.
Şuţeşti | Judeţ: Brăila | Punct: Val | Anul: 2012
Anul:
2012
Epoca:
Neprecizată
Perioade:
Epocă neprecizată
Localizare pe hartă:
Județ:
Brăila
Localitate:
Şuţeşti
Comuna:
Şuţeşti
Punct:
Val
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cândea Ionel responsabil Muzeul Brăilei
Croitoru Costin Muzeul Brăilei
Sîrbu Valeriu Muzeul Brăilei
Cod RAN:
Raport:

Valul se întinde pe o distanţă de circa 2,5 Km, la marginea vestică a satului Şuţeşti, fiind puternic afectat de activităţile cotidiene. Are o înălţime păstrată de 2-4 m şi o grosime la bază de max. 20 m. Traseul său bara un pinten de terasă şi unea două vaduri naturale de acces spre lunca inundabilă a Buzăului.
La capătul său nord-estic se află cimitirul satului, iar locuitorii au început să sape valul pe...ntru a-şi înmormânta defuncţii direct în miezul leossoid al valului, dar acţiunea a fost stopată; în plus, pe traseul său au fost executate căi de acces spre zone cultivate şi spre lunca Buzăului. În capătul sud-vestic al valului, spre lunca Buzăului, la câţiva metri este vizibilă o incintă rectangulară (aproximativ 25 x 25 m.) din pământ, după toate aparenţele modernă, însă doar cercetările geofizice ori săpăturile arheologice vor putea lămuri situaţia; acum ea este utilizată ca zonă menajeră, pe versanţii valului şi în această
incintă fiind depozitate cantităţi apreciabile de gunoi menajer.
În anul 2012 au fost reluate cercetările arheologice sistematice de la acest obiectiv, în încercarea de a găsi un răspuns elocvent cu privire la modalitatea de construcţie, rolul şi mai ales cronologia acestei fortificaţii. În acest scop a fost deschisă o secţiune de 16 x
2 metri, orientată est-vest, perpendicular pe val, pornind din zona mediană a acestuia. În campania anului 2013 am continuat această secţiune, neepuizată în zona şanţului. De asemenea au fost deschise două casete laterale, pe coama valului, pentru a-i verifica structura şi modul de execuţie, şi a fost prelungită secţiunea cu 10 metri spre vest.
S-au identificat variate succesiuni de depuneri de sedimente, atât de loess, cât şi cu alte texturi şi culori, pentru ridicarea fortificaţiei. De asemenea, în partea exterioară s-au evidenţiat anumite structuri din lemn.
Dintre complexele identificate menţionăm prezenţa, în apropierea înălţimii maxime a valului, a două gropi şi a unor depuneri de pământ galben bătătorit, în apropierea acestora găsindu-se resturile de bârne din lemn.
De menţionat că în cercetările din anii anteriori (2006-2007), în alte zone, în structura valului s-au evidenţiat împletituri din nuiele şi pietre de râu.
Săpăturile arheologice au fost însoţite de cercetări geofizice şi topografice.
În aceste condiţii se impune continuarea cercetărilor, pornind chiar cu epuizarea secţiunii deschise, care credem că mai poate oferi surprize, şi evident continuarea spre est, acolo unde P. Polonic văzuse un al doilea şanţ al fortificaţiei liniare, evidenţiat şi de cercetările geofizice.

English Abstract:

The main objectives we proposed for this campaign of archaeological investigations were to find out the way of which the wall was built and if is possible to find out some eloquent arguments for sustaining his chronology. Just one section was made, from the top of the wall to his ditch. Two pillar pits were identified next to the wall battlement.
Next we intend to exhausted the present section and to continue the explorations on the other part of the wall, in order to understand the relation between the wall and the quadrilateral earth precinct.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO