.
Veţel | Judeţ: Hunedoara | Punct: Castru | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic;Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Castru
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Veţel
Comuna:
Veţel
Punct:
Castru
Sector:
Sector Nord
Toponim:
Micia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Crăciun Cristina responsabil Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional, Bucureşti
Sion Anişoara Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional, Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

S-au continuat cercetările în edificiul A.e., pe baza lor putem preciza:
- cel puţin în primele două faze de existenţă, A.e. a funcţionat ca ansamblu thermal, cu o dispoziţie a încăperilor specifică acestui program, din punct de vedere al planimetriei şi dimensiunii componentelor, A.e. îşi găseşte analogia chiar la Micia therme II, considerate de autorii săpăturii edificiu thermal civil, construit după răz...boaiele marcomanice;
- fără a fi orientat în aceiaşi axă cu therme II, dar cu o planimetrie şi orientare relativ asemănătoare, A.e. este edificiu thermal cel mai apropiat de castru mare, reconstruit în piatră;
- maniera de punere în operă a materialului litic este identică pentru toate spaţiile cercetate până în prezent;
- clădirea nu este cercetată în totalitate, din care cauză, nu dispunem de o relaţie stabilită arheologic, cu nivelul de călcare exterior, din antichitate; spaţiul dintre A.e. şi therme II nu este încă cercetat; ceea ce ştim pentru moment, este că, cele două therme erau separate de şanţul de scurgere al apelor reziduale din interiorul castrului;
- zidul dublu (care pare a separa A.e. de restul clădirilor de la nord de castru) apare şi se înscrie conform planului topografic, în continuarea laturii lungi de est a castrului;
- în campania 1997 s-a realizat o nouă ridicare topografică a zonei (scara 1:500), efectuată de ing. C-tin Mehedinţeanu, cu marcarea la zi a situaţiei cercetărilor arheologice;
- certitudinea existenţei celui de-al patrulea edificiu thermal de la Micia, face ca acest ansamblu să reprezinte unul dintre monumentele cele mai cunoscute, până în prezent, din Dacia romană.
Cercetările au urmărit obţinerea unor date necesare pentru elaborarea proiectului de conservare şi consolidare a edificiilor descoperite în zona de la nord de Castru.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO