.
Garvăn | Comuna: Jijila | Judeţ: Tulcea | Punct: Bisericuţa | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Latene;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Cetate
Județ:
Tulcea
Localitate:
Garvăn
Comuna:
Jijila
Punct:
Bisericuţa
Toponim:
Dinogetia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Constantin Robert Facultatea de Istorie, Universitatea București
Ionescu Mihai Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Scurtu Florin Facultatea de Istorie, Universitatea București
Cod RAN:
Raport:

I. Sector Thermae (A.B., M.I., R.C.). Sondajele de verificare prin casetele c.1, c.2, la V şi la E, prima de 4 x 2 m, perpendiculară pe zidul de V din apropierea intrării, a doua imediat la S de abisada palestrei, în poziţie identică de circa 2 x 3 m, ambele ulterior prelungite spre V şi respectiv E. În ambele casete au fost identificate materiale arheologice (în special ceramică) romane timpurii, pe lângă cele... cunoscute şi anterior, din epocile Dominatului şi bizantină. La acestea s-au adăugat, pe măsura adâncirii, urmele unei locuiri din sec. IV - III a. Chr. S-a constatat existenţa, pe latura de E a edificiului, a unui canal de scurgere placat la suprafaţă cu blocuri legate cu mortar care prelua apele reziduale din încăperile încălzite, într-un sistem de zidărie lat de cca. 0,75 m şi adăugat zidului la exteriorul palestrei.

II. Platoul Cetate (A. B., F.S., R.C.). În urma determinărilor geofizice pe o suprafaţă de cca. 20 x 20 m, la S de poarta principală a cetăţii, s-a practicat sondajul S.8/6 de 10 x 1 m, orientat aproximativ N-S, cu capătul de N la aproximativ 36 m S de colţul exterior de V al porţii. S-a constatat amploarea locuirii medievale timpurii şi s-au confirmat unele dintre anomaliile constatate prin determinarea geofizică sub forma unor aglomerări de ceramică sau, spre limita de N a sondajului, către E, a unor, arsuri puternice datorate unor cuptoare (două alăturate) din aceeaşi epocă, aflate la cca. -1 până la -1,75 m sub nivelul actual. Vestigiile locuirii bizantine sunt evidenţiate în sondaj până la - cca. 2 m (AB).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO