.
Lupu | Comuna: Cergău | Judeţ: Alba | Punct: Cimitirul nou | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Latene
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Alba
Localitate:
Lupu
Comuna:
Cergău
Punct:
Cimitirul nou
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Gheorghiu Gabriela responsabil Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Glodariu Ioan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Localitatea a intrat în literatura de specialitate odată cu descoperirea de acum binecunoscutului tezaur de obiecte de argint dacice dar şi a unor fragmente ceramice aparţinând aceleiaşi epoci, cu ocazia săpării gropii pentru un mormânt, în cimitirul nou. Acesta se află în imediata apropiere a intrării în sat dinspre VNV, pe partea stângă a unui semiamfiteatru natural ce mărgineşte din trei direcţii o luncă mlă...ştinoasă.
În urma unor periegheze efectuate în zona amintită au fost descoperite atât fragmente ceramice aparţinând epocii dacice (sec. I a. Chr. - I p. Chr.), dar şi altor epoci: a bronzului, hallstattiană, romană, prefeudală.
Au fost efectuate şapte sondaje cu scopul de a surprinde nivelul de cultură dacic şi totodată de a delimita suprafaţa aşezării dacice de aici.
Trebuie să precizăm că terenul sondat a fost în mare parte terasat pentru cultivarea viţei de vie. După scoaterea acesteia, de-a lungul anilor, unele terase s-au surpat, antrenând la vale mult pământ, dar şi diferite fragmente ceramice. Din această cauză nivelul dacic de cultură se află la adâncimi diferite faţă de nivelul actual al solului. În sondajul efectuat la 10 m de crucile de pe ultimul rând de morminte, de pe latura ENE, nivelul de cultură începea la o adâncime de aproximativ 0,70 m, în timp ce în apropierea zonei mlăştinoase el începe la circa 0,20 m.
Din păcate nu au fost descoperite urmele vreunui complex închis aparţinând nivelului dacic; în schimb, într-unul din sondaje a fost surprins parţial conturul peretelui unei construcţii hallstattiene.
În toate sondajele au fost găsite fragmente de pereţi din lut cu urme de nuiele şI pari impregnate pe ele, precum şi fragmente de podea, dar toate în poziţie secundară.
Materialele arheologice descoperite, în cea mai mare parte fragmente ceramice, nu aparţin doar epocii dacice, ci şi culturii Noua, precum şi Hallstatt-ului prescitic şi perioadei feudale (sec. VIII - IX). Singurul obiect de metal este un punctator din fier folosit în orfevrerie.
În condiţiile delimitării locuirii dacice şi a intensităţii ei săpăturile de anvergură pot începe.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO