.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: La Cetate | Anul: 2013
Anul:
2013
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Aşezare fortificată
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
La Cetate
Sector:
Curtina C2
Toponim:
Noviodunum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Stănică Aurel responsabil sector Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Campania de săpături arheologice din anul 2013 a început la Noviodunum pe data de 12 august, prin acţiuni de pregătire a punctelor de lucru, şi s-a încheiat în data de 14 octombrie. În perioada 7 – 14 octombrie s-au desfăşurat acţiuni de protejare a zidurilor de incintă, a turnurilor, a edificiilor şi a zonelor aflate în curs de cercetare. Cercetările arheologice, desfăşurate prin proiectul Noviodunum 2020, ...urmăresc cercetarea ştiinţifică, degajarea şi valorificarea muzeală a sectorului de SE al cetăţii Noviodunum, care cuprinde un segment al fortificaţiei, în care se înscriu trei turnuri romano-bizantine: – Turnul Mare (TM) la V; Turnul de Colţ (TC) la est; Turnul A (TA) la mijloc, între cele două – cu cele două curtine aferente. În toate punctele menţionate au fost identificate niveluri din perioada medie-bizantină şi medievală ce indică o locuire intensă la Noviodunum şi în sec. X-XIV. Obiectivele proiectului de cercetare din anul 2013: - continuarea cercetărilor la segmentul de curtină C1 şi C2; - continuarea cercetărilor la Turnul A, Suprafaţa A şi Turnul de colţ; - verificarea reperelor cronologice stabilite prin cercetările anterioare la Turnul de Colţ, Turnul A, Suprafaţa A, Curtina 1 şi Curtina 2; În campania din anul 2010, a fost deschisă o nouă secţiune (8 x 3 m), prin extinderea ultimei secţiuni, la V de Turnul A – TA 4, abordând segmentul de curtină cuprins între TA şi TM. Am reluat în campania din acest an săpăturile începute în anul 2010 în caroul 8, în apropiere de zidul de incintă de epocă romano- bizantină, unde apăreau materiale ceramice de epocă romană şi medie–bizantină, oase de animale, oase de peşte, amestecate cu materiale mai recente. După înlăturarea unui strat de 0,25 m, de pe întreaga suprafaţă a secţiunii, la zidul de incintă, pe 0,70 m a apărut o plintă, care leagă zidul şi turnul rectangular din prima fază de construcţie. Plinta pare a fi un zid anterior, ce se leagă de turnul rectangular, este alcătuit din blocuri de piatră, legate regulat, prinse cu mortar pe bază de var, ce conţine pietricele şi bucăţi mici de cărămidă. Zidul de incintă, care are legătură cu turnul în forma de litera U, se retrage 0,50-0,55 m. Pe această structură a fost ridicat zidul din perioada lui Iustinian. Tot spre zidul de incintă, colţul de NE, apărea un strat consistent, ce ne indică o amenajare cu pămân galben. Înălţimea plintei este 0,30 m şi suprapune o alta, care se leagă de turnul rectangular. Amenajarea cu pământ galben continuă spre sud, în zona caroului 3 coboară ca o treaptă. Tot în caroul 3, spre groapa de la vest de turn, mai apare un complex menajer de mici dimensiuni - 0,95 m în diametru şi 0,25 m adâncime. Din acest complex au fost recoltate mai multe cuie din fier şi fragmente ceramice, unele fiind vitrificate, dar şi lemn carbonizat. În caroul 3, faţă de anul 2012 ne-am adâncit cu 0,80 m, pământul fiind unul cenuşiu, granulos. Au apărut pietre de dimensiuni diferite, materiale diverse (bucăţi de tablă, sticlă), ceramică, oase, dar şi ţigle contemporane. La 1 m spre sud de ţăruşul caroului 2, a fost surpinsă o amenajare cu pământ galben (0,50 x 0,30 m), foarte afânat, care se poate lega de amenajările din al doilea război mondial. Pe suprafaţa situată la sud, spre caroul 1, au apărut mai multe cartuşe, gloanţe, bucăţi de tablă, etc. Tot în caroul 2, spre TA, apare o amenajare din pământ ars la roşu, în care se puteau observa şi mici fragmente ceramice smălţuite, fragmente de silex şi granule de calcar. Amenajarea, despre care nu putem face precizări, este distrusă la V şi SE, are dimensiunile de 1,10 şi lăţimea cuprinsă între 0,20-0,50 m. Stratul superior are consintenţa mortarului. Tot în acest carou, spre profilul de V, au apărut şi bucăţi de zgură de fier.

Bibliografie:

BELDIMAN C. 2007 – Industria materiilor dure animale în preistoria României. Resurse naturale, comunităţi umane şi tehnologie din paleoliticul superior până în neoliticul timpuriu, Asociaţia Română de Arheologie, Studii de Preistorie – Supplementum 2, Bucureşti, 2007.


BELDIMAN C., SZTANCS D.-M. 2007a – Histria. Sectorul Basilica extra muros. Industria materiilor dure animale, în CCAR 2006, Bucureşti, 2007, p. 202-205.
BELDIMAN C., SZTANCS D.-M. 2007b – Capidava. Industria materiilor dure animale, în CCAR 2006, Bucureşti, 2007, p. 108-112.
BELDIMAN C., SZTANCS D.-M. 2010 – Capidava. Industria materiilor dure animale, în CCAR 2009, Bucureşti, 2010, p. 48-50.
BELDIMAN C., SZTANCS D.-M. 2013 – Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum], Punct: Cetate, Sector: Sud-Est. Industria materiilor dure animale descoperită în campaniile 2009-2012, în CCAR 2012, Bucureşti, 2013, p. 74-75.
BELDIMAN et alii 2010 – BELDIMAN C., ELEFTERESCU D., SZTANCS D.-M., Ostrov-Durostorum. Industria materiilor dure animale, în CCAR 2009, Bucureşti, 2010, p. 132-136.
BELDIMAN et alii 2011 – BELDIMAN C., RUSU-BOLINDEŢ V., ACHIM I. A., SZTANCS D.-M., Aspects of ancient economy at Histria: bone/ antler anvils and iron sickles, Mircea Victor Angelescu, Irina Achim, Adela Bâltâc, Viorica Rusu-Bolindeţ, Valentin Bottez (éds.), Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Institut d’Archéologie „Vasile Pârvan” de l’Academie Roumaine, Faculté d’Histoire de l’Université de Bucarest, Cluj-Napoca, 2010 (2011), p. 421-436.
BELDIMAN et alii 2013 – BELDIMAN C., STĂNICĂ A.-D., SZTANCS
Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XV, Numéro 1, 2013, p. 37-53.
RUSU A. A., MĂRGINEAN Fl. 2004 – Prelucrarea osului şi cornului în Transilvania medievală (Început de abordare tematică), Arheologia medievală, 5, 2004, p. 113-158.
SZTANCS D.-M. 2011 – Industria materiilor dure animale în neo-eneoliticul din Transilvania. Repertoriu, tipologie, studiu paleotehnologic, date privind paleoeconomia. Baze de date, teză de doctorat, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 2011.
TOPOLEANU F., STĂNICĂ A.-D. 2014 – Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum], Punct: Cetate, Sector: Sud-Est, în CCAR 2013, Bucureşti, 2014 (prezentul volum).
TOPOLEANU, STĂNICĂ A.-D. 2013 – Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum], Punct: Cetate, Sector: Sud-Est, în CCAR 2012, Bucureşti, 2013, p. 70-74.
(Endnotes)
1 CCA 2007, nr. 83. Morminte de inhumaţie din acest punct, aparţin unui orizont de înmormântări, din care au fost cercetate 12 morminte, ceea ce confirmă că în cursul secolelor XIII-XV, în zona intra-muros s-a practicat o serie de înmormântări de către populaţia locală.
2 CCA 2008, nr. 37.
3 Cele trei gropi menajere, au fost identificate în cursul campaniilor din ani 2007 şi
2010. CCA 2007, nr. 83; CCA 2010, nr. 26.
4 CCA 2008, nr. 37.

(Endnotes) Industria materiilor dure animale descoperită în campaniile 2012 şi 2013
1 Topoleanu, Stănică 2013; Topoleanu, Stănică 2014 (raport în prezentul volum, cu bibliografia).
2 Beldiman, Sztancs 2013; Beldiman et alii 2013.
3 Ibidem.
4 Beldiman 2007; Sztancs 2011.
5 Topoleanu, Stănică 2013; http://www.noviodunum.ro.
6 Beldiman et alii 2011; Beldiman, Sztancs 2007a; Beldiman, Sztancs 2007b; Beldiman, Sztancs 2010; Beldiman et alii 2010.
7 Rusu, Mărginean 2004.
8 Beldiman, Sztancs 2013; Beldiman et alii 2013.
9 Beldiman 2007, p. 211-234.

Note Bibliografice:

Abrevieri


Ad. – Adâncimea; C – Curtină; Cămin de vizitare (pe trasul conductei de alimentare cu apă); Diam – diametrul; ED – Extremitatea distală; EP – Extremitatea proximală; Ext – Exterior; Gr – Groapă; Gros – Grosimea; IMDA – Industria materiilor dure animale; Înălţ – Înălţimea; Int – Interior; L – Lungimea; L tot – Lungimea totală; Lăţ – Lăţimea; LCE – Lungimea pe coarda exterioară (la artefacte având contur curb); Max – Maxim; N – Număr; N tot – Număr total; NOV – Noviodunum; PD – Partea distală; Perf – Perforaţie; PM – Partea mezială; PP – Partea proximală; R – rază (de corn de cerb); Supr – Suprafaţa; TA – Turnul A; TC – Turnul de Colţ; TM – Turnul Mare.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO