.
Garvăn | Comuna: Jijila | Judeţ: Tulcea | Punct: Bisericuţa | Anul: 2013
Anul:
2013
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca migraţiilor (sec. IV-VI);Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca post-romană;
Epoca bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Cetate
Județ:
Tulcea
Localitate:
Garvăn
Comuna:
Jijila
Punct:
Bisericuţa
Toponim:
Dinogeţia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Panaite Adriana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Paraschiv-Grigore Eugen Marius Muzeul Naţional de Istorie a României
Paraschiv-Grigore Ioana Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

Cetatea Dinogetia se află amplasată în partea de nord-vest a judeţului Tulcea, la cca. 80 km vest de municipiul reşedinţă de judeţ, pe malul drept al Dunării, la 10 km în linie dreaptă de municipiul Galaţi. Accesul către Dinogetia se poate face dinspre Tulcea pe DN22A iar din centrul satului Garvăn pe drumul naţional DN22e. Dinspre municipiul Galaţi se poate trece cu bacul pe Dunăre către localitatea I.C. Brăti...anu după care se continuă pe drumul naţional DN22E. Situl arheologic se află pe raza administrativă a comunei Jijila, sat Garvăn, la 3 km de vatra satului, pe partea dreaptă a DN22E ce leagă municipiul Tulcea de municipiul Galaţi.
Campania arheologică 2013 a pus accentul atât pe săpătura arheologică, cât şi pe înregistrarea şi inventarierea materialului arheologic rezultat în urma cercetărilor arheologice din anul în curs sau din anii trecuţi.
Ca în fiecare an şi primăvara anului 2013 a fost una foarte umedă ceea ce a facilitat dezvoltarea unei vegetaţii bogate, cetatea fiind invadată de o vegetaţie abundentă, prin urmare, o bună parte din timp a fost consacrată îndepărtării acesteia. Au fost curăţate de vegetaţie atât termele, cât şi cele mai importante edificii din interiorul cetăţii (domus-ul, bisericuţa, praetorium-ul etc.)
Ca şi în campania din anul precedent, obiectivul principal al campaniei de anul acesta a fost cercetarea martorului cuprins între sectoarele B şi C ale cetăţii, mai precis în zona de sud-vest a fortificaţiei. Demontarea acestui martor este necesară pentru a se putea recupera cât mai mult din informaţia ştiinţifică şi materialul arheologic. În decursul anilor ce au trecut de la încheierea cercetărilor arheologice intra muros, aproximativ 1,5–2 m din lăţimea totală a martorului s-a prăbuşit, ajungându-se în prezent ca martorul cerectat să prezinte o lăţime de cca. 3–3,5 m.
Astfel, s-a delimitat o suprafaţă de 15 x 3 m, orientată de-a lungul martorului, pe direcţia est-vest, împărţită în cinci carouri de aprox. 3 x 3 m fiecare (1), numerotate cu cifre, de la vest la est.
Cercetarea a scos la lumină elemente legate de locuirea de epocă bizantină, fiind descoperită partea de sud-est a bordeiului nr.91, ce fusese dezvelit parţial în campaniile anterioare (2). Pe lângă acest bordei, conform planului publicat în monografia apărută în anul 1967 (3), în zona cercetată se mai află încă două bordeie (4), care, pentru moment, nu au fost surprinse în săpătură, acestea aflându-se la o adâncime mai mare decât cea a bordeiul nr. 91.
Complexul descoperit în caroul nr. 2, respectiv bordeiul nr. 91, a fost surprins pe o lungime de 2,80 m şi o lăţime de 0,70 m, reprezentând partea de sud a bordeiului, care vine să întregească jumătatea de nord a acestuia, cercetată în campaniile din anii ’60 şi publicată în monografia cetăţii, mai sus amintită. Prin urmare, bordeiul nr. 91 este de formă patrulateră, cu latura de aproximativ trei metri.
Bordeiul nr. 91 este construit din bârne de lemn, din care nu s-au mai păstrat decât câteva fragmente. La colţurile locuinţei s-au observat urmele lăsate de parii de lemn ce susţineau pereţii bordeiului. Podeaua acestuia era făcută din lut galben, bine tasat şi nivelat. La nivelul acesteia, precum şi în nivelul de dărâmătură ce confirmă datarea acestuia în perioada mai sus precizată. Pe lângă materialul arheologic de epocă bizantină au fost scose la lumină şi mai multe materiale ceramice de epocă romană.
Stratigrafia martorului indică până acum patru nivele distincte: primul nivel este cel vegetal, cu o grosime de cca 0,30 m, de culoare negru-brun, din care s-a recoltat un număr mare de fragmente ceramice şi de oase, cel mai probabil răscolite de către animale. Cel de-al doilea nivel, cu o grosime de cca 0,40 m, este alcătuit dintr-un strat consistent de cenuşă ce provine de la incendierea cetăţii, în repetate rânduri, în perioada cuprinsă între secolele al X-lea şi al XII-lea (5). Acest al doilea nivel conţine o cantitate impresionantă de fragmente ceramice medievale şi resturi osteologice. Urmează un al treilea nivel, cu o grosime cuprinsă între 0,10–0,60 m (6), care reprezintă stratul de nivelare al cetăţii şi care cuprinde foarte multe materiale arheologice amestecate, inclusiv materiale din epoca romană şi romano-bizantină. Acest nivel conţine o cantitate mare de piatră provenită de la clădirile romano-bizantine dezafectate. Pe acest nivel au fost ridicate construcţiile de epocă bizantină printre care şi bordeile nr. 91, 102 şi 129 datate în secolele X-XII. Al patrulea nivel, care până în prezent are o grosime de crirca 30 cm. Repreziointă un nivel de distrugere al construcţiilor de epocă romană alcătuit din foarte multe materiale ceramice, ţigle şi piatră de la construcţiile romane.
Materialul ceramic rezultat în această campanie este sărăcăcios, se remarcă câteva fragmente de brăţări de sticlă, o mărgică, o monedă bronz, precum şi mai multe fragmente de ceramică smălţuită (fig. 4). La acestea se adaugă un fragment de anforă cu o inscripţie din cre se păstrează două litere (fig. 5).
Au fost efectuate şi o serie de periegheze: în exteriorul rezervaţiei, pe latura de est a cetăţii şi în zona necropolei romane. Pe latura de est a cetăţii se obsrevă o locuire extra muros foarte consistentă prin materialul ceramic răspândit pe o suprafaţă foarte mare precum. Pe lângă materialul ceramic s-a putut constata şi o cantitate mare de chirpic ceea ce evidenţiează existenţa mai multor locuinţe.
Concomitent cu cercetarea arheologică, s-a continuat şi prelucrarea materialelor arheologice provenite din campaniile anterioare, prelucrare concretizată în spălarea şi inventarierea acestora, în vederea introducerii lor în baza de date. Tot materialul astfel prelucrat a fost ambalat în pungi şi cutii, în vederea transportării la Bucureşti pentru o prelucrare mai amănunţită.
Şi anul acesta degradarea structurii ce protejază edificiul terme a continuat, o suprafaţă tot mai mare din acoperişul construcţiei fiind distrusă de vântul puternic, o intervenţie imediată fiind necesară pentru protecţia monumentului (fig. 6).

English Abstract:

The 2013 campaign has been more focused on the recovery of archaeological and scientific information in the south-west sector of the site. We have begun the excavation in the area between the B and C sectors of the site. Along with the archaeological investigation, the processing of the archaeological materials from the previous campaigns was continued.

Note Bibliografice:

(1) Caroul standard este de 3 x 3 m însă nu toate carourile au aceste dimensiuni datorită faptului că martorul nu s-a păstrat egal pe toată lungimea lui.


(2) Dinogetia I, 1967, figura 5.
(3) Ibidem.
(4) Bordeiul nr. 102 şi nr. 129.
(5) MCA, V, 1959, p. 579.
(6) Dinogetia I, 1967, p. 30.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO