şi delimitate pe margini de altele dispuse vertical. La cca. 0,20 m de acest pavaj a fost descoperită o cuvă din calcar a cărei utilizare lasă să se întrevadă o funcţionalitate agricolă, probabil aceeaşi cu a pavajului. Un chiup, cu dimensiuni asemănătoare celor descoperite în anii anteriori a fost descoperit în profilul de N a secţiunii (–0,70 m).
Ceramica este slab reprezentată; majoritatea fragmentelor aparţin unor amfore Dressel 24, „Proto” LR2 şi unor recipiente pentru pregătirea mâncării (vasa conquinatoria). Totuşi, descoperirea tezaurului de monede şi a fibulei ne determină să revizuim ipoteza iniţială cu privire la caracterul exclusiv agrar al edificiului.
În aceste condiţii, fără a devansa concluziile cercetărilor viitoare, se poate afirma că edificiul I (E I) este format din două planuri – unul cu funcţionalitate agricolă (magazie, zone pentru uscarea cerealelor, moară de măcinat) – şi unul folosit pentru locuire de către proprietarii săi. Ipoteza iniţială privind o locuire sezonieră în zonă nu mai poate fi susţinută în lumina noilor descoperiri şi, la fel ca în alte două cazuri de locuire rurală în proximitatea oraşului antic4, este vorba de edificii aparţinând unei comunităţi agricole periurbane, bine închegată. Interesantă este şi descoperirea fibulei de tip ZkF (în zonă mai sunt cunoscute mai multe fragmente provenind de la asemenea fibule) deoarece acestea sunt considerate accesorii vestimentare folosite mai ales în rândul militarilor şi aparatului administrativ.
Cercetările viitoare se vor extinde spre nord şi vest pentru clarificarea planimetriei edificiului şi rolului său în cadrul aşezării rurale din punctul Fântâna seacă.

Note Bibliografice:

1. Ph. M. Pröttel, Zur Chronologie der Zwiebelknopffibeln, JRGZM (Mainz), 1988, p. 372, fig. 11.


2. Dacă avem în vedere descoperirile mai vechi, vezi A. Opaiţ, O săpătură de salvare în oraşul antic Ibida, SCIVA, 42, 1-2, 1991, p. 43-44, nr. 31-33, fig. 17.
3. G. Nuţu, Le “Zwiebelknopffibeln” da Halmyris (Provincia Scythia), Quaderni friulani di archeologia (Udine), 20, 2010, p. 102, graficul nr. 3.
4. L. Mihailescu-Bîrliba, Résultats preliminaries des fouilles d’Ibida, secteur extra-muros, SAA 9, 2003, p. 341-348.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO