.
Câmpina | Judeţ: Prahova | Punct: cartier Slobozia - Parohia Bisericii “Sf. Nicolae” | Anul: 2013
Anul:
2013
Epoca:
Epoca bronzului;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca bronzului târziu
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Prahova
Localitate:
Câmpina
Comuna:
Câmpina
Punct:
cartier Slobozia - Parohia Bisericii “Sf. Nicolae”
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Dumitrescu Claudia Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Frînculeasa Alin responsabil Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Negrea Octav Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Preda Bianca Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Cod RAN:
Raport:

Ansamblul bisericesc “Sf. Nicolae” din cartierul Slobozia se află pe terasa înaltă de pe partea dreaptă a râului Doftana, în apropierea confluenţei acestuia cu râul Prahova. Lucrările de amenajare a unui sistem de drenaj în jurul casei parohiale au dus la descoperirea unor oase umane asociate cu ceramică. În săpăturile arheologice ce s-au derulat între anii 2008 – 2013 au fost cercetate 60 de morminte din epoca... bronzului târziu. Au fost descoperite morminte atât de inhuma- ţie cât şi incineraţie, ce au fost încadrate în baza inventarului arheo- logic, dar şi a unei serii de datări14C, manifestărilor târzii Monteoru, altele culturii Noua, iar în trei morminte de inhumaţie a fost descoperit câte un vas decorat în manieră specifică culturii Tei.
În anul 2013 au fost deschise noi secţiuni, respectiv S.XVI am- plasată la 1 m vest de S.IX, paralelă cu aceasta, lungă de 17,5 m şi lată de 1 m, şi S.XVII la 3,30 m est de S.XVI şi la 0,80 m sud de un bazin de apă existent. Această secţiune a avut 4 m lungime şi 1,20 m lăţime. Toate aceste suprafeţe au acoperit zone rămase nesăpate în campaniile anterioare şi care s-au circumscris marginilor nucleului de morminte cercetate până în 2012. Au fost descoperite mai multe complexe datând din sec. XVIII-XIX p. Chr., între care remarcăm o vatră de formă rectangulară, ce păstra o gardină şi care avea în jur de
1,2 mp. Alte complexe identificate constau în gropi umplute cu resturi menajere, toate datând din perioada recentă. Cercetările din această campanile arată că cel puţin pe proprietatea parohiei, cimitirul preis- toric pare a fi epuizat.
O altă secţiune - S.XVIII a fost trasată în apropierea bisericii de sec. XIX, la circa 5 m vest de pridvor. A avut dimensiunile 6 m x 1,2 m; pentru cercetarea unui complex funerar a fost lărgită în apropierea acestuia cu circa 1 m. În această secţiune au fost descoperite două complexe funerare medievale târzii.
M1 – mormânt de inhumaţie, era un complex funerar din sec. XIX, scheletul era orientat vest-est, aşezat pe spate cu mâinile pe lângă corp; descoperit la adâncimea de -0,60 m, caroul 2. Era un mormânt de copil. Avea în inventar o monedă de argint perforată, foarte slab conservată, indeterminabilă.
M2 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.XVIII, la circa 0,60m nord de CPL. 8; era un complex funerar creştin, descoperit la -0,60 m. Erau conservate doar câteva oase, între care remarcăm craniul; aparţine unui copil. Complexul reprezintă o reînhumare. Nu avea inventar.
O informaţie importantă obţinută în urma cercetărilor este legată de evoluţia complexului ortodox, fiind evidenţiată prezenţa unor morminte medievale târzii dispuse în faţa bisericii vechi. Aceste informaţii sunt utile în vederea derulării unor cercetări preventive în contextul realizării în viitor a unei clopotniţe.
Toate materialele arheologice se află la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO