Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Autostrada Orăştie-Sibiu, Lot 3 (Cunţa-Sălişte), km. 43+800-65+965 | Comuna: Alba | Judeţ: Alba | Anul: 2011

Anul   2011
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Hallstatt;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Neolitic;
Epoca romană;
Epoca medievală timpurie;
Hallstatt
Categorie
Civil;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Autostrada Orăştie-Sibiu, Lot 3 (Cunţa-Sălişte), km. 43+800-65+965
Comuna    Alba
Punct
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bâltâc Adela Muzeul Naţional de Istorie a României
Damian Paul responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Ene Daniel Lucian Muzeul Naţional de Istorie a României
Ene Edmond-Silviu-Iulian Muzeul Naţional de Istorie a României
Ene Irina Muzeul Naţional de Istorie a României
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Urduzia Claudia Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Vasile Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN   
Raport Evaluarea potenţialului arheologic între Km 43+855-65+965 a fost determinat de construirea lotului 3 (Cunţa-Sălişte) din viitoarea investiţie „Autostrada Orăştie - Sibiu", cale de acces care va face legătura între variantă de ocolire la nivel de autostradă Deva - Orăştie şi varianta de ocolire a oraşului Sibiu.
Obiectivul general al evaluării a fost determinarea prezenţei sau absenţei materialelor arheologice, a structurilor, complexelor, artefactelor sau ecofactelor din zona afectată de lucrările de construire. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, cercetarea a urmărit distribuţia spaţială a acestora, stratigrafia zonei, caracterul şi starea lor de conservare. În consecinţă cu acest ultim aspect a fost necesară şi evaluarea riscurilor pentru patrimoniul cultural din zonă în relaţie cu implementarea proiectului de construire.
Tronsonul traversează în mare parte depresiunile Săliştei şi Apoldului (foarte bine conturate, având predominant soluri miocene), precum şi podişul Secaşurilor (cu soluri predominant din roci friabile, pannoniene). Cea mai mare parte a traseului este amplasat pe malurile râului Secaş şi ai afluenţilor săi Gârbova, Amnaş, Aciliu.
În bibliografia de specialitate, în zona Cunţa-Sălişte erau semnalate câteva descoperiri arheologice, cele mai multe întâmplătoare şi foarte greu de localizat în teren din lipsa unor date topografice certe, databile în diferite epoci istorice1. De asemenea, localităţile pe raza cărora se amplasează traseul autostrăzii sunt aşezări vechi, cunoscute din documente începând cu secolul al XIII-lea. Noi informaţii au fost obţinute de către Muzeul Naţional Brukenthal, prin cercetările arheologice de tip perieghetic realizată în anul 2008.
Evaluarea potenţialului arheologic pe lotul 3 (Cunţa-Sălişte) Km. 43+855-65+965, a constat, pe lângă studiul documentelor de arhivă şi a cercetării arheologice de tip perieghetic, şi în efectuarea a 496 secţiuni de sondaje, cu dimensiuni variabile (3-8 x 1,20 m), executate cu un utilaj de tip buldoxcavator cu lamă de taluz. Trasarea secţiunilor s-a în funcţie de relief acestea fiind dispuse perpendicular pe margini şi longitudinal pe axul autostrăzii. Sondajele arheologice au pus în evidenţă existenţa a cinci situri arheologice la Km 44+750-45+100 (habitat din epoca romană şi din epoca neolitică), Km 49+400-49+550 (epoca Hallstatiană), Km 50+000-50+150 (epoca neolitică), Km 51+050-52+000 (epoca Hallstatiană şi medieval timpuriu), Km 53+930-54+150 (medieval timpuriu). Toate siturile urmează a fi cercetate în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea obţinerii certificatelor de descărcare de sarcină arheologică.

Note:
1. V. Moga, H. Ciugudean (editori), Repertoriu arheologic al judeţului Alba, Alba-Iulia, 1995; D. Popa, Villae, Vici, Pagi. Aşezările rurale din Dacia intracarpatică, Sibiu, 2002; S. A. Luca, Z. K. Pinter, A. Georgescu, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu, Sibiu, 2003; S. A. Luca et alli, Descoperiri gepide la Miercurea Sibiului-Petriş (jud. Sibiu), în Relaţii interetnice în Transilvania (secolele VI-XIII), Bucureşti, 2005, pp. 19- 32
2. Raportul privind rezultatele cercetării de teren efectuate în scopul întocmirii diagnozei arheologice pentru traseul autostrăzii Orăştie - Sibiu (coridorul IV) pe teritoriul judeţului Sibiu (MNB).
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu