.
Şibot | Judeţ: Alba | Punct: Cânepişte (Autostrada Orăştie – Sibiu, lot 1, Sit 4, km 8+ 650 – 8+950) | Anul: 2012
Anul:
2012
Epoca:
Hallstatt;Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă
Județ:
Alba
Localitate:
Şibot
Comuna:
Şibot
Punct:
Cânepişte (Autostrada Orăştie – Sibiu, lot 1, Sit 4, km 8+ 650 – 8+950)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Băeştean Gică Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Bodó Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Damian Paul Muzeul Naţional de Istorie a României
Duca Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Ene Edmond-Silviu-Iulian Muzeul Naţional de Istorie a României
Ene Irina Muzeul Naţional de Istorie a României
Samson Andra Muzeul Naţional de Istorie a României
Streinu Marius Muzeul Naţional de Istorie a României
Vasile Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

Situl arheologic de la Şibot (Cânepişte) a devenit cunoscut în urma diagnosticului documentar şi de teren, efectuat de specialiştii MNIR în perioada octombrie–decembrie 2011, pentru realizarea autostrăzii A1 Orăştie – Sibiu, lot 1 Orăştie – Sebeş (km 0 - 24 + 100). Situl este situat pe malul drept al văii Mureşului, la circa 2 km spre est de actualul sat Şibot. Lucrările de construire a viitoarei autostrăzi A1... Orăştie – Sibiu, Lot 1 Orăştie – Sebeş au afectat zona nordică, vestică şi sudică a sitului, ce se întinde pe malul stâng al râului Cugir, fiind intersectat de actualul drum DN7. Cercetările arheologice preventive, efectuate începând cu primăvara anului 2012, de-a lungul a 21 de săptămâni, au confirmat prezenţa substanţială a vestigiilor arheologice în acest areal, de vreme ce au fost identificate şi investigate exhaustiv 297 de complexe de locuire din epoca medievală, din care 4 sunt morminte de inhumaţie, între km 8+650 şi km 8+950 ai viitoarei autostrăzi A1. Pentru a avea o imagine cât mai completă a aşezării, am iniţiat săpăturile prin trasarea unor secţiuni de sondaj stratigrafic, 16 secţiuni la nord de drumul naţional, precum şi alte 9 la sud de DN7. Astfel am putut avea o imagine completă asupra întinderii acestuia, fiind stabilite limitele sale pe latura de N, V şi S. Pe latura de E nu am putut delimita situl, din motive obiective şi anume existenţa proprietăţilor private ale cetăţenilor din satul Şibot. Pentru cercetarea în integralitate a vestigiilor din zona afectată a sitului amintit au fost deschise 11 mari unităţi de cercetare în suprafaţă, iniţial păstrându-se martori stratigrafici care ulterior au fost demontaţi. Astfel a fost investigată întreaga suprafaţă cu vestigii arheologice afectată de construirea viitoarei autostrăzi, precum şi cea de relocare a DN7, epuizând integral zonele de nord, vest, dar şi o parte a zonei de sud a sitului arheologic inclus în Repertoriul Arheologic Naţional. Practic, în ceea ce priveşte situl arheologic Şibot – Cânepişte, a fost cercetată integral suprafaţă afectată de lucrările de construire a viitoarei autostrăzi, anume zona cuprinsă între km 8+650 şi km 8+950, pe traseul viitoarei autostrăzi, pe o lăţime de aprox. 70 m, precum şi devierea drumului naţional 7, prin construirea unui pod de o lăţime de 50 m, respectiv 34.713 mp cercetaţi exhaustiv. Este de remarcat faptul că toate complexele de locuire cercetate sunt distribuite aproape uniform pe întreaga suprafaţă a traseului viitoarei autostrăzi. În cadrul aşezării medievale, din totalul de 297 de complexe arheologice cercetate exhaustiv, au fost conturate şi cercetate 56 de locuinţe, 4 gropi de provizii, 144 de gropi menajere, 21 de fântâni, 32 de instalaţii de foc, 4 morminte de inhumaţie şi un drum medieval. Într-o descriere preliminară sumară putem spune că descoperirile din cadrul sitului medieval de la Şibot – Cânepişte se încadrează în categoria structurilor de habitat rural, databile în trei perioade cronologice. Astfel, primul context de locuire a aşezării, din punct de vedere cronologic, este cel al secolului al XII-lea. Aceasta este reprezentat de o serie de gropi menajere şi locuinţe adâncite, specifice perioadei. Materialul arheologic descoperit în acest context este abundent, constând din fragmente ceramice cu decor în valuri realizat cu pieptenele, precum şi din numeroase fragmente ceramice de căldări de lut. Al doilea context de locuire este reprezentat de aşezarea databilă în secolul al XV-lea, precum şi de nivelul de incendiere atribuit bătăliei din anul 1479 (bătălia de la Câmpul Pâinii); acest nivel este reprezentat prin locuinţe semi-adâncite, locuinţe cu bază de piatră, cuptoare menajere, numeroase şi gropi menajere, precum şi drumul aşezării ce străbate pe lungime întregul sat medieval. Artefactele descoperite asociate acestui nivel sunt extrem de numeroase, de la o bogată varietate de fragmente ceramice, până la numeroase unelte de agricole (seceri, brăzdare de plug, topoare), cuţite de uz casnic, cuie şi piroane, fusaiole, oase de animale prelucrate. În acest nivel au fost descoperiţi şi o mulţime de pinteni de călărie, precum şi vârfuri de săgeţi, săbii de luptă etc.; tot în acest nivel au fost găsite şi numeroase oase umane răvăşite, având cu urme de violenţă. Cel de al treilea nivel de locuire se referă la câteva urme de locuinţe (lutuielile unor podele), atribuite etapei post bătălie, fiind surprinse în nivelul situat imediat sub vegetal, acestea fiind puternic afectate de lucrările agricole. Materialele arheologice de aici sunt reprezentate prin fragmente ceramice. Toate aceste descoperiri confirmă potenţialul arheologic semnificativ, necunoscut anterior pentru zona Şibot, îmbogăţind repertoriul vestigiilor medievale cunoscute anterior în zona văii Mureşului. În prezent, întregul lot de material arheologic descoperit în cadrul sitului Şibot – Cânepişte este în curs de procesare şi analiză post-săpătură în cadrul MNIR, avându-se în vedere —în viitorul apropiat— publicarea unui volum de sinteză care să prezinte rezultatele acestor cercetări.

English Abstract:

The archaeological site from Şibot – Cânepişte was uncovered in relation to the construction works of the future motorway A1 Orăştie – Sibiu, section 1 Orăştie – Sebeş (km 8+650 – 8+950). The site is located on the left bank of the Mureş valley, about 2km East of nowadays Şibot village. The site was identified during the archaeological survey in late autumn 2011 and was investigated during 21 weeks, starting in spring 2012. Throughout preventive archaeological works we excavated an area of 34,713sq.m., where 297 archaeological complexes have been outlined. The vestiges of the medieval settlement comprised 56 dwellings, 4 storage pits, 144 refuse pits, 21 wells, 32 fire installations, 4 inhumation graves and a road. The construction works of the future motorway impacted the northern, western and eastern parts of the medieval village. In a brief preliminary description the discoveries made on the medieval site from Şibot – Cânepişte can be considered as a rural area of domestic settlement with 3 levels of occupation. The first habitation context is related to the 12th century, being characterised by a series of refuse pits and semi-sunken huts. The second level is represented by the rural settlement (village) of the 15th century, as well as by the moment when the village was set on fire during the battle of Câmpul Pâinii in 1479. The third occupation level contains only few vestiges (clay floors of dwellings) of a period after the above mentioned battle; these remains were find immediately under the contemporary vegetal stratum, being severly impacted by modern agricultural works. All these finds confirm the existance of a significant archaeological potential unknown prior to our excavations on the site, as well as enriches the repertory of medieval vestiges along the Mureş valley.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO