Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Suceagu | Comuna: Baciu | Judeţ: Cluj | Punct: Oradba | Anul: 2012

Anul   2012
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Perioade
Epoca romană;
Epoca post-romană;
Epoca migraţiilor
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare rurală
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Cluj
Localitate   Suceagu
Comuna   Baciu
Punct
Oradba
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Cociş Sorin Ilie Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Lăzărescu Vlad Andrei Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Oprean Coriolan Horaţiu responsabil Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Stanciu Ioan Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN    55909.03
Raport Cercetările în cadrul sitului de la Suceag au fost reluate în anul 2012, obiectivele principale rămânând aceleaşi, respectiv clarificarea succesiunii de locuire precum şi planimetria fiecărei aşezări în parte. Maniera în care s-au întreprins noile cercetări a fost una puţin schimbată în sensul în care anterior cercetările arheologice de teren propriu-zise s-a încercat clarificarea unor probleme deja existente cum ar fi spre exemplu unificarea diferitelor rezultate ale cercetărilor anterioare şi transpunerea acestora pe o hartă topografică actuală. Importanţa unei astfel de întreprinderi în combinaţie cu un studiu geologic intens poate duce la o mai bună înţelegere a alegerii locului respectiv dar şi structura internă a acesteia.
O altă noutate în ceea ce priveşte cercetarea non-invazivă a sitului este reprezentată de efectuarea unei serii de prospecţiuni geofizice în vederea stabilirii existenţei unor posibile complexe arheologice ce ar putea fi identificate utilizând această metodă, spre exemplu cuptoare sau structuri din piatră. Un alt obiectiv al acestor prospecţiuni a fost stabilirea extinderii aşezărilor la orizontală astfel putându-se concepe o strategie de cercetare argeologică a sitului.
Logica amplasării săpăturilor din campania 2012 a fost determinată pe de-o parte de o problemă practică, respectiv problema proprietăţilor din teren şi a unei sume limitate de bani primită dar şi una de logică arheologică în ideea în care lipseşte deocamdată o estimare a densităţii locuirii din fiecare epocă în parte pe întreaga extindere estimată a sitului. Pornind de la aceste considerente, anul acesta au fost deschise trei secţiuni având dimensiunile de 10 x 2 m cu interval de 10 m între acestea. Ulterior, datorită aglomerării contextelor arheologice identificate în secţiunea S3/2012, o altă secţiune având aceleaşi dimensiuni a fost deschisă la E de S3/2012 lăsându-se un martor stratigrafic de 1 m între ele (S4/2012 = 10 x 2 m). Planul şi adâncimile la care s-au descoperit materiale arheologice au fost executate şi înregistrate cu staţia totală. Cercetarea în suprafaţă a fost documentată cu planuri, profile, fotografii, iar contextele arheologice cu fişe de context după modelul propus de MOLAS Londra (GB). Materialele arheologice au fost înregistrate într-o listă de inventar digitală.
Principalul rezultat al cercetărilor a fost descoperirea şi dezvelirea unei structuri romane de mari dimensiuni având numeroase compartimentări, necunoscută până acum. În momentul actual nu este posibilă stabilirea planului complet al acestei structuri extrem de interesante, acest element fiind unul dintre obiectivele principale ale campaniilor ulterioare.
A fost realizat un nou plan topografic al întregului sit arheologic cu amplasarea corectă a noilor structuri descoperite precum şi corelarea acestor date cu prospecţiunile geofizice.
Datele obţinute creează o nouă imagine asupra dispunerii interne a structurilor care formează situl de la Suceagu. Scopul principal al campaniilor următoare va fi reprezentat de săparea în întregime a clădirii.
Utilizarea rezultatelor prospecţiilor geomagnetice va permite amplasarea precisă în teren a viitoarelor suprafeţe ce vor fi săpate.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu