.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2013
Anul:
2013
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Epoca romană târzie;
Epoca post-romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Cetate;
Tezaur monetar
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Fetei
Sector:
„Fântâna Seacă”
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Honcu Ştefan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Nuțu George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Odochiciuc Ana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Seranfir Vlad Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Turică Ciprian Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din acest punct situat în zona extramurană a oraşului Ibida au avut drept scop identificarea limitei de est a nucleului de locuire din această zonă, a cărei cercetare a început în anul 2007, punct denumit de noi convenţional punctul A. Acesta a fost cercetat de către G. Nuţu şi L. Munteanu . În campania anului 2013 am procedat la deschiderea unei noi suprafeţe, care, din punct de vedere topografic, ...ţine de aceeaşi zonă şi pe care am denumit-o punctul B. Astfel, au fost deschise trei secţiuni orientate N-S având următoarele dimensiuni: S1 = 20x4 m, S2 = 10x2 m şi S3 = 10x4 m. Nivelul arheologic a fost surprins în S1 la adâncimea de 0,20-0,25 m şi constă dintr-un strat consistent de dărâmătură compactă formată din pietre de dimensiuni mici şi medii, sumar fasonate şi tegulae pe o suprafaţă de 10 m (C 1, 2), iar în carourile 3 şi 4 nu a fost descoperit material arheologic. Sub acest nivel de dărâmătură a fost descoperit un strat de tegulae sub care a apărut nivelul de călcare. Acesta are aspectul unei podele de lut galben bătătorit.
În urma înlăturării dărâmăturii, în C 1 şi C 2 au fost descoperite zidurile unui edificiu E1 orientat aproximativ, V-E realizat din cinci rânduri de pietre mici, neglijent fasonate legate cu pământ (L = 4 m, l = 50 cm.) . În capătul de S al secţiunii am surprins latura de N a unei încăperi marcate Z1 împărţită de zidul Z3. În partea de N a aceleeaşi secţiuni, în C 2, a fost surprins un zid (Z2) orientat VE compus din cinci rânduri de pietre mici legate cu pământ. Pe latura de E a secţiunii a fost surprins un zid (Z4) contemporan cu zidul Z2, orientat NS având o lungime de 2, 30 m. La distanţa de 1,20 m faţă de Z4 a fost descoperit un alt zid (Z5), rău conservat, cu două rânduri de piatră, iar pe alocuri cu trei, legate cu pământ care aparţine unei faze de funcţionare mai târzii probabil din a două jumătate a secolului IV p.Chr.
Materialul arheologic descoperit în această secţiune (S1) constă din ceramică, sticlă şi monede care corespund cronologic secolului IV p.Chr. Din categoria ceramicii menţionăm: amfore de tip LRA 1, 2 şi 3, amfore de Sinope, Zeest 80, un fragment de amforă africană şi amfore de masă precum şi ceramică de bucătărie şi băut. Materialul vitric constă din câteva fragmente de geam şi două fragmente de buză de cupe. Monedele au fost descoperite într-un număr de peste 20 de exemplare, şi aparţin cronologic secolului IV p. Chr.
Cea de a doua secţiune (S2) deschisă de noi, a avut drept scop delimitarea noului nucleu de locuire identificat în urma deschiderii secţiunii S 1. Această secţiune de control este amplasată la aproximativ 40 de m E faţă de S1 având dimensiunile de 10x2 m orientată N-S. În această secţiune nu au fost identificate urme de locuire, singurele materiale arheologice descoperite fiind două monede de secol IV p. Chr, o plăcuţă de bronz şi două fragmente ceramice de bucătărie - o buză de oală şi un capac.
Cea de treia secţiune (S3) a fost deschisă la vest de S1 având dimensiunile de 10x4 m, orientată N-S. S3 a fost delimitată de S1 printr-un martor de un metru, cu scopul de a surprinde latura de V a edificiului descoperit în S1. Nivelul arheologic a fost găsit în S3 la adâncimea de 0,25-0,30 m, şi constă dintr-un strat consistent de dărâmătură compactă, formată din pietre de dimensiuni mici şi medii, sumar fasonate şi tegulae. În urma înlăturării stratului vegetal s-a putut constata că la distanţa de un metru faţă de profilul de E a secţiunii, în C2, a fost surprinsă, pe o distanţă de cinci metri, latura de V a edificiului E1. Aceasta se profilează şi înspre C2. Materialul arheologic descoperit în această secţiune constă din amfore LRA
2 şi ceramică de bucătărie. Au mai fost descoperite patru monede de secol IV p.Chr., o lamă şi un vârf de lamă de cuţit şi un vârf de săgeată scitică.
În campania din anul viitor ne propunem să terminăm de excavat secţinea S3 şi să deschidem alte suprafeţe, care să ne permită să identificăm funcţia şi planimetria edificiului excavat parţial în 2013.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO