.
Nucet | Judeţ: Dâmboviţa | Punct: Mănăstire | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Mănăstire
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Nucet
Comuna:
Nucet
Punct:
Mănăstire
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Diaconescu Petru responsabil Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Cod RAN:
Raport:

Situat la 16 km sud de Târgovişte, pe malul stâng al Dâmboviţei, ansamblul monastic s-a deteriorat progresiv după 1863, prezentându-se la începutul lucrărilor de restaurare-conservare din 1996, în proporţie de 80%, în stare de ruină avansată.
Prioritatea consolidării de urgenţă a bisericii ne-a dat posibilitatea investigării monumentului principal. Din perimetrul de cca. 3.600 mp. al ansamblului, deocamdat...ă s-au putut executa investigaţii pe laturile de nord şi est (relativ mai bine păstrate) prin cinci secţiuni şi o casetă ce însumează 110 mp.
S-au stabilit, până în prezent, numai etapele de construcţii, nivele de călcare şi etapizarea acestora, după cum urmează:
- anterior construcţiei din materiale durabile, atestată documentar, a existat probabil un schit din lemn, identificat printr-un strat de var, fragmente de cărămizi şi frescă, etapă datată, probabil, în prima jumătate a sec. XV.
- din ansamblul ridicat de ctitorul atestat documentar, Gherghina Pârcălav, în jurul anului 1500, se păstrează parţial, turnul de intrare de pe latura nordică şi s-a identificat zidul de incintă şi un rând de chilii pe ambele laturi cercetate.
- din etapa Eanache Văcărescu, 1712, s-a putut identifica în secţiunea I, fundaţia absidei altarului, lipită la exterior de cea a bisericii actuale, cât şi fragmente de frescă anterioară anului 1712.
- între 1738 - 1746, Barbu Văcărescu aduce modificări esenţiale, fortificând ansamblul cu o nouă incintă la 1,5 m exterior, de cea veche şi refăcând etajul turnului-clopotniţă transformându-l în paraclis, inclusiv un corp de chilii lipite de turn, spre vest, cu rol de casă egumenească.
- alte prefaceri au fost executate pe aceleaşi laturi în anii 1816 - 1821 când printre altele se ridică şi actualul turn-clopotniţă de pe latura estică.
- etapa ultimă din anii 1840 - 1849 ce a avut ca scop, o dată cu demolarea vechii biserici, ridicarea celei actuale nu poate fi încă detaliată din lipsa cercetării.
În 1998, o dată cu încheierea cercetării pe laturile de nord şi est, ne propunem şi cercetarea bisericii actuale cât şi a celorlalte presupuse în acelaşi perimetru.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO