.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2013
Anul:
2013
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I î.Hr. – I d.Hr.);Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană timpurie;
Epoca romană;
Epoca romană târzie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Aşezare fortificată;
Cetate;
Necropolă;
Tezaur monetar
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Fetei
Sector:
Sectorul Curtina G – Turnul 8
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Boțan Sever-Petru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Chiriac Costel Institutul de Arheologie Iaşi
Costea Sorin Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi
Mocanu Marian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Rusu Vera Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Stan Diana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cod RAN:
Raport:

În această campanie am continuat demontarea profilului dintre S2 şi S3. În 2012 trecusem de nivelul datat cu monede de la Justinus II şi Sophia. Am surprins un nivel datat în sec. V şi unul în sec. IV, acesta din urmă corespunzător construirii incintei. La sfârşitul campaniei am ajuns la adâncimea maximă de 3,40 m, în umplutura unui nivel datat cu materiale din a doua jumătate a sec. I şi prima jumătate a... sec. II (ceramică – terra sigillata galică, amfore Šelov B, vase de sticlă decorate cu „muguri de lotus”, piese de harnaşament
– două distribuitoare de curele, aplici etc., două fibule „puternic profilate” şi mai multe monede – cea mai târzie fiind un sestert de la Hadrian).
Pe suprafaţa cercetată am observat că plinta incintei coboară în trepte, de la V la E, între zona de V a S3 şi S2 având o diferenţă de nivel de 1 m. De asemenea, am surprins în totalitate latura de V a fazei timpurii a turnului 8.
În zona de N a S3 ne-am adâncit până la 3 – 3,20 m, în aceeaşi umplutură a nivelului roman timpuriu. La 3,10 – 3,30 m N de incintă am surprins „negativul” unui zid. Zidul fusese realizat din pietre de mici dimensiuni legate cu mortar, fiind dispus perendicular pe zidurile edificiului cercetat în campaniile anterioare. „Negativul” se păstrează pe lungimea de 1,60 m şi lăţimea de cca. 60 cm. La 14,50 m N de incintă, chiar ăn profilul de E al secţiunii, a apărut un alt „negativ” al unui zid roman timpuriu, ce pare să fie orientat mai degrabă după cel identificat în 2011 în S2, şi nu după edificiul din S1 – S3.
În această campanie a fost cercetat şi un mormânt de inhumaţie. Mormântul a fost descoperit la capătul nordic al S III, la 14,5 m nord faţă de zidul de incintă, la 10,5 m nord-vest faţă de colţul fazei A a Turnului 8 şi la 7,5 m faţă de profilul de vest al secţiunii amintite. Adâncimea raportată la zidul de incintă (punctu 0 al sectorului) la care a fost descoperit mormântul este de 3,10 m; nu se cunoaşte adâncimea de la care a fost săpată groapa. Mormântul poate fi datat începând cu a doua jumătate a secolului IV. Groapa mormântului este de formă ovală cu lăţimea de cca. 70 cm şi lungimea de cca. 2 m, fiind delimitată în partea stângă cu dale de calcar de dimensiuni medii, aşezate în poziţie verticală. Scheletul se afla într-o stare de conservare precară, lipsind braţul şi femurul drept. Craniul a fost deteriorat datorită faptului că acesta se afla sub un strat subţire de pământ vegetal. Scheletul era poziţionat întins pe partea stângă, cu faţa în jos, orientat vest-est. Nu au fost descoperite piese de inventar funerar.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO