.
Borşeni | Comuna: Războieni | Judeţ: Neamţ | Punct: Bulgărie | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Dacii liberi;Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Neamţ
Localitate:
Borşeni
Comuna:
Războieni
Punct:
Bulgărie
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciubotaru Elena Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Dumitroaia Gheorghe Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Mitrea Ioan responsabil Liceul "George Bacovia", Bacău
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice de la Borşeni, com. Războieni, jud. Neamţ, au avut drept rezultat descoperirea a două aşezări din mileniul I p.Chr. Cele două aşezări se află pe terasa din stânga pârâului Valea Albă, în punctul "Bulgărie", situat la sud-est de satul Borşeni. În suprafaţa cercetată prin cele două secţiuni (S1 = 100 x 1,50 m; S2 = 100 x 1,5 m), au fost surprinse şi respectiv dezvelite integral, câteva co...mplexe de locuire şi anexe gospodăreşti care atestă prezenţa a două aşezări: una aparţinând dacilor liberi din secolele II-III p.Chr., şi a doua din epoca încheierii procesului de formare a poporului român, respectiv din secolele VI-VIII. Din aşezarea aparţinând secolelor II-III a fost descoperită o locuinţă de tip bordei, notată L3 şi o groapă menajeră, notată G1. În groapa bordeiului, având o formă uşor ovoidală în plan, la nivelul podelei s-au găsit resturile a două vetre simple, din lut ars. În locuinţă ca şi în groapa menajeră s-au găsit numeroase fragmente ceramice provenind din vase lucrate cu mâna şi la roată. Menţionăm şi mai multe fragmente de amfore. Toate vasele lucrate la roată, din pastă cenuşie, au fund inelar. Mai menţionăm descoperirea în umplutura locuinţei L3 a trei fusaiole din lut ars, bitronconice. Din nivelul aşezării din secolele II-III provine şi o fibulă din bronz, realizată prin turnare. Fibula de tip carpic are atât o valoare artistică, cât şi istorică, fiind un element de încadrare cronologică. Aşa cum avea să dovedească analiza materialelor arheologice descoperite, a doua aşezare poate fi încadrată în secolele VI-VIII. Din această aşezare au fost descoperite trei locuinţe de tipul celor cu podeaua mai mult sau mai puţin adâncită, faţă de nivelul de construcţie. Aceste locuinţe, notate L1, L2 şi L4, au fost construite din lemn, respectiv din bârne lutuite, cu acoperişul în două pante. În toate locuinţele s-au găsit instalaţii pentru foc. În L1 un cuptor din lut cruţat şi un cuptor din bolovani de râu; în L2 un cuptor din bolovani şi o vatră simplă din lut; iar în L4 un cuptor mare din bolovani. În L4 s-au găsit multe resturi de bârne carbonizate. În L2, spre colţul de est era o laviţă din lut cruţat. În L1 şi L2 este prezentă ceramica lucrată cu mâna şi la roată, caracteristică secolelor VI-VII. La roată au fost confecţionate vase borcan, din pastă cu nisip, unele vase fiind decorate cu striuri. Din categoria ceramicii lucrate cu mâna, menţionăm vasele borcan şi tipsiile. În L4 s-a găsit numai ceramică lucrată cu mâna, borcane şi tipsii. Borcanele au alveole sau crestături pe buză, iar pe pântec apare un decor din striuri. În L1 şi L2 s-a găsit câte o fusaiolă bitronconică. Din nivelul aparţinând aşezării din secolele VI-VIII mai menţionăm mai multe fragmente dintr-o vatră "portativă", de dimensiuni mari, rotundă, cu marginea înaltă. În stadiul actual al analizei materialelor arheologice descoperite apreciem că locuinţele L1 şi L2 aparţin secolelor VI-VII, iar locuinţa L4 aparţine unei etape ce cuprinde a doua jumătate a sec. al VII-lea şi probabil prima jumătate a sec. al. VIII-lea. Dacă amintim că la cca. 300 m vest de suprafaţa cercetată în acest an, în 1992 a fost parţial cercetată o necropolă birituală din sec. al IV-lea, la Borşeni se conturează un ansamblu arheologic interesant, dovedind prezenţa unor comunităţi autohtone începând din secolele II-III până în sec. al VIII-lea, acoperind, în fapt, evoluţia procesului istoric de la daco-romani la români.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO