.
Zăvoi | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cimitirul Ortodox | Anul: 2013
Anul:
2013
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Civil
Tipuri de sit:
Amenajare/construcţie
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Zăvoi
Comuna:
Zăvoi
Punct:
Cimitirul Ortodox
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ardeţ Adrian responsabil Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Ardeţ Lucia-Carmen responsabil sector Liceul "Traian Doda", Caransebeş
Grumeza Lavinia Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Negrei Dimitrie Pavel responsabil sector Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Cod RAN:
Raport:

Obiectivele cercetării Campanile arheologice desfăşurate pe parcursul anuilor 2012 şi 2013 şi-au propus să delimiteze complexul arhitectonic descoperit şi cercetat în perioada anilor 2009-2011 şi conservarea primară a zidurilor deja dezvelite. În vederea conservării complexului documentat pe o suprafaţă de 20 X 20 m, s-au efectuat lucrări de protejare a zidăriei pe o lungime de 150 m. Rezultate şi ...interpretarea lor Cercetările arheologice din anul 2012 au fost demarate în zona de vest a clădirii, unde cercetările din anul 2011 au fost oprite. În această campanie am reuşit să surprindem şi în parte de vesta clădirii, un al doilea prefurnium, construit din piatră fasonată fiind legată cu mortar, fundaţia acestuia a fost din piatră de râu legată cu mortar. În canalul lung de 1, 80 m şi lat de 0,70 m, au fost descoperite trei ţigle, suprapuse probabil căzute atunci cînd acoperişul a fost distrus. Tot în această campanie a fost descoperită încă o încăpere, notată încăperea H, acesta are dimensiunile de 4,60 X 4 m. În partea de vest a suprafeţei a fost cercetat cenusarul, care a avut o lungime de 2 m şi o lăţime de 1,60 m., adâncimea lui fiind de 0,30 m. Acesta a fost pavat cu piatră de râu pusă în cant. A. Noua secţiune a fost orientată nord – sud (1,5 x 10 m), pornind din zidul de nord al complexului descoperit în 2009. În urma investigaţiilor arheologice au fost surprinse două nivele romane şi un nivel de depunere modern. Primul nivel reprezintă un strat compact de lut cenuşiu-gălbui cu o grosime de 0, 40 m, surprins pe întreaga suprafaţă a secţiunii. La 1,80 m distanţă de zidul de incintă a fost descoperită o fundaţie lată de 0,70 m care indică existenţa, în această fază, a unui portic. Această fundaţie se compune din piatră de râu, mortar şi fragmente de tegulae. Nivelul al II-lea are o grosime de 0,50 m şi se compune tot dintr-un strat de lut, la baza căruia avem un strat compact de cărămizi, piatră de râu şi pietriş care se extinde pe întreaga suprafaţă a secţiunii. Acest nivel reprezintă probabil curtea interioară a construcţiei, păstrată în special în zona carourilor 4-5. În zona sudică această curte antică a fost distrusă de numeroasele gropi de morminte recente. Peste acest nivel constatăm un strat compact de pământ brun de cca. 0,50 m care reprezintă glia modernă. B. Pe lângă secţiunea prezentată mai sus, pe latura de est a complexului termal, în dreptul canalului din camera F, a fost trasată o suprafaţă de 3 X 3 m. Această suprafaţă a fost gândită ca punct de reper în posibilitatea descoperirii unui canal exterior. Rezultatele cercetărilor nu au fost pe măsura previziunilor, constatându-se o groapă de intervenţie modernă în zona canalului. Pe baza materialului arheologic (monede, cărămizi ştampilate), întregul ansamblu documentat la Zăvoi poate fi datate în perioada traianică – hadrianică (mai exact anii 102-126 p. Chr.). C. Lucrările de conservare primară efectuate pe parcursul acestei toamne au avut menirea de a proteja zidurile scoase la suprafaţă în urma cercetărilor arheologice, din anii 2009-2013. Aceste lucrări s-au desfăşurat pe întreaga suprafaţă a complexului, însumând o lungime de 150 m. Zidurile au fost protejate printr-o şapă de ciment ce are o grosime de cca. 5 cm. Materialul descoperit Materialul arheologic constă din fragmente ceramice, cuie din fier şi cărămizi ştampilate (două). Acestea din urmă aveau ştampila PRCOS, ştampilă atestată în primele construcţii ale Ulpiei Traiana Sarmizegetusa şi Voislovei, construcţii datate în timpul primilor ani ai provinciei Dacia. Materialul rezultat în urma cercetării arheologice se află în depozitele MJERG Caransebeş. Tehnici de cercetare În sondajul realizat în anul acesta au fost utilizate mijloacele clasice de cercetare arheologică, combinate cu tehnica fişelor de context arheologic. Obiectivele cercetării viitoare şi propuneri de conservare, protejare şi punere în valoare În vederea elucidării numeroaselor întrebări privind acest obiectiv arheologic (datare sau planimetrie) se pune problema continuării cercetărilor arheologice, dar şi punerea în valoare a bazei de monument dezvelită în faţa sălii pavate cu bucăţi de cărămidă.

English Abstract:

In archeological campaign from 2012 we manage to discover in the west part of the building a second prefurnium, built out of shaped stone connected with mortar, its foundation being made out of river stone connected with mortar. This has the dimensions of 4,60 X 4 m.
The archaeological campaign carried during the year 2013 has intended to determine the architectural complex discovered and investigated between the years 2009-2011, and the primary conservation work of the already insulated walls (undertaken for a length of 150m).
The new section has been oriented on a North-South direction (1.5 x 10 m), starting from the northern wall of the complex unveiled in 2009. During the archaeological investigations, there had ben identified two Roman layers, and a one of modern deposits. The second layer is comprises, probably, the interior yard of the construction.
Next to this section, on the eastern side of the thermal complex, a surface with an area of 3 x 3 m has been examined, near the point of the room F channel. Having identified a pit of modern origin, in the area of the exterior channel, the research results have not reached at the level of our expectations.
Based on the archaeological material (coins, stamped bricks), as a whole, the site documented at Zavoi can be dated to the Trajan
– Hadrian period (particularly, to the years 102-126 AD).

Bibliografie:

Inscriptiones Daciae Romanae – Inscripţiile Daciei Romane, III/1 (coord. D. M. Pippidi, I.I. Russu), Bucureşti, 1977.I. Piso, Le forum vetus de Sarmizegetusa, I, Bucureşti, 2006.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO