Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2013

Anul   2013
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Locuire militară;
Castru
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Cluj
Localitate   Căşeiu
Comuna   Căşeiu
Punct
Cetăţele
Sector   Praetentura Dextra
Toponim   Samum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Isacu Adriana responsabil Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Cod RAN    56675.02
Raport În anul 2013, scopul campaniei l-a constituit continuarea cercetării în zona barăcilor de pe latura de nord a castrului, precum şi în vicus. Situaţia din teren, respectiv cultura de porumb pe întreaga zonă a vicusului, aflat în proprietate privată, nu ne-a permis continuarea cercetării pe latura de est şi de sud a aşezării militare. Drept urmare ne-am orientat spre continuarea cercetărilor exclusiv în castru. Înainte de a demara cercetarea efectivă, s-a impus defrişarea şi curăţarea zonei de vegetaţia crescută din abundenţă în praetentura dextra. S-a deschis o casetă, S XLIII, la est de S XLII (2010), cu un martor de 0,50 cm şi orientată nord-sud. Din motive obiective (forţă de muncă redusă la 6 angajaţi – studenţi şi masteranzi ai UBB; vreme nefavorabilă în luna septembrie), suprafaţa deschisă a avut dimensiuni cu mult mai mici decât cea din 2010, respectiv 3 x 5 m , ajungându-se la o adâncime de 90 cm.
Datorită suprafeţei mici (15 mp), nu am obţinut o stratigrafie orizontală cât mai întinsă, care să ne permită dezvelirea integrală a barăcii surprinse în 2010. Pe toată suprafaţa casetei S XLIII nivelul de săpătură a surprins stratul de dărâmătură postromană, format din ţigle, bolovani, chirpici şi numeroase fragmente ceramice. Stratigrafia orizontală a relevat o aglomerare de pietre între metri 2-3. Semnificaţia acestora va putea fi stabilită numai după continuarea cercetării în anul 2014, prin extinderea casetei la o suprafaţă de 4 x 10 m, dimensiune standard pentru zonele cercetate din pratentura şi retentura dextra. Extinderea casetei va fi absolut necesară pentru a dezveli integral baraca nr. 2 surprinsă în bună parte în 2010.
Materialul arheologic nu este foarte bogat, ţinând cont că cercetarea nu a fost finalizată. Totuşi printre artefactele descoperite menţionăm: un denar emis la Roma de Marcus Aurelius, între 163– 164; cuie şi piroane din fier; un fragment dintr-un perete de vas tip TS lisă; o ştampilă; mai multe obiecte de bronz (ţinte şi aplici fragmentare); fragmente de vase ceramice, specifice descoperirilor din castre: oale, boluri, cupe, farfurii.
Şi în anul 2013, situl SAMVM a constituit obiectul unui proiect de cecetare interdisciplinară, finanţat de AFCN: Peisajul geofizic al aşezării de la SAMVM şi al frontierei romane a provinciei Dacia (colectiv Dan Isac, Felix Marcu, George Cupcea, Adriana Isac). Obiectivul proiectului l-a constituit corelarea tuturor factorilor naturali şi artificiali, precum şi asamblarea datelor obţinute printr-o cercetare interdisciplinară complexă, în vederea unei evaluări şi delimitări precise a sitului. Metodee utilizate: investigaţii geofizice, GPS ArcGIS, ortofotogrametrie în vederea stabilirii limitelor aşezării; DTM-formatul digital al terenului, cu o densitate mare de puncte; vectorizarea şi digitizarea curbelor de nivel. La finalizarea analizei tuturor datelor obţinute, se preconizează conturarea unei imagini complete a sitului, reconstituiri şi crearea de animaţii privind localizarea sitului în peisajul antic, demersuri pentru includerea pe lista monumentelor UNESCO. Rezultatul cel mai concludent va fi dat însă de validarea cercetărilor geofizice prin cercetările arheologice.
Rezumat
English Abstract The 2013 campaign focused on the castrum in Căşeiu-Samum. Excavations were performed on a distinct area in praetentura dextra, namely the first two barracks from via sagularis on the northern side. For objective reasons, SXLIII has not been completed. In 2014, the section will be widened to allow the unveiling of the barrack. Geophysical research has continued, in the spring and autumn of 2013, with the aim of assembling the data obtained through a complex interdisciplinary research for evaluations and boundaries of the site.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu